Παρακολούθηση
Kartalis Nikolaos
Kartalis Nikolaos
Professor of Accounting, University of Western Macedonia, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uowm.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Management controls and inter‐firm relationships: a review
J Meira, ND Kartalis, M Tsamenyi, J Cullen
Journal of Accounting & Organizational Change, 2010
1042010
Balance scorecard and performance measurement in a Greek industry
N Kartalis, J Velentzas, G Broni
Procedia Economics and finance 5, 413-422, 2013
312013
Accounting in new public management (NPM) and shifting organizational boundaries: Evidence from the Greek Show Caves
N Kartalis, M Tsamenyi, K Jayasinghe
Accounting, Auditing & Accountability Journal, 2016
162016
Macroeconomic effects on DJSI-World returns
N Sariannidis, I Koskosas, N Kartalis, G Konteos
International Journal of Economic Sciences and Applied Research 2 (2), 2009
152009
Asymmetric and threshold effects on comovements among Germanic cross-listed equities
A Koulakiotis, N Kartalis, K Lyroudi, N Papasyriopoulos
International Review of Economics & Finance 24, 327-342, 2012
82012
The New Public Management (NPM) and Management Controls in Greek Show Caves
N Kartalis, M Tsamenyi, K Jayasinghe
Accounting, Auditing & Accountability Journal 22 (2), 248, 2016
32016
The impact of corporate governance, regulatory differences and futures contracts on movements among portfolios of cross-listed equities: The case of Germany
A Koulakiotis, N Kartalis, K Lyroudi, N Papasyriopoulos
Journal of Multinational Financial Management 23 (1-2), 34-53, 2013
32013
Management accounting practises of tourism organizations: the case of the Greek show caves
ND Kartalis, A Koulakiotis, N Tzanakakis
TNEU, 2012
22012
Empirical analyses of determinants of DJSI US mean returns
N Sariannidis, G Giannarakis, N Litinas, N Kartalis
International Journal of Social and Human Sciences 3, 521-526, 2009
22009
Does the Time-Driven ABC Method Apply in a Construction Company
N Kartalis, A Patsios, I Velentzas, G Broni, G Charitoudi, G Panoy, ...
International Conference on Applied Economics, 391-407, 2020
12020
Can Internet Reporting Affect the Stock Market Listed Companies: The Case of the Greek Listed Companies
ND Kartalis, N Charalampos, V John, B Georgia
Advances in Applied Economic Research, 743-781, 2017
12017
Institutional explanations of budgeting control systems: The case of caves in Greece
ND Kartalis
The Cyprus Journal of Sciences 6, 125, 2008
12008
Accounting information and Budgeting within the Greek Prefectures: The case of Serres, Drama and Kavala regions.
N Kartalis, K Konstandinoudes, A Matakos, N Tzanakakis
ΜΙΒΕS), September 2007, 2007
12007
MANAGEMENT ACCOUNTING AND TOURISM ORGANIZATIONS: THE CASE OF THE KOZANI TOURIST
ND Kartalis, D Zisopoulos, N Sariannides, E Gravas
ICQQMEAS2009, 2015
2015
ACCOUNTING INFORMATION AND DECISION MAKING: THE CASE OF SERRES REGION COMPANIES
ND Kartalis, N Sarrianides, F Gazepi, T Nikos
The Economies of Balkan and Eastern Europe Countries in the changed World, 516, 2012
2012
Journal of Multinational Financial Management
A Koulakiotis, N Kartalis, K Lyroudi, N Papasyriopoulos
2012
DOES THE ADOPTION OF A NEW ACCOUNTING SYSTEM IMPROVE THE DECISION-MAKING OF AN ORGANIZATION? THE CASE OF A PUBLIC HOSPITAL IN SERRES REGION
ND Kartalis, N Sarrianides, F Gazepi, T Nikos
The Cyprus Journal of Sciences 10, 141, 2012
2012
MANAGEMENT ACCOUNTING AND TOURISM ORGANIZATIONS: THE CASE OF THE KOZANI TOURIST COMPANIES
ND Kartalis, D Zisopoulos, N Sariannides, E Gravas
Proceedings of the 2nd International Conference: Quantitative and …, 2009
2009
The Role of Accounting Control Systems in the Four Show Caves in Greece
N Kartalis, S Athianos
Available at SSRN 1352356, 2006
2006
The role of accounting control systems in the show caves in Greece
ND Kartalis
PQDT-Global, 2006
2006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20