Παρακολούθηση
E Rozos
E Rozos
Associate Researcher; National Observatory of Athens, Greece
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα noa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Source to tap urban water cycle modelling
E Rozos, C Makropoulos
Environmental modelling & software 41, 139-150, 2013
1212013
Sewer-mining: A water reuse option supporting circular economy, public service provision and entrepreneurship
C Makropoulos, E Rozos, I Tsoukalas, A Plevri, G Karakatsanis, ...
Journal of environmental management 216, 285-298, 2018
992018
Rethinking urban areas: an example of an integrated blue-green approach
E Rozos, C Makropoulos, Č Maksimović
Water Science and Technology: Water Supply 13 (6), 1534-1542, 2013
882013
Calibration of a semi-distributed model for conjunctive simulation of surface and groundwater flows/Calage d’un modèle semi-distribué pour la simulation conjointe d’écoulements …
E Rozos, A Efstratiadis, I Nalbantis, D Koutsoyiannis
Hydrological Sciences Journal 49 (5), 2004
772004
A resilience assessment method for urban water systems
C Makropoulos, D Nikolopoulos, L Palmen, S Kools, A Segrave, D Vries, ...
Urban Water Journal 15 (4), 316-328, 2018
732018
Design robustness of local water-recycling schemes
E Rozos, C Makropoulos, D Butler
Journal of Water Resources Planning and Management 136 (5), 531-538, 2010
682010
Assessing the combined benefits of water recycling technologies by modelling the total urban water cycle
E Rozos, C Makropoulos
Urban Water Journal 9 (1), 1-10, 2012
612012
HYDROGEIOS: a semi-distributed GIS-based hydrological model for modified river basins
A Efstratiadis, I Nalbantis, A Koukouvinos, E Rozos, D Koutsoyiannis
Hydrology and Earth System Sciences 12 (4), 989-1006, 2008
592008
Holistic versus monomeric strategies for hydrological modelling of human-modified hydrosystems
I Nalbantis, A Efstratiadis, E Rozos, M Kopsiafti, D Koutsoyiannis
Hydrology and Earth System Sciences 15 (3), 743-758, 2011
542011
Urban water system metabolism assessment using WaterMet2 model
K Behzadian, Z Kapelan, G Venkatesh, H Brattebø, S Sægrov, E Rozos, ...
Procedia Engineering 70, 113-122, 2014
422014
A multicell karstic aquifer model with alternative flow equations
E Rozos, D Koutsoyiannis
Journal of Hydrology 325 (1-4), 340-355, 2006
412006
Water and the city: exploring links between urban growth and water demand management
D Bouziotas, E Rozos, C Makropoulos
Journal of Hydroinformatics 17 (2), 176-192, 2015
402015
Designing water demand management schemes using a socio-technical modelling approach
S Baki, E Rozos, C Makropoulos
Science of the total environment 622, 1590-1602, 2018
392018
Machine learning in assessing the performance of hydrological models
E Rozos, P Dimitriadis, V Bellos
Hydrology 9 (1), 5, 2021
372021
Machine learning, urban water resources management and operating policy
E Rozos
Resources 8 (4), 173, 2019
362019
A multilayer perceptron model for stochastic synthesis
E Rozos, P Dimitriadis, K Mazi, AD Koussis
Hydrology 8 (2), 67, 2021
302021
On the uncertainty of the image velocimetry method parameters
E Rozos, P Dimitriadis, K Mazi, S Lykoudis, A Koussis
Hydrology 7 (3), 65, 2020
282020
Quantitative UWS performance model: WaterMet2
K Behzadian, Z Kapelan, V Govindarajan, H Brattebø, S Sægrov, E Rozos, ...
TRUST (TRansitions to the Urban Water Services of Tomorrow) Project, 2014
222014
An integrated system dynamics–cellular automata model for distributed water-infrastructure planning
E Rozos, D Butler, C Makropoulos
Water Science and Technology: Water Supply 16 (6), 1519-1527, 2016
202016
Exploring the link between urban development and water demand: The impact of water-aware technologies and options
E Rozos, S Baki, D Bouziotas, C Makropoulos
Computing and Control for the Water Industry (CCWI), 2011
202011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20