Παρακολούθηση
François-Xavier SIMON
François-Xavier SIMON
Inrap / UMR 6249
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα inrap.fr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
1D sequential inversion of portable multi-configuration electromagnetic induction data
J Guillemoteau, FX Simon, E Lück, J Tronicke
Near Surface Geophysics 14 (5), 423-432, 2016
362016
The highest gradient model: a new method for analytical assessment of the efficiency of LiDAR-derived visualization techniques for landform detection and mapping
A Mayoral, JP Toumazet, FX Simon, F Vautier, JL Peiry
Remote Sensing 9 (2), 120, 2017
322017
Mapping of quadrature magnetic susceptibility/magnetic viscosity of soils by using multi-frequency EMI
FX Simon, A Sarris, J Thiesson, A Tabbagh
Journal of Applied Geophysics 120, 36-47, 2015
312015
A Regional Approach to Ancient Urban Studies in Greece Through Multi-Settlement Geophysical Survey
JC Donati, A Sarris, N Papadopoulos, T Kalaycı, FX Simon, M Manataki, ...
Journal of Field Archaeology 42 (5), 450-467, 2017
232017
Slingram EMI prospection: Are vertical orientated devices a suitable solution in archaeological and pedological prospection?
J Thiesson, G Rousselle, FX Simon, A Tabbagh
Journal of Applied Geophysics 75 (4), 731-737, 2011
182011
Interpretation of shallow electromagnetic instruments resistivity and magnetic susceptibility measurements using rapid 1D/3D inversion
C Benech, M Dabas, FX Simon, A Tabbagh, J Thiesson
Geophysics 81 (2), E103-E112, 2016
162016
Investigating magnetic ghosts on an Early Middle Age settlement: Comparison of data from stripped and non‐stripped areas
FX Simon, A Koziol, J Thiesson
Archaeological Prospection 19 (3), 191-200, 2012
162012
A Manifold Approach for the Investigation of Early and Middle Neolithic Settlements in Thessaly, Greece
T Kalayci, FX Simon, A Sarris
Geosciences 7 (3), 79, 2017
142017
Permittivity mapping in the VLF–LF range using a multi-frequency EMI device: first tests in archaeological prospection
FX Simon, A Tabbagh, JC Donati, A Sarris
Near Surface Geophysics 17 (1), 27-41, 2019
132019
3D linear inversion of magnetic susceptibility data acquired by frequency domain EMI
J Thiesson, A Tabbagh, FX Simon, M Dabas
Journal of Applied Geophysics 136, 165-177, 2017
132017
How Efficient is an Integrative Approach in Archaeological Geophysics?: Comparative Case-Studies from Neolithic Settlements in Thessaly (Central Greece)
SA Simon F.-X., Kalayci T., Jamieson D., Cuenca C. G., Manataki M, Cantoro G.
Near Surface Geophysics 13 (6), 633-643, 2015
122015
L'apport de l'outil géophysique pour la reconnaissance et la caractérisation des sites en archéologie préventive, méthodes et perspectives: exemples en Alsace
FX Simon
Université Pierre et Marie Curie-Paris VI, 2012
122012
Rapid 1D/3D inversion of shallow resistivity multipole data: Examples in archaeological prospection
C Brinon, FX Simon, A Tabbagh
Geophysics 77 (3), E193-E201, 2012
112012
Magnetic signal prospecting using multiparameter measurements: The case study of the Gallic site of Levroux
M Petronille, J Thiesson, FX Simon, O Buchsenschutz
Archaeological Prospection 17 (3), 141-150, 2010
102010
Geophysics and preventive archaeology in France: new inter-disciplinary issues
G Hulin, FX Simon
First break 30 (8), 2012
92012
Opening a New Frontier in the Study of Neolithic Settlement Patterns of Eastern Thessaly, Greece
A Sarris, T Kalayci, FX Simon, J Donati, M Manataki, G Cantoro, I Moffat, ...
OSF Preprints, 2021
82021
Identification of shapes and uses of past landscapes through EMI survey
FX Simon, I Moffat
Best practices of geoinformatic technologies for the mapping of …, 2015
72015
Complex susceptibility measurement using multi-frequency Slingram EMI instrument
FX Simon, A Tabbagh, J Thiesson, JC Donati, A Sarris
Near Surface Geoscience 2014-20th European Meeting of Environmental and …, 2014
62014
3-D imaging of subsurface magnetic permeability/susceptibility with portable frequency domain electromagnetic sensors for near surface exploration
J Guillemoteau, FX Simon, G Hulin, B Dousteyssier, M Dacko, J Tronicke
Geophysical Journal International 219 (3), 1773-1785, 2019
52019
Geoarchaeology and chronostratigraphy of the Lac du Puy intraurban protohistoric wetland, Corent, France
A Mayoral, JL Peiry, JF Berger, PM Ledger, B Depreux, FX Simon, ...
Geoarchaeology 33 (5), 594-604, 2018
52018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20