Παρακολούθηση
Steve Battle
Steve Battle
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uwe.ac.uk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automatic Mapping of OWL Ontologies into Java.
A Kalyanpur, DJ Pastor, S Battle, JA Padget
SEKE 4, 98-103, 2004
2482004
Semantic web services framework (swsf) overview
S Battle, A Bernstein, H Boley, B Grosof, M Gruninger, R Hull, M Kifer, ...
World Wide Web Consortium, Member Submission SUBM-SWSF-20050909, 2005
1622005
Semantic web services framework (swsf) overview
S Battle, A Bernstein, H Boley, B Grosof, M Gruninger, R Hull, M Kifer, ...
World Wide Web Consortium, Member Submission SUBM-SWSF-20050909, 2005
1622005
Developing documents
S Battle
US Patent App. 10/275,243, 2003
802003
Sharing, discovering and browsing geotagged pictures on the world wide web
C Torniai, S Battle, S Cayzer
The Geospatial Web: How Geobrowsers, Social Software and the Web 2.0 are …, 2007
732007
Protocol mediation for adaptation in semantic web services
SK Williams, SA Battle, JE Cuadrado
European Semantic Web Conference, 635-649, 2006
682006
Gloze: XML to RDF and back again
S Battle
Jena user conference 6, 2006
652006
Semantic web services ontology (swso)
S Battle, A Bernstein, H Boley, B Grosof, M Gruninger, R Hull, M Kifer, ...
Member submission, W3C, 2005
652005
Semantic web services ontology (swso)
S Battle, A Bernstein, H Boley, B Grosof, M Gruninger, R Hull, M Kifer, ...
Member submission, W3C, 2005
652005
Semantic web services, part 2
D Martin, J Domingue, A Sheth, S Battle, K Sycara, D Fensel
IEEE Intelligent Systems 22 (6), 8-15, 2007
572007
Semantic web services language (SWSL)
S Battle, A Bernstein, H Boley, B Grosof, M Gruninger, R Hull, M Kifer, ...
W3C Member Submission 9, 1-61, 2005
522005
Semantic web services language (SWSL)
S Battle, A Bernstein, H Boley, B Grosof, M Gruninger, R Hull, M Kifer, ...
W3C Member submission 9, 2005
522005
Semantic Web Services Ontology (SWSO) DRAFT Version 1.1
S Battle, A Bernstein, H Boley, B Grosof, M Gruninger, R Hull, M Kifer, ...
52*2005
Round-tripping between XML and RDF
S Battle
International Semantic Web Conference (ISWC), 2004
512004
Round-tripping between XML and RDF
S Battle
International Semantic Web Conference (ISWC), 2004
512004
The Callimachus Project: RDFa as a Web Template Language.
S Battle, D Wood, J Leigh, L Ruth
COLD, 2012
232012
Boxes: black, white, grey and glass box views of web-services
S Battle
HP Laboratories Bristol, 2003
172003
A service-oriented approach to document-centric situational collaboration processes
N Schuster, C Zirpins, S Tai, S Battle, N Heuer
2009 18th IEEE International Workshops on Enabling Technologies …, 2009
162009
Semantic web services language
S Battle, A Bernstein, H Boley, B Grosof, M Gruninger, R Hull, M Kifer, ...
DRAFT Version 1, 2005
152005
Probabilistic word association for dialogue act classification with recurrent neural networks
N Duran, S Battle
Engineering Applications of Neural Networks: 19th International Conference …, 2018
142018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20