Παρακολούθηση
Joan Navarro
Joan Navarro
Instituto de Ciencias del Mar (ICM), CSIC, Barcelona, Spain
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα icm.csic.es - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ontogenetic and seasonal changes in the feeding habits and trophic levels of two small pelagic fish species
D Costalago, J Navarro, I Álvarez-Calleja, I Palomera
Marine Ecology Progress Series 460, 169-181, 2012
1702012
Ecological segregation in space, time and trophic niche of sympatric planktivorous petrels
J Navarro, SC Votier, J Aguzzi, JJ Chiesa, MG Forero, RA Phillips
PloS ONE 8 (4), e62897, 2013
1572013
Assessing the trophic position and ecological role of squids in marine ecosystems by means of food-web models
M Coll, J Navarro, RJ Olson, V Christensen
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 95, 21-36, 2013
1412013
Experimental increase of flying costs in a pelagic seabird: effects on foraging strategies, nutritional state and chick condition
J Navarro, J González-Solís
Oecologia 151 (1), 150-160, 2007
1232007
Age and sexual differences in the exploitation of two anthropogenic food resources for an opportunistic seabird
J Navarro, D Oro, A Bertolero, M Genovart, A Delgado, MG Forero
Marine biology 157, 2453-2459, 2010
1202010
New high-tech flexible networks for the monitoring of deep-sea ecosystems
J Aguzzi, D Chatzievangelou, S Marini, E Fanelli, R Danovaro, S Flögel, ...
Environmental science & technology 53 (12), 6616-6631, 2019
1172019
Trophic niche of squids: Insights from isotopic data in marine systems worldwide
J Navarro, M Coll, C Somes, RJ Olson
Deep Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography 95, 93-102, 2013
1172013
Seasonal changes in the diet of a critically endangered seabird and the importance of trawling discards
J Navarro, M Louzao, JM Igual, D Oro, A Delgado, JM Arcos, M Genovart, ...
Marine Biology 156, 2571-2578, 2009
1172009
Unravelling the ecological role and trophic relationships of uncommon and threatened elasmobranchs in the western Mediterranean Sea
C Barría, M Coll, J Navarro
Marine Ecology Progress Series 539, 225-240, 2015
1122015
Comparison of ecosystem modelling and isotopic approach as ecological tools to investigate food webs in the NW Mediterranean Sea
J Navarro, M Coll, M Louzao, I Palomera, A Delgado, MG Forero
Journal of Experimental Marine Biology and Ecology 401, 97-104, 2011
1032011
Breeding waterbirds in relation to artificial pond attributes: implications for the design of irrigation facilities
JA Sánchez-Zapata, JD Anadón, M Carrete, A Giménez, J Navarro, ...
Biodiversity & Conservation 14, 1627-1639, 2005
972005
Foraging segregation between two closely related shearwaters breeding in sympatry
J Navarro, MG Forero, J González-Solís, JM Igual, J Bécares, KA Hobson
Biology letters 5 (4), 545-548, 2009
902009
Environmental determinants of foraging strategies in Cory’ s shearwaters Calonectris diomedea
J Navarro, J González-Solís
Marine Ecology Progress Series 378, 259-267, 2009
902009
Ecological role, fishing impact, and management options for the recovery of a Mediterranean endemic skate by means of food web models
M Coll, J Navarro, I Palomera
Biological Conservation 157, 108-120, 2013
882013
Sexual dimorphism in bill morphology and feeding ecology in Cory's shearwater (Calonectris diomedea)
J Navarro, A Kaliontzopoulou, J González-Solís
Zoology 112 (2), 128-138, 2009
862009
Spatial congruence between multiple stressors in the Mediterranean Sea may reduce its resilience to climate impacts
FJ Ramirez, M Coll, J Navarro, J Bustamante, AJ Green
Scientific Reports, 2018
832018
Feeding ecology and trophic position of three sympatric demersal chondrichthyes in the Northwestern Mediterranean
M Albo-Puigserver, J Navarro, M Coll, J Aguzzi, L Cardona, ...
Marine Ecology Progress Series 524, 255-268, 2015
832015
Year‐round distribution suggests spatial segregation of two small petrel species in the South Atlantic
P Quillfeldt, JF Masello, J Navarro, RA Phillips
Journal of Biogeography 40, 430-442, 2013
832013
Coastal observatories for monitoring of fish behaviour and their responses to environmental changes
J Aguzzi, C Doya, S Tecchio, FC De Leo, E Azzurro, C Costa, ...
Reviews in Fish Biology and Fisheries 25, 463–483, 2015
802015
Short- and long-term importance of small sharks in the diet of the rare deep-sea shark Dalatias licha
J Navarro, L López, M Coll, C Barría, R Sáez-Liante
Marine Biology 161, 1697-1707, 2014
802014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20