Παρακολούθηση
Ioannis N. Vogiatzakis
Ioannis N. Vogiatzakis
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ouc.ac.cy - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Continent-wide response of mountain vegetation to climate change
M Gottfried, H Pauli, A Futschik, M Akhalkatsi, P Barančok, ...
Nature climate change 2 (2), 111-115, 2012
11372012
Mediterranean ecosystems: problems and tools for conservation
IN Vogiatzakis, AM Mannion, GH Griffiths
Progress in Physical Geography 30 (2), 175-200, 2006
1422006
Nature protection in Greece: an appraisal of the factors shaping integrative conservation and policy effectiveness
K Papageorgiou, IN Vogiatzakis
Environmental science & policy 9 (5), 476-486, 2006
1262006
Vascular plant diversity and climate change in the alpine zone of the Lefka Ori, Crete
G Kazakis, D Ghosn, IN Vogiatzakis, VP Papanastasis
Biodiversity and Conservation 16, 1603-1615, 2007
1252007
Mediterranean island landscapes: natural and cultural approaches
IN Vogiatzakis, G Pungetti, AM Mannion
Springer Science & Business Media, 2008
1212008
Processes and patterns of landscape change on a small Aegean island: The case of Sifnos, Greece
J Tzanopoulos, IN Vogiatzakis
Landscape and Urban Planning 99 (1), 58-64, 2011
1002011
Environmental factors and vegetation composition, Lefka Ori massif, Crete, S. Aegean
IN Vogiatzakis, GH Griffiths, AM Mannion
Global ecology and Biogeography 12 (2), 131-146, 2003
902003
Land degradation and vegetation distribution in Chott El Beida wetland, Algeria
M Khaznadar, IN Vogiatzakis, GH Griffiths
Journal of Arid Environments 73 (3), 369-377, 2009
872009
Interactive effect of floral abundance and semi-natural habitats on pollinators in field beans (Vicia faba)
GK Nayak, SPM Roberts, M Garratt, TD Breeze, T Tscheulin, ...
Agriculture, Ecosystems & Environment 199, 58-66, 2015
862015
Local management and landscape drivers of pollination and biological control services in a Kenyan agro-ecosystem
M Otieno, BA Woodcock, A Wilby, IN Vogiatzakis, AL Mauchline, ...
Biological Conservation 144 (10), 2424-2431, 2011
812011
Modelling habitat selection and distribution of the critically endangered Jerdon's courser Rhinoptilus bitorquatus in scrub jungle: an application of a new tracking …
P Jeganathan, RE Green, K Norris, IN Vogiatzakis, A Bartsch, SR Wotton, ...
Journal of Applied Ecology 41 (2), 224-237, 2004
722004
Mediterranean island biodiversity and climate change: the last 10,000 years and the future
IN Vogiatzakis, AM Mannion, D Sarris
Biodiversity and conservation 25, 2597-2627, 2016
642016
The role of management and landscape context in the restoration of grassland phytophagous beetles
BA Woodcock, IN Vogiatzakis, DB Westbury, CS Lawson, AR Edwards, ...
Journal of Applied Ecology 47 (2), 366-376, 2010
572010
Improving ecosystem assessments in Mediterranean social-ecological systems: a DPSIR analysis
MV Balzan, AM Pinheiro, A Mascarenhas, A Morán-Ordóñez, A Ruiz-Frau, ...
Ecosystems and People 15 (1), 136-155, 2019
422019
Scale sensitivity of drivers of environmental change across Europe
J Tzanopoulos, R Mouttet, A Letourneau, IN Vogiatzakis, SG Potts, ...
Global Environmental Change 23 (1), 167-178, 2013
422013
Mediterranean mountain environments
I Vogiatzakis
John Wiley & Sons, 2012
402012
A GIS-based empirical model for vegetation prediction in Lefka Ori, Crete
IN Vogiatzakis, GH Griffiths
Plant Ecology 184, 311-323, 2006
382006
The EU Biodiversity Strategy for 2030: Opportunities and challenges on the path towards biodiversity recovery
V Hermoso, SB Carvalho, S Giakoumi, D Goldsborough, S Katsanevakis, ...
Environmental Science & Policy 127, 263-271, 2022
372022
Disentangling the effects of land‐use change, climate and CO2 on projected future European habitat types
V Lehsten, MT Sykes, AV Scott, J Tzanopoulos, A Kallimanis, A Mazaris, ...
Global Ecology and Biogeography 24 (6), 653-663, 2015
372015
Advancing marine conservation in European and contiguous seas with the MarCons Action
S Katsanevakis, P Mackelworth, M Coll, S Fraschetti, V Mačić, S Giakoumi, ...
Research Ideas and Outcomes 3, e11884, 2017
312017
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20