Παρακολούθηση
Lynn H. Kaack
Lynn H. Kaack
Hertie School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hertie-school.org
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
596*2022
Decarbonizing intraregional freight systems with a focus on modal shift
LH Kaack, P Vaishnav, MG Morgan, IL Azevedo, S Rai
Environmental Research Letters 13 (8), 083001, 2018
1122018
Aligning artificial intelligence with climate change mitigation
LH Kaack, PL Donti, E Strubell, G Kamiya, F Creutzig, D Rolnick
Nature Climate Change 12 (6), 518-527, 2022
312022
Learning from urban form to predict building heights
N Milojevic-Dupont, N Hans, LH Kaack, M Zumwald, F Andrieux, ...
Plos one 15 (12), e0242010, 2020
302020
Empirical prediction intervals improve energy forecasting
LH Kaack, J Apt, MG Morgan, P McSharry
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (33), 8752-8757, 2017
282017
Fifty years to prove Malthus right
LH Kaack, GG Katul
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (11), 4161-4162, 2013
242013
Truck traffic monitoring with satellite images
LH Kaack, GH Chen, MG Morgan
Proceedings of the 2nd ACM SIGCAS Conference on Computing and Sustainable …, 2019
212019
Automated identification of climate risk disclosures in annual corporate reports
D Friederich, LH Kaack, A Luccioni, B Steffen
arXiv preprint arXiv:2108.01415, 2021
132021
Artificial intelligence and climate change: Opportunities, considerations, and policy levers to align AI with climate change goals
L Kaack, P Donti, E Strubell, D Rolnick
112020
Digitizing a sustainable future
LA Reisch, L Joppa, P Howson, A Gil, P Alevizou, N Michaelidou, ...
One Earth 4 (6), 768-771, 2021
42021
Digitalization and the Anthropocene
F Creutzig, D Acemoglu, X Bai, PN Edwards, MJ Hintz, LH Kaack, S Kilkis, ...
Annual review of environment and resources 47, 479-509, 2022
32022
Challenges and prospects for data-driven climate change mitigation
LH Kaack
Carnegie Mellon University, 2019
32019
Climate change and ai. recommendations for government action
P Clutton-Brock, D Rolnick, PL Donti, L Kaack
GPAI, Climate Change AI, Centre for AI & Climate, 2021
22021
EUBUCCO v0. 1: European building stock characteristics in a common and open database for 200+ million individual buildings
N Milojevic-Dupont, F Wagner, F Nachtigall, J Hu, GB Brüser, M Zumwald, ...
Scientific Data 10 (1), 147, 2023
2023
Machine learning enables global solar-panel detection
LH Kaack
Nature 598 (7882), 567-568, 2021
2021
Möglichkeiten für Robotik und KI zur Bekämpfung des Klimawandels
M Scheutz, S Köszegi, M Coeckelbergh, C Engelhardt-Nowitzki, ...
Nachhaltigkeit & Ethik in der IT, 19, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–16