Παρακολούθηση
Meltem Saplıoğlu (Tuncuk)
Meltem Saplıoğlu (Tuncuk)
İnşaat Mühendisliği Doç. Dr., Suleyman Demirel University
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα sdu.edu.tr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Under-reporting bicycle accidents to police in the COST TU1101 international survey: Cross-country comparisons and associated factors
Accident Analysis and Prevention 110, 177-186, 2017
88*2017
Choosing safe and suitable bicycle routes to integrate cycling and public transport systems
MM Saplioglu, M., Aydin
Journal of Transport & Health, 236-252, 2018
662018
Coğrafi bilgi sistemi yardimi ile isparta ili kentiçi trafik kaza analizi
M SAPLIOĞLU, M Karaşahin
Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi 12 (3), 321-332, 2006
422006
Coğrafi bilgi sistemi yardımıyla trafik kaza analizi: Isparta örneği
M Tuncuk
Fen Bilimleri Enstitüsü, Süleyman Demirel Üniversitesi, 2004
212004
Şehiriçi Kontrolsüz Eşdüzey Kavşak Kazalarını Etkileyen Unsurların Değerlendirilmesi
KM Saplıoglu M.
SDU Uluslararası Teknolojik Bilimler Dergisi 2 (2), 26-49, 2010
16*2010
Psychosocial factors associated with helmet use by adult cyclists
RD Ledesma, D Shinar, PM Valero-Mora, N Haworth, OE Ferraro, ...
Transportation research part F: traffic psychology and behaviour 65, 376-388, 2019
152019
Predicting Critical Gap Using Fuzzy Logic Method at Unsignalised Urban Intersections
M Saplioglu, M Karaşahin
AWERProcedia Information Technology & Computer Science 3, 1556-1564, 2013
92013
Investigation skid resistance effects on traffic safety at urban intersections
M Saplioglu, E Eriskin, E Yuzer, B Aktas
10th international congress on advances in civil engineering, 2012
82012
Abiding by the law when it does not exist: The case of the helmet bicycle law
OD ValeroMora Pedro,Shinar David,Ledesma Ruben,Lancero Maria Teresa Tormo ...
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 72, 23-31, 2020
62020
Final report of Working Group 2: Traffic psychology. A COST Action TU1101/HOPE collaboration
D Shinar, CP Bogerd, J Chliaoutakis, V Cavallo, D Crundall, J Dias, ...
COST Action TU1101/HOPE, Brussels, Belgium, 2015
6*2015
Investigating the effective parameters of safe bicycle route by using a survey study
M SAPLIOĞLU, EY GÜNAY
Sigma 7 (1), 89-96, 2016
52016
Physical properties of multi-layer seal surfacing in Turkey
S Terzi, M Karaşahin, M Saltan, A Yilmaz, M Saplioğlu, S Ertem, ...
Proceedings of the Institution of Civil Engineers-Transport 166 (3), 137-143, 2013
52013
Şehiriçi Eşdüzey Kavşak Geometrilerinin ve Kazalara Etkilerinin İncelenmesi
M Tuncuk, M Karaşahin
Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi 1 (1), 470-483, 2005
52005
Yürüme Engelli Bireyler İçin Kentiçi Ulaşımda Güzergâh İyileştirme Önerisi: Pilot Bölge Çalışması
M SAPLIOGLU, A ÜNAL
Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mühendislik Dergisi 10 (1), 289-299, 2019
42019
Türk Sürücülerin Facebook Sosyal Paylaşım Sitesini Trafik Bilgilendirme Amacıyla Kullanımı Üzerine Bir Araştırma
A UNAL, MM Aydin, M Saplioglu
Mühendislik Bilimleri ve Tasarım Dergisi 6 (2), 354-364, 2018
4*2018
Urban traffic accident analysis by using geographic information system
M SAPLIOĞLU, M KARAŞAHİN
42006
Narelle Haworth, Ottavia E. Ferraro, Anna Morandi, Maria Papadakaki, Guido De Bruyne, Dietmar Otte, and Meltem Saplioglu.“Psychosocial Factors Associated with Helmet Use by …
RD Ledesma, D Shinar, PM Valero-Mora
Transportation Research Part F: Traffic Psychology and Behaviour 65, 376-88, 2019
32019
An Accident Prediction Model For Urban Uncontrolled Intersections, Natural and Applied Sciences, Süleyman Demirel Uni. Isparta, Turkey
M Saplıoğlu
Turkish, 2010
32010
Sinyal Kontrollü ve Kontrolsüz Kesimlerde Yayaların Karşıdan Karşıya Geçiş Davranışlarının Değerlendirilmesi
S Meltem, FA Ridha
Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 10 (2), 309-320, 2020
2*2020
Şehiriçi Yollardaki Geometri Problemlerinin Sınıflandırılması Ve Çözüm Önerileri Geliştirilmesi
AÜ Metin Mutlu AYDIN, Mehmet Sinan YILDIRIM, Meltem SAPLIOĞLU
II. International Academic Research Congress, 1240-1246, 2017
2*2017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20