Παρακολούθηση
Li, Renkai
Li, Renkai
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tsinghua.edu.cn
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Mega-electron-volt ultrafast electron diffraction at SLAC National Accelerator Laboratory
SP Weathersby, G Brown, M Centurion, TF Chase, R Coffee, J Corbett, ...
Review of Scientific Instruments 86 (7), 2015
4112015
An ultrafast symmetry switch in a Weyl semimetal
EJ Sie, CM Nyby, CD Pemmaraju, SJ Park, X Shen, J Yang, MC Hoffmann, ...
Nature 565 (7737), 61-66, 2019
3312019
Imaging CF3I conical intersection and photodissociation dynamics with ultrafast electron diffraction
J Yang, X Zhu, TJA Wolf, Z Li, JPF Nunes, R Coffee, JP Cryan, M Gühr, ...
Science 361 (6397), 64-67, 2018
1902018
Light-induced picosecond rotational disordering of the inorganic sublattice in hybrid perovskites
X Wu, LZ Tan, X Shen, T Hu, K Miyata, MT Trinh, R Li, R Coffee, S Liu, ...
Science advances 3 (7), e1602388, 2017
1772017
The photochemical ring-opening of 1, 3-cyclohexadiene imaged by ultrafast electron diffraction
TJA Wolf, DM Sanchez, J Yang, RM Parrish, JPF Nunes, M Centurion, ...
Nature chemistry 11 (6), 504-509, 2019
1702019
Light-induced charge density wave in LaTe3
A Kogar, A Zong, PE Dolgirev, X Shen, J Straquadine, YQ Bie, X Wang, ...
Nature Physics 16 (2), 159-163, 2020
1692020
Heterogeneous to homogeneous melting transition visualized with ultrafast electron diffraction
MZ Mo, Z Chen, RK Li, M Dunning, BBL Witte, JK Baldwin, LB Fletcher, ...
Science 360 (6396), 1451-1455, 2018
1592018
Diffractive imaging of coherent nuclear motion in isolated molecules
J Yang, M Guehr, X Shen, R Li, T Vecchione, R Coffee, J Corbett, A Fry, ...
Physical review letters 117 (15), 153002, 2016
1592016
Surface-plasmon resonance-enhanced multiphoton emission of high-brightness electron beams from a nanostructured copper cathode
RK Li, H To, G Andonian, J Feng, A Polyakov, CM Scoby, K Thompson, ...
Physical review letters 110 (7), 074801, 2013
1242013
Experimental demonstration of high quality MeV ultrafast electron diffraction
R Li, C Tang, Y Du, W Huang, Q Du, J Shi, L Yan, X Wang
Review of Scientific Instruments 80 (8), 083303-083303-4, 2009
1232009
Single-shot MeV transmission electron microscopy with picosecond temporal resolution
RK Li, P Musumeci
Physical Review Applied 2 (2), 024003, 2014
1192014
Diffractive imaging of a rotational wavepacket in nitrogen molecules with femtosecond megaelectronvolt electron pulses
J Yang, M Guehr, T Vecchione, MS Robinson, R Li, N Hartmann, X Shen, ...
Nature communications 7 (1), 11232, 2016
1132016
Dynamic Structural Response and Deformations of Monolayer MoS2 Visualized by Femtosecond Electron Diffraction
EM Mannebach, R Li, KA Duerloo, C Nyby, P Zalden, T Vecchione, ...
Nano letters 15 (10), 6889-6895, 2015
1112015
Generation of first hard X-ray pulse at Tsinghua Thomson Scattering X-ray Source
Y Du, L Yan, J Hua, Q Du, Z Zhang, R Li, H Qian, W Huang, H Chen, ...
Review of Scientific Instruments 84 (5), 2013
1002013
Simultaneous observation of nuclear and electronic dynamics by ultrafast electron diffraction
J Yang, X Zhu, JP F. Nunes, JK Yu, RM Parrish, TJA Wolf, M Centurion, ...
Science 368 (6493), 885-889, 2020
962020
Femtosecond compression dynamics and timing jitter suppression in a THz-driven electron bunch compressor
EC Snively, MAK Othman, M Kozina, BK Ofori-Okai, SP Weathersby, ...
Physical review letters 124 (5), 054801, 2020
842020
Ultrafast electron diffraction from non-equilibrium phonons in femtosecond laser heated Au films
T Chase, M Trigo, AH Reid, R Li, T Vecchione, X Shen, S Weathersby, ...
Applied Physics Letters 108 (4), 2016
822016
Ultrafast manipulation of mirror domain walls in a charge density wave
A Zong, X Shen, A Kogar, L Ye, C Marks, D Chowdhury, T Rohwer, ...
Science advances 4 (10), eaau5501, 2018
792018
Next generation high brightness electron beams from ultrahigh field cryogenic rf photocathode sources
JB Rosenzweig, A Cahill, V Dolgashev, C Emma, A Fukasawa, R Li, ...
Physical Review Accelerators and Beams 22 (2), 023403, 2019
782019
Terahertz-based subfemtosecond metrology of relativistic electron beams
RK Li, MC Hoffmann, EA Nanni, SH Glenzer, ME Kozina, AM Lindenberg, ...
Physical Review Accelerators and Beams 22 (1), 012803, 2019
772019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20