Παρακολούθηση
Kartick Tarafder
Kartick Tarafder
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nitk.edu.in - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Metal–Organic Hybrid Interface States of A Ferromagnet/Organic Semiconductor Hybrid Junction as Basis For Engineering Spin Injection in Organic Spintronics
S Lach, A Altenhof, K Tarafder, F Schmitt, E Ali, M Vogel, J Sauther, ...
Advanced Functional Materials, 2012
1462012
On-surface coordination chemistry of planar molecular spin systems: novel magnetochemical effects induced by axial ligands
C Wäckerlin, K Tarafder, D Siewert, J Girovsky, T Hählen, C Iacovita, ...
Chemical Science 3 (11), 3154-3160, 2012
1052012
Structure sensitive photocatalytic reduction of nitroarenes over TiO 2
S Challagulla, K Tarafder, R Ganesan, S Roy
Scientific reports 7 (1), 1-11, 2017
962017
Hole transfer dynamics from a CdSe/CdS quantum rod to a tethered ferrocene derivative
K Tarafder, Y Surendranath, JH Olshansky, AP Alivisatos, LW Wang
Journal of the American Chemical Society 136 (13), 5121-5131, 2014
912014
Ammonia Coordination Introducing a Magnetic Moment in an On‐Surface Low‐Spin Porphyrin
C Wäckerlin, K Tarafder, J Girovsky, J Nowakowski, T Hählen, A Shchyrba, ...
Angewandte Chemie 125 (17), 4666-4669, 2013
792013
Magnetic coupling of porphyrin molecules through graphene
CF Hermanns, K Tarafder, M Bernien, A Krüger, YM Chang, ...
Advanced Materials 25 (25), 3473-3477, 2013
762013
Origin of ferromagnetism in Cu-doped ZnO
N Ali, B Singh, ZA Khan, V AR, K Tarafder, S Ghosh
Scientific reports 9 (1), 1-7, 2019
602019
Valence-band electronic structure of iron phthalocyanine: An experimental and theoretical photoelectron spectroscopy study
B Brena, C Puglia, M de Simone, M Coreno, K Tarafder, V Feyer, ...
The Journal of chemical physics 134 (7), 074312, 2011
572011
Indirect magnetic coupling of manganese porphyrin to a ferromagnetic cobalt substrate
D Chylarecka, TK Kim, K Tarafder, K Muller, K Godel, I Czekaj, ...
The Journal of Physical Chemistry C 115 (4), 1295-1301, 2011
572011
All that Glitters Is Not Gold: A Probe into Photocatalytic Nitrate Reduction Mechanism over Noble Metal Doped and Undoped TiO2
S Challagulla, K Tarafder, R Ganesan, S Roy
The Journal of Physical Chemistry C 121 (49), 27406-27416, 2017
482017
Pressure and Temperature Control of Spin-Switchable Metal-Organic Coordination Polymers from Ab Initio Calculations
K Tarafder, S Kanungo, PM Oppeneer, T Saha-Dasgupta
Physical Review Letters 109 (7), 077203, 2012
392012
Structure-Sensitive Electrocatalytic Reduction of CO2 to Methanol over Carbon-Supported Intermetallic PtZn Nano-Alloys
S Payra, S Shenoy, C Chakraborty, K Tarafder, S Roy
ACS applied materials & interfaces 12 (17), 19402-19414, 2020
382020
Charge-induced spin polarization in nonmagnetic organic molecule
K Tarafder, B Sanyal, PM Oppeneer
Physical Review B 82 (6), 060413, 2010
352010
Ferromagnetism from non-magnetic ions: Ag-doped ZnO
N Ali, V AR, ZA Khan, K Tarafder, A Kumar, MK Wadhwa, B Singh, ...
Scientific Reports 9 (1), 1-13, 2019
252019
Spin-crossover in cyanide-based bimetallic coordination polymers—Insight from first-principles calculations
S Sarkar, K Tarafder, PM Oppeneer, T Saha-Dasgupta
Journal of Materials Chemistry 21 (36), 13832-13840, 2011
232011
Antiferromagnetic coupling of Cr-porphyrin to a bare Co substrate
J Girovsky, K Tarafder, C Wäckerlin, J Nowakowski, D Siewert, T Hählen, ...
Physical Review B 90 (22), 220404, 2014
222014
Electronic and magnetic properties of disordered Fe–Cr alloys using different electronic structure methods
K Tarafder, S Ghosh, B Sanyal, O Eriksson, A Mookerjee, A Chakrabarti
Journal of Physics: Condensed Matter 20 (44), 445201, 2008
222008
Effect of short-range order on the electronic structure and optical properties of the CuZn alloys: An augmented space approach
K Tarafder, A Chakrabarti, KK Saha, A Mookerjee
Physical Review B 74 (14), 144204, 2006
212006
Route to achieving enhanced quantum capacitance in functionalized graphene based supercapacitor electrodes
T Sruthi, T Kartick
Journal of Physics: Condensed Matter 31 (47), 475502, 2019
182019
Enhancement of quantum capacitance by chemical modification of graphene supercapacitor electrodes: a study by first principles
T Sruthi, K Tarafder
Bulletin of Materials Science 42 (6), 1-6, 2019
172019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20