Παρακολούθηση
Lekina Alexandre
Lekina Alexandre
ITE VeDeCoM / IFSTTAR, France
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ifsttar.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Kernel estimators of extreme level curves
A Daouia, L Gardes, S Girard, A Lekina
Test 20 (2), 311-333, 2011
1382011
Functional nonparametric estimation of conditional extreme quantiles
L Gardes, S Girard, A Lekina
Journal of Multivariate Analysis 101 (2), 419-433, 2010
952010
Estimation non-paramétrique des quantiles extrêmes conditionnels
A Lekina
Université Joseph-Fourier-Grenoble I; Université de Grenoble, 2010
142010
Weighted estimate of extreme quantile: an application to the estimation of high flood return periods
A Lekina, F Chebana, TBMJ Ouarda
Stochastic environmental research and risk assessment 28 (2), 147-165, 2014
132014
COMPAS: Un modèle de microsimulation santé pour le Québec
D Boisclair, A Côté-Sergent, JY Duclos, A Lekina, S Marchand, ...
CIRANO, 2015
52015
On the tail dependence in bivariate hydrological frequency analysis
A Lekina, F Chebana, TBMJ Ouarda
Dependence Modeling 3 (1), 203--227, 2015
22015
Projections de l’état de santé de la population québécoise et impacts sur le risque de longévité d’un régime de retraite à prestations déterminées
A Côté-Sergent, JY Duclos, A Lekina, S Marchand, PC Michaud
L'Actualité économique 91 (4), 567-598, 2015
22015
On the tail dependence in bivariate hydrological frequency analysis
A Lekina, F Chebana, TBMJ Ouarda
Rapport de recherche INRS 1426 (R), 2012
22012
Extreme level curves of heavy-tailed distributions
A Daouia, L Gardes, S Girard, A Lekina
EVA 2009 - 6th International Conference on Extreme Value Analysis, 2009
12009
PROJECTIONS ON STATE OF HEALTH OF QUEBEC POPULATION AND IMPACT ON LONGEVITY RISK OF RETIREMENT SCHEMES WITH DETERMINED SERVICES
A Cote-Sergent, JY Duclos, A Lekina, S Marchand, PC Michaud
ACTUALITE ECONOMIQUE 91 (4), 567-598, 2015
2015
COMPAS: Un modèle de microsimulation santé pour le Québec-David Boisclair, Aurélie Côté-Sergent, Jean-Yves Duclos
D Boisclair, A Côté-Sergent, JY Duclos, A Lekina, S Marchand, ...
CIRANO: Centre for Interuniversity Research and Analysis on Organizations, 2014
2014
A HEALTH MICROSIMULATION MODEL FOR QUEBEC
D Boisclair, A Côté-Sergent, JY Duclos, A Lekina, S Marchand, ...
2014
A moving window approach for nonparametric estimation of extreme level curves
A Lekina, L Gardes, S Girard
IFORS 2008-18th conference of the International Federation of Operational …, 2008
2008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–13