Παρακολούθηση
Carlo Sansone
Carlo Sansone
Full Professor, Dipartimento di Ingegneria Elettrica e delle Tecnologie dell'Informazione
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα unina.it - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thirty years of graph matching in pattern recognition
D Conte, P Foggia, C Sansone, M Vento
International journal of pattern recognition and artificial intelligence 18 …, 2004
19442004
A (sub) graph isomorphism algorithm for matching large graphs
LP Cordella, P Foggia, C Sansone, M Vento
IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence 26 (10), 1367 …, 2004
18222004
Land use classification in remote sensing images by convolutional neural networks
M Castelluccio, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
arXiv preprint arXiv:1508.00092, 2015
7932015
An improved algorithm for matching large graphs
LP Cordella, P Foggia, C Sansone, M Vento
3rd IAPR-TC15 workshop on graph-based representations in pattern recognition …, 2001
6232001
Performance evaluation of the VF graph matching algorithm
LP Cordella, P Foggia, C Sansone, M Vento
Proceedings 10th international conference on image analysis and processing …, 1999
3231999
To reject or not to reject: that is the question-an answer in case of neural classifiers
C De Stefano, C Sansone, M Vento
IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, Part C (Applications and …, 2000
3182000
A performance comparison of five algorithms for graph isomorphism
P Foggia, C Sansone, M Vento
Proceedings of the 3rd IAPR TC-15 Workshop on Graph-based Representations in …, 2001
2732001
A Bayesian-MRF Approach for PRNU-based Image Forgery Detection
G Chierchia, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
IEEE Transactions on Information Forensics & Security 9 (4), 554-567, 2014
2202014
An investigation of local descriptors for biometric spoofing detection
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
IEEE Transactions on Information Forensics and Security 10 (4), 849 - 863, 2015
2122015
LivDet iris 2017—Iris liveness detection competition 2017
D Yambay, B Becker, N Kohli, D Yadav, A Czajka, KW Bowyer, ...
2017 IEEE International Joint Conference on Biometrics (IJCB), 733-741, 2017
1872017
A database of graphs for isomorphism and sub-graph isomorphism benchmarking
P Foggia, C Sansone, M Vento
Proc. of the 3rd IAPR TC-15 International Workshop on Graph-based …, 2001
1672001
A comparison of algorithms for maximum common subgraph on randomly connected graphs
H Bunke, P Foggia, C Guidobaldi, C Sansone, M Vento
Structural, Syntactic, and Statistical Pattern Recognition: Joint IAPR …, 2002
1632002
Local contrast phase descriptor for fingerprint liveness detection
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
Pattern Recognition 48 (4), 1050-1058, 2015
1552015
Fingerprint liveness detection based on weber local image descriptor
D Gragnaniello, G Poggi, C Sansone, L Verdoliva
2013 IEEE workshop on biometric measurements and systems for security and …, 2013
1532013
ECG databases for biometric systems: A systematic review
M Merone, P Soda, M Sansone, C Sansone
Expert Systems with Applications 67, 189-202, 2017
1492017
A large database of graphs and its use for benchmarking graph isomorphism algorithms
M De Santo, P Foggia, C Sansone, M Vento
Pattern Recognition Letters 24 (8), 1067-1079, 2003
1362003
Early classification of network traffic through multi-classification
A Dainotti, A Pescapé, C Sansone
International Workshop on Traffic Monitoring and Analysis, 122-135, 2011
1272011
Combining perspiration-and morphology-based static features for fingerprint liveness detection
E Marasco, C Sansone
Pattern Recognition Letters 33 (9), 1148-1156, 2012
1182012
Reliability parameters to improve combination strategies in multi-expert systems
LP Cordella, P Foggia, C Sansone, F Tortorella, M Vento
Pattern Analysis & Applications 2, 205-214, 1999
1141999
Subgraph transformations for the inexact matching of attributed relational graphs
LP Cordella, P Foggia, C Sansone, M Vento
Graph based representations in pattern recognition, 43-52, 1998
1091998
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20