Παρακολούθηση
Raquel Urtasun
Raquel Urtasun
Founder & CEO Waabi, Professor, University of Toronto.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα cs.toronto.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Are we ready for autonomous driving? the kitti vision benchmark suite
A Geiger, P Lenz, R Urtasun
2012 IEEE conference on computer vision and pattern recognition, 3354-3361, 2012
145572012
Vision meets Robotics: The KITTI Dataset
A Geiger, P Lenz, C Stiller, R Urtasun
IJRR, 2013
94172013
Skip-thought vectors
R Kiros, Y Zhu, RR Salakhutdinov, R Zemel, R Urtasun, A Torralba, ...
Advances in neural information processing systems 28, 2015
31122015
Aligning books and movies: Towards story-like visual explanations by watching movies and reading books
Y Zhu, R Kiros, R Zemel, R Salakhutdinov, R Urtasun, A Torralba, S Fidler
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 19-27, 2015
30342015
Understanding the effective receptive field in deep convolutional neural networks
W Luo, Y Li, R Urtasun, R Zemel
Advances in neural information processing systems 29, 2016
19772016
The role of context for object detection and semantic segmentation in the wild
R Mottaghi, X Chen, X Liu, NG Cho, SW Lee, S Fidler, R Urtasun, A Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
16082014
Learning to reweight examples for robust deep learning
M Ren, W Zeng, B Yang, R Urtasun
International conference on machine learning, 4334-4343, 2018
15502018
Pixor: Real-time 3d object detection from point clouds
B Yang, W Luo, R Urtasun
Proceedings of the IEEE conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
12882018
Monocular 3d object detection for autonomous driving
X Chen, K Kundu, Z Zhang, H Ma, S Fidler, R Urtasun
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
11102016
Efficient large-scale stereo matching
A Geiger, M Roser, R Urtasun
Computer Vision–ACCV 2010, 25-38, 2010
10982010
3d object proposals for accurate object class detection
X Chen, K Kundu, Y Zhu, AG Berneshawi, H Ma, S Fidler, R Urtasun
Advances in neural information processing systems 28, 2015
9972015
Deep continuous fusion for multi-sensor 3d object detection
M Liang, B Yang, S Wang, R Urtasun
Proceedings of the European conference on computer vision (ECCV), 641-656, 2018
9962018
Efficient deep learning for stereo matching
W Luo, AG Schwing, R Urtasun
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
9062016
Multinet: Real-time joint semantic reasoning for autonomous driving
M Teichmann, M Weber, M Zoellner, R Cipolla, R Urtasun
2018 IEEE intelligent vehicles symposium (IV), 1013-1020, 2018
8262018
Movieqa: Understanding stories in movies through question-answering
M Tapaswi, Y Zhu, R Stiefelhagen, A Torralba, R Urtasun, S Fidler
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
7792016
Multi-task multi-sensor fusion for 3d object detection
M Liang, B Yang, Y Chen, R Hu, R Urtasun
Proceedings of the IEEE/CVF conference on computer vision and pattern …, 2019
7552019
Towards diverse and natural image descriptions via a conditional gan
B Dai, S Fidler, R Urtasun, D Lin
Proceedings of the IEEE international conference on computer vision, 2970-2979, 2017
7412017
Fast and furious: Real time end-to-end 3d detection, tracking and motion forecasting with a single convolutional net
W Luo, B Yang, R Urtasun
Proceedings of the IEEE conference on Computer Vision and Pattern …, 2018
7312018
Detect what you can: Detecting and representing objects using holistic models and body parts
X Chen, R Mottaghi, X Liu, S Fidler, R Urtasun, A Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
6812014
Deep watershed transform for instance segmentation
M Bai, R Urtasun
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2017
6742017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20