Παρακολούθηση
Antonios Stratidakis
Antonios Stratidakis
Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS, Pavia, Italia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα iusspavia.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The advances and limitations in biodiesel production: feedstocks, oil extraction methods, production, and environmental life cycle assessment
K Pikula, A Zakharenko, A Stratidakis, M Razgonova, A Nosyrev, ...
Green Chemistry Letters and Reviews 13 (4), 275-294, 2020
672020
Morphological and chemical composition of particulate matter in buses exhaust
VV Chernyshev, AM Zakharenko, SM Ugay, TT Hien, LH Hai, SM Olesik, ...
Toxicology Reports 6, 120-125, 2019
642019
Morphologic and chemical composition of particulate matter in motorcycle engine exhaust
VV Chernyshev, AM Zakharenko, SM Ugay, TT Hien, LH Hai, ...
Toxicology reports 5, 224-230, 2018
552018
In vitro blood compatibility and in vitro cytotoxicity of amphiphilic poly-N-vinylpyrrolidone nanoparticles
A Tsatsakis, AK Stratidakis, AV Goryachaya, MN Tzatzarakis, ...
Food and chemical toxicology 127, 42-52, 2019
442019
Toxicity bioassay of waste cooking oil-based biodiesel on marine microalgae
KS Pikula, AM Zakharenko, VV Chaika, AK Stratidakis, M Kokkinakis, ...
Toxicology Reports 6, 111-117, 2019
432019
Characterization of fume particles generated during arc welding with various covered electrodes
KY Kirichenko, AI Agoshkov, VA Drozd, AV Gridasov, AS Kholodov, ...
Scientific reports 8 (1), 17169, 2018
332018
Assessment of Amphiphilic Poly-N-vinylpyrrolidone Nanoparticles’ Biocompatibility with Endothelial Cells in Vitro and Delivery of an Anti-Inflammatory Drug
A Berdiaki, E Perisynaki, A Stratidakis, PP Kulikov, AN Kuskov, ...
Molecular Pharmaceutics 17 (11), 4212-4225, 2020
252020
Supercritical fluid technology and supercritical fluid chromatography for application in ginseng extracts.
MP Razgonova, AM Zakharenko, TK Kalenik, AE Nosyrev, AK Stratidakis, ...
Farmacia 67 (2), 2019
132019
Identification of cement in atmospheric particulate matter using the hybrid method of laser diffraction analysis and Raman spectroscopy
A Kholodov, A Zakharenko, V Drozd, V Chernyshev, K Kirichenko, ...
Heliyon 6 (2), 2020
102020
The toxic influence and biodegradation of carbon nanofibers in freshwater invertebrates of the families Gammaridae, Ephemerellidae, and Chironomidae
V Chaika, K Pikula, T Vshivkova, A Zakharenko, G Reva, K Drozdov, ...
Toxicology Reports 7, 947-954, 2020
102020
SUPERCRITICAL GREEN TECHNOLOGIES FOR OBTAINING GINSENOSIDES FROM FAR-EASTERN WILD GINSENG PANAX GINSENG MEYER USING SFE FOR APPLYING IN DRUG, FOOD AND COSMETIC INDUSTRIES.
MP Razgonova, TK Kalenik, VV VESELOV, AS Zakharenko, ...
Farmacia 67 (1), 2019
102019
Kinetics of radical telomerization of acrylic acid in the presence of 1-octadecanethiol
YO Mezhuev, OY Sizova, YV Korshak, AL Luss, IV Plyushchii, ...
Pure and Applied Chemistry 90 (11), 1743-1754, 2018
52018
An exposome connectivity paradigm for the mechanistic assessment of the effects of prenatal and early life exposure to metals on neurodevelopment
O Anesti, N Papaioannou, C Gabriel, A Karakoltzidis, V Dzhedzheia, ...
Frontiers in Public Health 10, 871218, 2023
42023
Abnormally slow reaction of oppositely charged ions: The kinetics of dopamine hydrochloride oxidation by ammonium peroxydisulfate
YO Mezhuev, AV Varankin, AL Luss, VA Dyatlov, AM Tsatsakis, ...
International Journal of Chemical Kinetics 52 (8), 520-525, 2020
22020
Natural antioxidants prevent contrast-induced nephropathy by enhancing nitric oxide synthesis in an animal model
I Fragkiadoulaki, C Mamoulakis, A Alegakis, MN Tzatzarakis, V Karzi, ...
Toxicol. Lett. S 295, s243, 2018
22018
Monitoring of triclosan and parabens in amniotic fluid
V Karzi, I Katsikantami, MN Tzatzarakis, EK Vakonaki, P Xezonaki, ...
Toxicology Letters 295, S88, 2018
22018
Application of TiO2 Nanoparticles in Clay Roofing Tiles as a Photocatalytic Active Material
M Kouroutzi, A Stratidakis, M Kermenidou, S Karakitsios, D Sarigiannis
Materials Proceedings 5 (1), 2022
12022
Application of TiO2 nanoparticles in clay roofing tiles as a photocatalytic active material
M Kouroutzi, A Stratidakis, M Kermenidou, S Karakitsios, D Sarigiannis
2021 International Conference on Raw Materials and Circular Economy, 2021
12021
Micronuclei frequency and blood cell number in rabbit contast-induced nephrotoxicity model with antioxidants as a preventive strategy
I Fragkiadoulaki, P Stivaktakis, A Kalogeraki, I Tsiaousis, A Kalliantasi, ...
Toxicol. Lett. S 280, s125, 2017
12017
Comprehensive mapping of the AOP-Wiki database: identifying biological and disease gaps
T Jaylet, T Coustillet, NM Smith, B Viviani, B Lindeman, L Vergauwen, ...
Frontiers in toxicology 6, 1285768, 2024
2024
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20