Παρακολούθηση
Oussama Chelly
Oussama Chelly
Microsoft AI & IoT Insider Lab Europe
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα microsoft.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Estimating local intrinsic dimensionality
L Amsaleg, O Chelly, T Furon, S Girard, ME Houle, K Kawarabayashi, ...
Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge …, 2015
1152015
Extreme-value-theoretic estimation of local intrinsic dimensionality
L Amsaleg, O Chelly, T Furon, S Girard, ME Houle, K Kawarabayashi, ...
Data Mining and Knowledge Discovery 32 (6), 1768-1805, 2018
292018
Intrinsic dimensionality estimation within tight localities
L Amsaleg, O Chelly, ME Houle, KI Kawarabayashi, M Radovanović, ...
Proceedings of the 2019 SIAM International Conference on Data Mining, 181-189, 2019
252019
Measuring dependency via intrinsic dimensionality
S Romano, O Chelly, V Nguyen, J Bailey, ME Houle
2016 23rd international conference on pattern recognition (ICPR), 1207-1212, 2016
222016
Enhanced estimation of local intrinsic dimensionality using auxiliary distances
O Chelly, ME Houle, K Kawarabayashi
Technical report, National Institute of Informatics, Tech. Rep., 2016
72016
Intrinsic Dimensionality: from Estimation to Applications
O CHELLY
2017
Unsupervised Feature Selection Using Local ID
O CHELLY, ME HOULE, K KAWARABAYASHI
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–7