Παρακολούθηση
Nagy T., István
Nagy T., István
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inf.u-szeged.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Multiword expressions and named entities in the Wiki50 corpus
V Vincze, I Nagy, G Berend
Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural …, 2011
622011
Multiword expressions and named entities in the Wiki50 corpus
V Vincze, I Nagy, G Berend
Proceedings of the International Conference Recent Advances in Natural …, 2011
622011
Detecting noun compounds and light verb constructions: a contrastive study
V Vincze, I Nagy, G Berend
Proceedings of the Workshop on Multiword Expressions: from Parsing and …, 2011
48*2011
Dependency parsing for identifying Hungarian light verb constructions
V Vincze, J Zsibrita, I Nagy
Proceedings of the Sixth International Joint Conference on Natural Language …, 2013
382013
Person Attribute Extraction from the Textual Parts of Web Pages.
I Nagy T.
Acta Cybernetica 20 (3), 399-417, 2012
342012
Learning to detect English and Hungarian light verb constructions
V Vincze, I Nagy T, J Zsibrita
ACM Transactions on Speech and Language Processing (TSLP) 10 (2), 1-25, 2013
24*2013
Identifying English and Hungarian light verb constructions: A contrastive approach
V Vincze, I Nagy T, R Farkas
ACL, 2013
182013
4FX: Light verb constructions in a multilingual parallel corpus
A Rácz, I Nagy T, V Vincze
ELRA, 2014
152014
Domain-dependent identification of multiword expressions
I Nagy, V Vincze, G Berend
152011
Vpctagger: Detecting verb-particle constructions with syntax-based methods
I Nagy T, V Vincze
Association for Computational Linguistics, 2014
142014
Noun Compound and Named Entity Recognition and their Usability in Keyphrase Extraction
I Nagy, G Berend, V Vincze
142011
Document classification with deep rectifier neural networks and probabilistic sampling
T Grósz, I Nagy T
International Conference on Text, Speech, and Dialogue, 108-115, 2014
132014
Full-coverage identification of English light verb constructions
I Nagy T, V Vincze, R Farkas
Nagoya, 2013
112013
Web-based lemmatisation of named entities
R Farkas, V Vincze, I Nagy, R Ormándi, G Szarvas, A Almási
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 53-60, 2008
102008
Researcher affiliation extraction from homepages
I Nagy, R Farkas, M Jelasity
Proceedings of the 2009 Workshop on Text and Citation Analysis for Scholarly …, 2009
92009
Tervezés,(ön) értelmezés, fenntartás. A magyar nyelvstratégia lehetőségei és kötelességei
G Tolcsvai Nagy
Gondolat Kiadó, 2017
62017
Detecting light verb constructions across languages
I Nagy, A Rácz, V Vincze
Natural Language Engineering 26 (3), 319-348, 2020
52020
Identifying verbal collocations in Wikipedia articles
I Nagy T, V Vincze
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 179-186, 2011
42011
On positive and unlabeled learning for text classification
I Nagy T, R Farkas, J Csirik
International Conference on Text, Speech and Dialogue, 219-226, 2011
42011
4FX: félig kompozicionális szerkezetek automatikus azonosítása többnyelvű korpuszon
A Rácz, I Nagy T, V Vincze
Szegedi Tudományegyetem Informatikai Tanszékcsoport, 2014
32014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20