Charanjit Singh Bhatia
Charanjit Singh Bhatia
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nus.edu.sg - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Surface-energy engineering of graphene
YJ Shin, Y Wang, H Huang, G Kalon, ATS Wee, Z Shen, CS Bhatia, ...
Langmuir 26 (6), 3798-3802, 2010
4642010
Nanoindentation and nanoscratching of hard carbon coatings for magnetic disks
TY Tsui, GM Pharr, WC Oliver, CS Bhatia, RL White, S Anders, A Anders, ...
MRS Online Proceedings Library (OPL) 383, 1995
3821995
Hardness, elastic modulus, and structure of very hard carbon films produced by cathodic‐arc deposition with substrate pulse biasing
GM Pharr, DL Callahan, SD McAdams, TY Tsui, S Anders, A Anders, ...
Applied physics letters 68 (6), 779-781, 1996
3041996
Tribological behavior of amorphous carbon nitride overcoats for magnetic thin-film rigid disks
EC Cutiongco, D Li, YW Chung, CS Bhatia
1991996
Self-cleaning and antireflective packaging glass for solar modules
LK Verma, M Sakhuja, J Son, AJ Danner, H Yang, HC Zeng, CS Bhatia
Renewable Energy 36 (9), 2489-2493, 2011
1592011
A practical superhydrophilic self cleaning and antireflective surface for outdoor photovoltaic applications
J Son, S Kundu, LK Verma, M Sakhuja, AJ Danner, CS Bhatia, H Yang
Solar Energy Materials and Solar Cells 98, 46-51, 2012
1502012
Frictional characteristics of exfoliated and epitaxial graphene
YJ Shin, R Stromberg, R Nay, H Huang, ATS Wee, H Yang, CS Bhatia
Carbon 49 (12), 4070-4073, 2011
1442011
Excellent c-Si surface passivation by low-temperature atomic layer deposited titanium oxide
B Liao, B Hoex, AG Aberle, D Chi, CS Bhatia
Applied Physics Letters 104 (25), 253903, 2014
1202014
TiO2 Thin Films Prepared via Adsorptive Self-Assembly for Self-Cleaning Applications
B Xi, LK Verma, J Li, CS Bhatia, AJ Danner, H Yang, HC Zeng
ACS applied materials & interfaces 4 (2), 1093-1102, 2012
992012
Surface treatment of magnetic recording heads
K Komvopoulos, IG Brown, B Wei, S Anders, A Anders, SC Bhatia
US Patent 5,476,691, 1995
931995
Low-temperature magnetron sputter-deposition, hardness, and electrical resistivity of amorphous and crystalline alumina thin films
Q Li, YH Yu, C Singh Bhatia, LD Marks, SC Lee, YW Chung
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 18 (5 …, 2000
892000
Understanding the role of nitrogen in plasma-assisted surface modification of magnetic recording media with and without ultrathin carbon overcoats
N Dwivedi, RJ Yeo, N Satyanarayana, S Kundu, S Tripathy, CS Bhatia
Scientific reports 5 (1), 1-13, 2015
852015
Ultrathin diamond-like carbon films deposited by filtered carbon vacuum arcs
A Anders, W Fong, AV Kulkarni, FW Ryan, CS Bhatia
IEEE transactions on plasma science 29 (5), 768-775, 2001
802001
Thermal analysis and performance optimization of a solar hot water plant with economic evaluation
YD Kim, K Thu, HK Bhatia, CS Bhatia, KC Ng
Solar energy 86 (5), 1378-1395, 2012
732012
Systems and methods for surface modification by filtered cathodic vacuum arc
K Komvopoulos, H Zhang, CS Bhatia
US Patent App. 12/695,039, 2010
692010
The effect of dust on transmission and self-cleaning property of solar panels
JY Hee, LV Kumar, AJ Danner, H Yang, CS Bhatia
Energy Procedia 15, 421-427, 2012
672012
Alumina films by sputter deposition with Ar/O2: Preparation and characterization
CS Bhatia, G Guthmiller, AM Spool
Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 7 (3 …, 1989
671989
The effect of light soaking on crystalline silicon surface passivation by atomic layer deposited Al2O3
B Liao, R Stangl, T Mueller, F Lin, CS Bhatia, B Hoex
Journal of Applied Physics 113 (2), 024509, 2013
602013
Formation of metal oxides by cathodic arc deposition
S Anders, A Anders, M Rubin, Z Wang, S Raoux, F Kong, IG Brown
Surface and Coatings Technology 76, 167-173, 1995
581995
Tribochemical effects of various gases and water vapor on thin film magnetic disks with carbon overcoats
BD Strom, DB Bogy, CS Bhatia, B Bhushan
561991
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20