Παρακολούθηση
Torsten Sattler
Torsten Sattler
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cvut.cz - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
D2-net: A trainable cnn for joint description and detection of local features
M Dusmanu, I Rocco, T Pajdla, M Pollefeys, J Sivic, A Torii, T Sattler
Proceedings of the ieee/cvf conference on computer vision and pattern …, 2019
632*2019
Fast image-based localization using direct 2d-to-3d matching
T Sattler, B Leibe, L Kobbelt
2011 International Conference on Computer Vision, 667-674, 2011
5402011
A Multi-View Stereo Benchmark with High-Resolution Images and Multi-Camera Videos
T Schöps, JL Schönberger, S Galliani, T Sattler, K Schindler, M Pollefeys, ...
CVPR, 2017
4792017
Benchmarking 6dof outdoor visual localization in changing conditions
T Sattler, W Maddern, C Toft, A Torii, L Hammarstrand, E Stenborg, ...
CVPR, 2018
4572018
Image-based localization using LSTMs for structured feature correlation
F Walch, C Hazirbas, L Leal-Taixé, T Sattler, S Hilsenbeck, D Cremers
ICCV, 2017
4552017
Efficient & effective prioritized matching for large-scale image-based localization
T Sattler, B Leibe, L Kobbelt
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 39 (9), 1744-1756, 2016
4402016
InLoc: Indoor visual localization with dense matching and view synthesis
H Taira, M Okutomi, T Sattler, M Cimpoi, M Pollefeys, J Sivic, T Pajdla, ...
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
3152018
Comparative Evaluation of Hand-Crafted and Learned Local Features
JL Schönberger, H Hardmeier, T Sattler, M Pollefeys
CVPR, 2017
2892017
Improving Image-Based Localization by Active Correspondence Search
T Sattler, B Leibe, L Kobbelt
ECCV 2012, 752-765, 2012
2632012
Understanding the Limitations of CNN-based Absolute Camera Pose Regression
T Sattler, Q Zhou, M Pollefeys, L Leal-Taixe
CVPR 2019, 2019
2572019
Get Out of My Lab: Large-scale, Real-Time Visual-Inertial Localization
S Lynen, T Sattler, M Bosse, J Hesch, M Pollefeys, R Siegwart
Robotics Science and Systems, 2015
2532015
Semantic Visual Localization
JL Schönberger, M Pollefeys, A Geiger, T Sattler
CVPR, 2018
2512018
Image Retrieval for Image-Based Localization Revisited
T Sattler, T Weyand, B Leibe, L Kobbelt
BMVC, 2012
2482012
SCRAMSAC: Improving RANSAC's efficiency with a spatial consistency filter
T Sattler, B Leibe, L Kobbelt
2009 IEEE 12th International Conference on Computer Vision, 2090-2097, 2009
2412009
Are large-scale 3d models really necessary for accurate visual localization?
T Sattler, A Torii, J Sivic, M Pollefeys, H Taira, M Okutomi, T Pajdla
Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern …, 2017
1982017
Scalable 6-DOF Localization on Mobile Devices
S Middelberg, T Sattler, O Untzelmann, L Kobbelt
ECCV, 2014
1972014
Camera Pose Voting for Large-Scale Image-Based Localization
B Zeisl, T Sattler, M Pollefeys
International Conference on Computer Vision (ICCV), 2015
1772015
3D visual perception for self-driving cars using a multi-camera system: Calibration, mapping, localization, and obstacle detection
C Häne, L Heng, GH Lee, F Fraundorfer, P Furgale, T Sattler, M Pollefeys
Image and Vision Computing 68, 14-27, 2017
1702017
Large-Scale Location Recognition and the Geometric Burstiness Problem
T Sattler, M Havlena, K Schindler, M Pollefeys
CVPR, 2016
1572016
Night-to-Day Image Translation for Retrieval-based Localization
A Anoosheh, T Sattler, R Timofte, M Pollefeys, L Van Gool
ICRA, 2019
1532019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20