Παρακολούθηση
Marinos Pitsikalis
Marinos Pitsikalis
Professor of Industrial Chemistry National and Kapodistrian University of Athens
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα chem.uoa.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Polymers with complex architecture by living anionic polymerization
N Hadjichristidis, M Pitsikalis, S Pispas, H Iatrou
Chemical reviews 101 (12), 3747-3792, 2001
16122001
Anionic polymerization: High vacuum techniques
N Hadjichristidis, H Iatrou, S Pispas, M Pitsikalis
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 38 (18), 3211-3234, 2000
7972000
Macromolecular architectures by living and controlled/living polymerizations
N Hadjichristidis, H Iatrou, M Pitsikalis, J Mays
Progress in Polymer Science 31 (12), 1068-1132, 2006
7572006
Synthesis of Well-Defined Polypeptide-Based Materials via the Ring-Opening Polymerization of α-Amino Acid N-Carboxyanhydrides
N Hadjichristidis, H Iatrou, M Pitsikalis, G Sakellariou
Chemical reviews 109 (11), 5528-5578, 2009
5752009
Linear and non-linear triblock terpolymers. Synthesis, self-assembly in selective solvents and in bulk
N Hadjichristidis, H Iatrou, M Pitsikalis, S Pispas, A Avgeropoulos
Progress in Polymer Science 30 (7), 725-782, 2005
4832005
Ordered diblock copolymer films on random copolymer brushes
P Mansky, TP Russell, CJ Hawker, M Pitsikalis, J Mays
Macromolecules 30 (22), 6810-6813, 1997
3401997
Nonlinear block copolymer architectures
M Pitsikalis, S Pispas, JW Mays, N Hadjichristidis
Blockcopolymers-Polyelectrolytes-Biodegradation, 1-137, 1999
3321999
The strength of the macromonomer strategy for complex macromolecular architecture: Molecular characterization, properties and applications of polymacromonomers
N Hadjichristidis, M Pitsikalis, H Iatrou, S Pispas
Macromolecular rapid communications 24 (17), 979-1013, 2003
2562003
Synthesis of block copolymers
N Hadjichristidis, M Pitsikalis, H Iatrou
Block Copolymers I, 1-124, 2005
2552005
Asymmetric star polymers: synthesis and properties
N Hadjichristidis, S Pispas, M Pitsikalis, H Iatrou, C Vlahos
Branched polymers I, 71-127, 1999
2521999
Large-area domain alignment in block copolymer thin films using electric fields
P Mansky, J DeRouchey, TP Russell, J Mays, M Pitsikalis, T Morkved, ...
Macromolecules 31 (13), 4399-4401, 1998
2321998
Well-defined, model long chain branched polyethylene. 1. Synthesis and characterization
N Hadjichristidis, M Xenidou, H Iatrou, M Pitsikalis, Y Poulos, ...
Macromolecules 33 (7), 2424-2436, 2000
1952000
Encyclopedia of polymer science and technology
K Matynaszewski
Wiley-Interscience, 2014
178*2014
Reversible morphological transitions of polystyrene-b-polyisoprene micelles
I LaRue, M Adam, M Pitsikalis, N Hadjichristidis, M Rubinstein, SS Sheiko
Macromolecules 39 (1), 309-314, 2006
1372006
Controlling the miscibility of polyethylene/layered silicate nanocomposites by altering the polymer/surface interactions
K Chrissopoulou, I Altintzi, SH Anastasiadis, EP Giannelis, M Pitsikalis, ...
Polymer 46 (26), 12440-12451, 2005
1372005
Viscoelasticity and self‐diffusion in melts of entangled asymmetric star polymers
CB Gell, WW Graessley, V Efstratiadis, M Pitsikalis, N Hadjichristidis
Journal of Polymer Science Part B: Polymer Physics 35 (12), 1943-1954, 1997
1151997
6.03-Polymers with star-related structures: Synthesis, properties, and applications
N Hadjichristidis, M Pitsikalis, H Iatrou, P Driva, G Sakellariou, ...
Polymer science: a comprehensive reference, 29-111, 2012
1132012
Controlled nitroxide‐mediated and reversible addition–fragmentation chain transfer polymerization of N‐vinylpyrrolidone: Synthesis of block copolymers with styrene and 2 …
P Bilalis, M Pitsikalis, N Hadjichristidis
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry 44 (1), 659-665, 2006
1102006
6.03-Polymers with star-related structures: Synthesis, properties, and applications
N Hadjichristidis, M Pitsikalis, H Iatrou, P Driva, G Sakellariou, ...
Polymer science: a comprehensive reference, 29-111, 2012
1092012
Component dynamics in polyisoprene/polyvinylethylene blends well above T g
B Min, XH Qiu, MD Ediger, M Pitsikalis, N Hadjichristidis
Macromolecules 34 (13), 4466-4475, 2001
982001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20