Παρακολούθηση
Changhoon (Chang) Kim
Changhoon (Chang) Kim
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
VL2: A scalable and flexible data center network
A Greenberg, JR Hamilton, N Jain, S Kandula, C Kim, P Lahiri, DA Maltz, ...
Proceedings of the ACM SIGCOMM 2009 conference on Data communication, 51-62, 2009
35682009
Netcache: Balancing key-value stores with fast in-network caching
X Jin, X Li, H Zhang, R Soulé, J Lee, N Foster, C Kim, I Stoica
Proceedings of the 26th Symposium on Operating Systems Principles, 121-136, 2017
5612017
Sharing the data center network
A Shieh, S Kandula, A Greenberg, C Kim, B Saha
8th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI 11), 2011
5462011
Floodless in seattle: a scalable ethernet architecture for large enterprises
C Kim, M Caesar, J Rexford
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 38 (4), 3-14, 2008
5072008
Silkroad: Making stateful layer-4 load balancing fast and cheap using switching asics
R Miao, H Zeng, C Kim, J Lee, M Yu
Proceedings of the Conference of the ACM Special Interest Group on Data …, 2017
4472017
Hula: Scalable load balancing using programmable data planes
N Katta, M Hira, C Kim, A Sivaraman, J Rexford
Proceedings of the Symposium on SDN Research, 1-12, 2016
4052016
{FlowRadar}: A Better {NetFlow} for Data Centers
Y Li, R Miao, C Kim, M Yu
13th USENIX symposium on networked systems design and implementation (NSDI …, 2016
3962016
In-band network telemetry via programmable dataplanes
C Kim, A Sivaraman, N Katta, A Bas, A Dixit, LJ Wobker
ACM SIGCOMM 15, 1-2, 2015
3872015
Ananta: Cloud scale load balancing
P Patel, D Bansal, L Yuan, A Murthy, A Greenberg, DA Maltz, R Kern, ...
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 43 (4), 207-218, 2013
3722013
{EyeQ}: Practical Network Performance Isolation at the Edge
V Jeyakumar, M Alizadeh, D Mazières, B Prabhakar, A Greenberg, C Kim
10th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2013
3342013
Scaling distributed machine learning with {In-Network} aggregation
A Sapio, M Canini, CY Ho, J Nelson, P Kalnis, C Kim, A Krishnamurthy, ...
18th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2021
3262021
Language-directed hardware design for network performance monitoring
S Narayana, A Sivaraman, V Nathan, P Goyal, V Arun, M Alizadeh, ...
Proceedings of the Conference of the ACM Special Interest Group on Data …, 2017
3022017
{NetChain}:{Scale-Free}{Sub-RTT} Coordination
X Jin, X Li, H Zhang, N Foster, J Lee, R Soulé, C Kim, I Stoica
15th USENIX Symposium on Networked Systems Design and Implementation (NSDI …, 2018
2922018
Packet transactions: High-level programming for line-rate switches
A Sivaraman, A Cheung, M Budiu, C Kim, M Alizadeh, H Balakrishnan, ...
Proceedings of the 2016 ACM SIGCOMM Conference, 15-28, 2016
2802016
Interconnecting members of a virtual network
H Alkhatib, C Kim, G Outhred, D Bansal, A Greenberg, D Maltz, P Patel
US Patent 8,407,366, 2013
2392013
Pisces: A programmable, protocol-independent software switch
M Shahbaz, S Choi, B Pfaff, C Kim, N Feamster, N McKeown, J Rexford
Proceedings of the 2016 ACM SIGCOMM Conference, 525-538, 2016
2252016
Agile data center network architecture
A Greenberg, P Lahiri, DA Maltz, PK Patel, S Sengupta, N Jain, C Kim
US Patent 9,497,039, 2016
2222016
Performance isolation for clouds
A Greenberg, A Shieh, S Kandula, C Kim
US Patent 9,450,873, 2016
2122016
Seawall: Performance isolation for cloud datacenter networks
A Shieh, S Kandula, A Greenberg, C Kim
2nd USENIX Workshop on Hot Topics in Cloud Computing (HotCloud 10), 2010
1982010
Millions of little minions: Using packets for low latency network programming and visibility
V Jeyakumar, M Alizadeh, Y Geng, C Kim, D Mazières
ACM SIGCOMM Computer Communication Review 44 (4), 3-14, 2014
1812014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20