Παρακολούθηση
Louis M. Rose
Louis M. Rose
Lecturer of Enterprise Systems, University of York, UK
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.york.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The Epsilon Book
D Kolovos, L Rose, R Paige, A Garcıa-Domınguez
Structure 178, 2010
2842010
The Epsilon Generation Language
L Rose, R Paige, D Kolovos, F Polack
Model Driven Architecture–Foundations and Applications, 1-16, 2008
2072008
Model migration with Epsilon Flock
L Rose, D Kolovos, R Paige, F Polack
Theory and Practice of Model Transformations, 184-198, 2010
1982010
A research roadmap towards achieving scalability in model driven engineering
DS Kolovos, LM Rose, N Matragkas, RF Paige, E Guerra, JS Cuadrado, ...
Proceedings of the Workshop on Scalability in Model Driven Engineering, 2, 2013
1842013
Taming EMF and GMF using model transformation
D Kolovos, L Rose, S Abid, R Paige, F Polack, G Botterweck
Model Driven Engineering Languages and Systems, 211-225, 2010
1232010
An analysis of approaches to model migration
LM Rose, RF Paige, DS Kolovos, FA Polack
Proc. Joint MoDSE-MCCM Workshop, 6-15, 2009
1062009
The design of a conceptual framework and technical infrastructure for model management language engineering
RF Paige, DS Kolovos, LM Rose, N Drivalos, FAC Polack
Engineering of Complex Computer Systems, 2009 14th IEEE International …, 2009
1062009
Update transformations in the small with the Epsilon Wizard Language
DS Kolovos, RF Paige, FAC Polack, LM Rose
Journal of Object Technology (JOT)(to appear), 2003
832003
Evolving Models in Model-Driven Engineering: State-of-the-Art and Future Challenges
RF Paige, N Matragkas, LM Rose
Journal of Systems and Software, 2015
802015
A comparison of model migration tools
L Rose, M Herrmannsdoerfer, J Williams, D Kolovos, K Garcés, R Paige, ...
Model Driven Engineering Languages and Systems, 61-75, 2010
772010
Eugenia: towards disciplined and automated development of GMF-based graphical model editors
DS Kolovos, A García-Domínguez, LM Rose, RF Paige
Software & Systems Modeling, 1-27, 2015
692015
Graph and model transformation tools for model migration
LM Rose, M Herrmannsdoerfer, S Mazanek, P Van Gorp, S Buchwald, ...
Software & Systems Modeling 13 (1), 323-359, 2014
632014
A survey and comparison of transformation tools based on the transformation tool contest
E Jakumeit, S Buchwald, D Wagelaar, L Dan, Á Hegedüs, ...
Science of Computer Programming 85, 41-99, 2014
622014
Raising the level of abstraction in the development of GMF-based graphical model editors
DS Kolovos, LM Rose, RF Paige, FAC Polack
Proceedings of the 2009 ICSE Workshop on Modeling in Software Engineering, 13-19, 2009
612009
EUnit: a unit testing framework for model management tasks
A García-Domínguez, D Kolovos, L Rose, R Paige, I Medina-Bulo
Model Driven Engineering Languages and Systems, 395-409, 2011
562011
A Systematic Review of Cloud Lock-in Solutions
GC Silva, LM Rose, R Calinescu
Cloud Computing Technology and Science (CloudCom), 2013 IEEE 5th …, 2013
532013
The Epsilon Book (2010)
DS Kolovos, LM Rose, RF Paige
45*
A feature model for model-to-text transformation languages
LM Rose, N Matragkas, DS Kolovos, RF Paige
Proceedings of the 4th International Workshop on Modeling in Software …, 2012
402012
Genericity for model management operations
L Rose, E Guerra, J de Lara, A Etien, D Kolovos, R Paige
Software & Systems Modeling 12 (1), 201-219, 2013
382013
Automated safety analysis for domain-specific languages
RF Paige, LM Rose, X Ge, DS Kolovos, PJ Brooke
Workshop on Non-Functional System Properties in Domain Specific Modeling …, 2008
36*2008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20