Παρακολούθηση
Kostas Makropoulos
Kostas Makropoulos
Professor Emeritus, University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα geol.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The SHARE European earthquake catalogue (SHEEC) 1000–1899
M Stucchi, A Rovida, AA Gomez Capera, P Alexandre, T Camelbeeck, ...
Journal of Seismology 17 (2), 523-544, 2013
3412013
A microseismic study in the western part of the Gulf of Corinth (Greece): implications for large-scale normal faulting mechanisms
A Rigo, H Lyon-Caen, R Armijo, A Deschamps, D Hatzfeld, ...
Geophysical Journal International 126 (3), 663-688, 1996
3321996
The Ms= 6.2, June 15, 1995 Aigion earthquake (Greece): evidence for low angle normal faulting in the Corinth rift
P Bernard, P Briole, B Meyer, H Lyon-Caen, JM Gomez, C Tiberi, C Berge, ...
Journal of Seismology 1 (2), 131-150, 1997
2621997
The 1986 Kalamata (South Peloponnesus) earthquake: Detailed study of a normal fault, evidences for east‐west extension in the Hellenic Arc
H Lyon‐Caen, R Armijo, J Drakopoulos, J Baskoutass, N Delibassis, ...
Journal of Geophysical Research: Solid Earth 93 (B12), 14967-15000, 1988
2231988
3D crustal structure from local earthquake tomography around the Gulf of Arta (Ionian region, NW Greece)
F Haslinger, E Kissling, J Ansorge, D Hatzfeld, E Papadimitriou, ...
Tectonophysics 304 (3), 201-218, 1999
2051999
A catalogue of seismicity in Greece and adjacent areas
KC Makropoulos, PW Burton
Geophysical Journal International 65 (3), 741-762, 1981
1761981
Seismicity, deformation and seismic hazard in the western rift of Corinth: New insights from the Corinth Rift Laboratory (CRL)
P Bernard, H Lyon-Caen, P Briole, A Deschamps, F Boudin, ...
Tectonophysics 426 (1-2), 7-30, 2006
1732006
Greek tectonics and seismicity
KC Makropoulos, PW Burton
Tectonophysics 106 (3-4), 275-304, 1984
1601984
An updated and extended earthquake catalogue for Greece and adjacent areas since 1900
K Makropoulos, G Kaviris, V Kouskouna
Natural Hazards and Earth System Sciences 12 (5), 1425-1430, 2012
1562012
Microseismicity and faulting geometry in the Gulf of Corinth (Greece)
D Hatzfeld, V Karakostas, M Ziazia, I Kassaras, E Papadimitriou, ...
Geophysical Journal International 141 (2), 438-456, 2000
1472000
Karst collapse susceptibility mapping considering peak ground acceleration in a rapidly growing urban area
K Papadopoulou-Vrynioti, GD Bathrellos, HD Skilodimou, G Kaviris, ...
Engineering Geology 158, 77-88, 2013
1432013
The strain pattern in the western Hellenic arc deduced from a microearthquake survey
D Hatzfeld, G Pedotti, P Hatzidimitriou, K Makropoulos
Geophysical Journal International 101 (1), 181-202, 1990
1271990
Microseimicity and strain pattern in northwestern Greece
D Hatzfeld, I Kassaras, D Panagiotopoulos, D Amorese, K Makropoulos, ...
Tectonics 14 (4), 773-785, 1995
1061995
A revised and extended earthquake catalogue for Greece since 1900
KC Makropoulos, JK Drakopoulos, JB Latousakis
Geophysical Journal International 98 (2), 391-394, 1989
1001989
Statistics of large earthquake magnitude and an evaluation of Greek seismicity
KC Makropoulos
University of Edinburgh, 1978
941978
Seismic hazard harmonization in Europe (SHARE): online data resource
D Giardini, J Woessner, L Danciu, H Crowley, F Cotton, G Grünthal, ...
Swiss Seism. Serv ETH Zurich Zurich Switz. Doi 10, 2013
932013
Microearthquake seismicity and fault-plane solutions in the southern Aegean and its geodynamic implications
D Hatzfeld, M Besnard, K Makropoulos, P Hatzidimitriou
Geophysical Journal International 115 (3), 799-818, 1993
921993
Seismic hazard in Greece. II. Ground acceleration
KC Makropoulos, PW Burton
Tectonophysics 117 (3-4), 259-294, 1985
921985
First results of the CRLN seismic network in the western Corinth Rift: evidence for old-fault reactivation
H Lyon-Caen, P Papadimitriou, A Deschamps, P Bernard, K Makropoulos, ...
Comptes Rendus Geoscience 336 (4-5), 343-351, 2004
882004
The Hellenic subduction beneath the Peloponnesus: first results of a microearthquake study
D Hatzfeld, G Pedotti, P Hatzidimitriou, D Panagiotopoulos, M Scordilis, ...
Earth and Planetary Science Letters 93 (2), 283-291, 1989
801989
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20