Παρακολούθηση
Lynn H. Kaack
Lynn H. Kaack
Hertie School
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hertie-school.org - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Tackling climate change with machine learning
D Rolnick, PL Donti, LH Kaack, K Kochanski, A Lacoste, K Sankaran, ...
ACM Computing Surveys (CSUR) 55 (2), 1-96, 2022
1046*2022
Aligning artificial intelligence with climate change mitigation
LH Kaack, PL Donti, E Strubell, G Kamiya, F Creutzig, D Rolnick
Nature Climate Change 12 (6), 518-527, 2022
1932022
Decarbonizing intraregional freight systems with a focus on modal shift
LH Kaack, P Vaishnav, MG Morgan, IL Azevedo, S Rai
Environmental Research Letters 13 (8), 083001, 2018
1642018
Digitalization and the Anthropocene
F Creutzig, D Acemoglu, X Bai, PN Edwards, MJ Hintz, LH Kaack, S Kilkis, ...
Annual review of environment and resources 47, 479-509, 2022
472022
Learning from urban form to predict building heights
N Milojevic-Dupont, N Hans, LH Kaack, M Zumwald, F Andrieux, ...
PLOS one 15 (12), e0242010, 2020
472020
Empirical prediction intervals improve energy forecasting
LH Kaack, J Apt, MG Morgan, P McSharry
Proceedings of the National Academy of Sciences 114 (33), 8752-8757, 2017
392017
EUBUCCO v0. 1: European building stock characteristics in a common and open database for 200+ million individual buildings
N Milojevic-Dupont, F Wagner, F Nachtigall, J Hu, GB Brüser, M Zumwald, ...
Scientific Data 10 (1), 147, 2023
332023
Truck traffic monitoring with satellite images
LH Kaack, GH Chen, MG Morgan
Proceedings of the 2nd ACM SIGCAS Conference on Computing and Sustainable …, 2019
302019
Automated identification of climate risk disclosures in annual corporate reports
D Friederich, LH Kaack, A Luccioni, B Steffen
arXiv preprint arXiv:2108.01415, 2021
282021
Fifty years to prove Malthus right
LH Kaack, GG Katul
Proceedings of the National Academy of Sciences 110 (11), 4161-4162, 2013
282013
Artificial intelligence and climate change: Opportunities, considerations, and policy levers to align AI with climate change goals
L Kaack, P Donti, E Strubell, D Rolnick
222020
Climate change and AI. recommendations for government action
P Clutton-Brock, D Rolnick, PL Donti, L Kaack
GPAI, Climate Change AI, Centre for AI & Climate, 2021
20*2021
Digitizing a sustainable future
LA Reisch, L Joppa, P Howson, A Gil, P Alevizou, N Michaelidou, ...
One Earth 4 (6), 768-771, 2021
82021
Challenges and prospects for data-driven climate change mitigation
LH Kaack
Carnegie Mellon University, 2019
42019
Towards understanding policy design through text-as-data approaches: The policy design annotations (POLIANNA) dataset
S Sewerin, LH Kaack, J Küttel, F Sigurdsson, O Martikainen, A Esshaki, ...
Scientific Data 10 (1), 896, 2023
22023
Data gaps in transport behavior are bottleneck for tracking progress towards healthy sustainable transport in European cities
G Chevance, M Nieuwenhuijsen, K Braga, K Clifton, S Hoadley, LH Kaack, ...
Environmental Research Letters 19 (5), 051002, 2024
2024
A systematic map of machine learning in urban climate change mitigation
MJ Hintz, N Milojevic-Dupont, F Creutzig, L Kaack
2024
Predicting cycling traffic in cities: Is bikesharing data representative of the cycling volume?
S Kaiser, N Klein, L Kaack
2023
Machine learning enables global solar-panel detection
LH Kaack
Nature 598 (7882), 567-568, 2021
2021
Möglichkeiten für Robotik und KI zur Bekämpfung des Klimawandels
M Scheutz, S Köszegi, M Coeckelbergh, C Engelhardt-Nowitzki, ...
Nachhaltigkeit & Ethik in der IT, 19, 0
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20