Παρακολούθηση
Yevgeny Kazakov
Yevgeny Kazakov
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uni-ulm.de - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Modular reuse of ontologies: Theory and practice
BC Grau, I Horrocks, Y Kazakov, U Sattler
Journal of Artificial Intelligence Research 31, 273-318, 2008
5232008
Just the right amount: extracting modules from ontologies
BC Grau, I Horrocks, Y Kazakov, U Sattler
Proceedings of the 16th international conference on World Wide Web, 717-726, 2007
3142007
The Incredible ELK
Y Kazakov, M Krötzsch, F Simančík
Journal of Automated Reasoning 53 (1), 1-61, 2014
3082014
Consequence-driven reasoning for Horn SHIQ ontologies
Y Kazakov
Proc. of IJCAI-09, 2040-2045, 2009
2532009
RIQ and SROIQ are Harder than SHOIQ
Y Kazakov
2292008
A logical framework for modularity of ontologies.
B Cuenca Grau
2202007
Concurrent Classification of EL Ontologies
Y Kazakov, M Krötzsch, F Simančík
The Semantic Web–ISWC 2011, 305-320, 2011
208*2011
Consequence-based reasoning beyond Horn ontologies
F Simancík, Y Kazakov, I Horrocks
Proc. of the 22nd Int. Joint Conf. on Artificial Intelligence (IJCAI 2011 …, 2011
1122011
ELK reasoner: architecture and evaluation.
Y Kazakov, M Krötzsch, F Simancik
ORE, 2012
982012
History matters: Incremental ontology reasoning using modules
B Cuenca Grau, C Halaschek-Wiener, Y Kazakov
The Semantic Web, 183-196, 2007
872007
Extracting modules from ontologies: A logic-based approach
B Cuenca Grau, I Horrocks, Y Kazakov, U Sattler
Modular Ontologies, 159-186, 2009
862009
A Resolution-Based Decision Procedure for SHOIQ
Y Kazakov, B Motik
Journal of Automated Reasoning 40 (4), 357-357, 2008
81*2008
A Resolution-Based Decision Procedure for SHOIQ
Y Kazakov, B Motik
Journal of Automated Reasoning 40 (2), 89-116, 2008
81*2008
Saturation-Based Decision Procedures for Extensions of the Guarded Fragment
Y Kazakov
622006
Practical reasoning with nominals in the EL family of description logics
Y Kazakov, M Krötzsch, F Simancik
Thirteenth International Conference on the Principles of Knowledge …, 2012
562012
Incremental classification of description logics ontologies
B Cuenca Grau, C Halaschek-Wiener, Y Kazakov, B Suntisrivaraporn
Journal of Automated Reasoning 44 (4), 337-369, 2010
552010
Tractable Extensions of the Description Logic EL with Numerical Datatypes
D Magka, Y Kazakov, I Horrocks
Automated Reasoning, 61-75, 2010
46*2010
Incremental Reasoning in OWL EL without Bookkeeping
Y Kazakov, P Klinov
The Semantic Web–ISWC 2013, 232-247, 2013
432013
OWL reasoner evaluation (ORE) workshop 2013 results
RS Gonçalves, S Bail, E Jiménez-Ruiz, N Matentzoglu, B Parsia, B Glimm, ...
ORE, 1-18, 2013
432013
How many legs do I have? Non-simple roles in number restrictions revisited
Y Kazakov, U Sattler, E Zolin
Logic for Programming, Artificial Intelligence, and Reasoning, 303-317, 2007
362007
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20