Παρακολούθηση
nikos poulakakis
nikos poulakakis
Professor of Biology Department, and Director of the Natural History Museum of Crete
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nhmc.uoc.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Molecular phylogeny and biogeography of the wall-lizard Podarcis erhardii (Squamata: Lacertidae)
N Poulakakis, P Lymberakis, A Antoniou, D Chalkia, E Zouros, M Mylonas, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 28 (1), 38-46, 2003
1522003
Mitochondrial phylogeography of Rana (Pelophylax) populations in the Eastern Mediterranean region
P Lymberakis, N Poulakakis, G Manthalou, CS Tsigenopoulos, ...
Molecular phylogenetics and evolution 44 (1), 115-125, 2007
1512007
Phylogeography of Balkan wall lizard (Podarcis taurica) and its relatives inferred from mitochondrial DNA sequences
N Poulakakis, P Lymberakis, E Valakos, P Pafilis, E Zouros, M Mylonas
Molecular Ecology 14 (8), 2433-2443, 2005
1372005
A review of phylogeographic analyses of animal taxa from the Aegean and surrounding regions
N Poulakakis, P Kapli, P Lymberakis, A Trichas, K Vardinoyiannis, ...
Journal of Zoological Systematics and Evolutionary Research 53 (1), 18-32, 2015
1212015
Phylogenetic relationships and biogeography of Podarcis species from the Balkan Peninsula, by bayesian and maximum likelihood analyses of mitochondrial DNA sequences
N Poulakakis, P Lymberakis, E Valakos, E Zouros, M Mylonas
Molecular Phylogenetics and Evolution 37 (3), 845-857, 2005
1132005
Unravelling the peculiarities of island life: vicariance, dispersal and the diversification of the extinct and extant giant Galápagos tortoises
N Poulakakis, M Russello, D Geist, A Caccone
Molecular ecology 21 (1), 160-173, 2012
1082012
Historical DNA analysis reveals living descendants of an extinct species of Galápagos tortoise
N Poulakakis, S Glaberman, M Russello, LB Beheregaray, C Ciofi, ...
Proceedings of the National Academy of Sciences 105 (40), 15464-15469, 2008
1062008
Three continents claiming an archipelago: the evolution of Aegean’s herpetofaunal diversity
P Lymberakis, N Poulakakis
Diversity 2 (2), 233-255, 2010
1052010
Phylogenetic relationships and evolutionary history of snake-eyed skink Ablepharus kitaibelii (Sauria: Scincidae)
N Poulakakis, P Lymberakis, CS Tsigenopoulos, A Magoulas, M Mylonas
Molecular Phylogenetics and Evolution 34 (2), 245-256, 2005
1032005
Critical role for a stage‐specific actin in male exflagellation of the malaria parasite
E Deligianni, RN Morgan, L Bertuccini, TWA Kooij, A Laforge, C Nahar, ...
Cellular microbiology 13 (11), 1714-1730, 2011
1002011
Giant tortoise genomes provide insights into longevity and age-related disease
V Quesada, S Freitas-Rodríguez, J Miller, JG Pérez-Silva, ZF Jiang, ...
Nature ecology & evolution 3 (1), 87-95, 2019
952019
Molecular phylogeny and historical biogeography of the Anatolian lizard Apathya (Squamata, Lacertidae)
P Kapli, D Botoni, Ç Ilgaz, Y Kumlutaş, A Avcı, N Rastegar-Pouyani, ...
Molecular phylogenetics and evolution 66 (3), 992-1001, 2013
942013
Tail shedding in island lizards [Lacertidae, Reptilia]: decline of antipredator defenses in relaxed predation environments
P Pafilis, J Foufopoulos, N Poulakakis, P Lymberakis, ED Valakos
Evolution 63 (5), 1262-1278, 2009
922009
Multilocus phylogeny and coalescent species delimitation in Kotschy's gecko, Mediodactylus kotschyi: Hidden diversity and cryptic species
P Kotsakiozi, D Jablonski, Ç Ilgaz, Y Kumlutaş, A Avcı, S Meiri, Y Itescu, ...
Molecular Phylogenetics and Evolution 125, 177-187, 2018
862018
Phylogeography of the ocellated skink Chalcides ocellatus (Squamata, Scincidae), with the use of mtDNA sequences: A hitch-hiker’s guide to the Mediterranean
P Kornilios, P Kyriazi, N Poulakakis, Y Kumlutaş, Ç Ilgaz, M Mylonas, ...
Molecular phylogenetics and evolution 54 (2), 445-456, 2010
792010
Description of a New Galapagos Giant Tortoise Species (Chelonoidis; Testudines: Testudinidae) from Cerro Fatal on Santa Cruz Island
N Poulakakis, DL Edwards, Y Chiari, RC Garrick, MA Russello, ...
PLoS One 10 (10), e0138779, 2015
752015
Mitochondrial DNA reveals the genealogical history of the snake-eyed lizards (Ophisops elegans and O. occidentalis) (Sauria: Lacertidae)
P Kyriazi, N Poulakakis, A Parmakelis, PA Crochet, J Moravec, ...
Molecular phylogenetics and evolution 49 (3), 795-805, 2008
742008
Digestive performance in five Mediterranean lizard species: effects of temperature and insularity
P Pafilis, J Foufopoulos, N Poulakakis, P Lymberakis, E Valakos
Journal of Comparative Physiology B 177, 49-60, 2007
742007
Genetic rediscovery of an ‘extinct’Galápagos giant tortoise species
RC Garrick, E Benavides, MA Russello, JP Gibbs, N Poulakakis, KB Dion, ...
Current Biology 22 (1), R10-R11, 2012
592012
Population structure, diversity, and phylogeography in the near-threatened Eurasian black vultures Aegypius monachus (Falconiformes; Accipitridae) in Europe …
N Poulakakis, A Antoniou, G Mantziou, A Parmakelis, T Skartsi, ...
Biological Journal of the Linnean Society 95 (4), 859-872, 2008
592008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20