Παρακολούθηση
Jan van Deventer
Jan van Deventer
Associate professor, EISLAB, Luleå University of Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ltu.se - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Improved district heating substation efficiency with a new control strategy
J Gustafsson, J Delsing, J van Deventer
Applied energy 87 (6), 1996-2004, 2010
1582010
Integration of wireless sensor and actuator nodes with IT infrastructure using service-oriented architecture
R Kyusakov, J Eliasson, J Delsing, J Van Deventer, J Gustafsson
IEEE Transactions on industrial informatics 9 (1), 43-51, 2012
1562012
PSpice simulation of ultrasonic systems
J van Deventer, T Lofqvist, J Delsing
ieee transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control 47 …, 2000
1102000
Frequency and temperature dependence of acoustic properties of polymers used in pulse-echo systems
JE Carlson, J van Deventer, A Scolan, C Carlander
IEEE Symposium on Ultrasonics, 2003 1, 885-888, 2003
942003
Protocol interoperability of OPC UA in service oriented architectures
H Derhamy, J Rönnholm, J Delsing, J Eliasson, J van Deventer
2017 IEEE 15th International Conference on Industrial Informatics (INDIN), 44-50, 2017
602017
Enabling IoT automation using local clouds
J Delsing, J Eliasson, J van Deventer, H Derhamy, P Varga
2016 IEEE 3rd World Forum on Internet of Things (WF-IoT), 502-507, 2016
532016
Experimental evaluation of radiator control based on primary supply temperature for district heating substations
J Gustafsson, J Delsing, J Van Deventer
Applied energy 88 (12), 4945-4951, 2011
402011
Thermodynamic simulation of a detached house with district heating subcentral
J Gustafsson, J Delsing, J Van Deventer
2008 2nd Annual IEEE Systems Conference, 1-8, 2008
372008
An AAA solution for securing industrial IoT devices using next generation access control
KK Kolluru, C Paniagua, J van Deventer, J Eliasson, J Delsing, ...
2018 IEEE Industrial Cyber-Physical Systems (ICPS), 737-742, 2018
232018
Reducing the flow measurement error caused by pulsations in flows
J Berrebi, J van Deventer, J Delsing
Flow Measurement and Instrumentation 15 (5-6), 311-315, 2004
232004
Apparent transducer non-reciprocity in an ultrasonic flow meter
J van Deventer, J Delsing
Ultrasonics 40 (1-8), 403-405, 2002
222002
Thermostatic and dynamic performance of an ultrasonic density probe
J van Deventer, J Delsing
ieee transactions on ultrasonics, ferroelectrics, and frequency control 48 …, 2001
222001
An Engineering Process model for managing a digitalised life-cycle of products in the Industry 4.0
G Urgese, P Azzoni, J van Deventer, J Delsing, E Macii
NOMS 2020-2020 IEEE/IFIP Network Operations and Management Symposium, 1-6, 2020
212020
Experimental verification of a method for estimating energy for domestic hot water production in a 2-stage district heating substation
K Yliniemi, J Delsing, J van Deventer
Energy and Buildings 41 (2), 169-174, 2009
202009
Evaluating demand response programs by means of key performance indicators
G Thanos, M Minou, T Ganu, V Arya, D Chakraborty, J van Deventer, ...
2013 Fifth International Conference on Communication Systems and Networks …, 2013
182013
Emerging energy management standards and technologies—Challenges and application prospects
R Kyusakov, J Eliasson, J van Deventer, J Delsing, R Cragie
Proceedings of 2012 IEEE 17th International Conference on Emerging …, 2012
152012
Comparing heat measurement accuracy of a new adaptive algorithm with existing heat meters in accordance to the Swedish test standard
Y Jomni, J Deventer, J Delsing
Proceedings of 10th International Symposium on District Heating and Cooling, 2008
152008
3J-3 reciprocal operation of ultrasonic transducers: Experimental results
J Borg, J Johansson, J van Deventer, J Delsing
2006 IEEE Ultrasonics Symposium, 1013-1016, 2006
152006
Controlling district heating load through prices
J van Deventer, J Gustafsson, J Delsing
2011 IEEE International Systems Conference, 461-465, 2011
142011
An ultrasonic density probe
J van Deventer, J Delsing
1997 IEEE Ultrasonics Symposium Proceedings. An International Symposium (Cat …, 1997
141997
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20