Παρακολούθηση
Yuchi Tian
Yuchi Tian
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα columbia.edu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Deeptest: Automated testing of deep-neural-network-driven autonomous cars
Y Tian, K Pei, S Jana, B Ray
Proceedings of the 40th international conference on software engineering …, 2018
13682018
Code prediction by feeding trees to transformers
S Kim, J Zhao, Y Tian, S Chandra
2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE …, 2021
1372021
Automatically diagnosing and repairing error handling bugs in c
Y Tian, B Ray
Proceedings of the 2017 11th joint meeting on foundations of software …, 2017
762017
Testing DNN image classifiers for confusion & bias errors
Y Tian, Z Zhong, V Ordonez, G Kaiser, B Ray
Proceedings of the acm/ieee 42nd international conference on software …, 2020
452020
Code prediction by feeding trees to transformers. In 2021 IEEE/ACM 43rd International Conference on Software Engineering (ICSE)
S Kim, J Zhao, Y Tian, S Chandra
IEEE, 150ś162, 2021
392021
Understanding local robustness of deep neural networks under natural variations
Z Zhong, Y Tian, B Ray
Fundamental Approaches to Software Engineering: 24th International …, 2021
172021
Testing deep neural network based image classifiers
Y Tian, Z Zhong, V Ordonez, B Ray
arXiv preprint arXiv:1905.07831, 2019
62019
Repairing confusion and bias errors for DNN-based image classifiers
Y Tian
Proceedings of the 28th ACM Joint Meeting on European Software Engineering …, 2020
42020
Detect and repair errors for DNN-based software
Y Tian
Columbia University, 2021
22021
Bringing engineering rigor to Deep Learning
K Pei, S Wang, Y Tian, J Whitehouse, C Vondrick, Y Cao, B Ray, S Jana, ...
ACM SIGOPS Operating Systems Review 53 (1), 59-67, 2019
22019
Repairing Group-Level Errors for DNNs Using Weighted Regularization
Z Zhong, Y Tian, CJ Sweeney, V Ordonez, B Ray
arXiv preprint arXiv:2203.13612, 2022
2022
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11