Παρακολούθηση
Xinhua Zhang
Xinhua Zhang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uic.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Convex multi-view subspace learning
M White, Y Yu, X Zhang, D Schuurmans
Advances in Neural Information Processing Systems, 1673-1681, 2012
1972012
Accelerated training for matrix-norm regularization: A boosting approach
X Zhang, Y Yu, D Schuurmans
Advances in Neural Information Processing Systems, 2906-2914, 2012
1112012
Support Vector Machines
X Zhang
Encyclopedia of Machine Learning, 941-946, 2011
87*2011
Tailoring density estimation via reproducing kernel moment matching
L Song, X Zhang, A Smola, A Gretton, B Schölkopf
Proceedings of the 25th international conference on Machine learning, 992-999, 2008
782008
Hyperparameter learning for graph based semi-supervised learning algorithms
X Zhang, WS Lee
Advances in neural information processing systems, 1585-1592, 2006
752006
Latent adversarial training of graph convolution networks
H Jin, X Zhang
ICML Workshop on Learning and Reasoning with Graph-Structured Representations, 2019
532019
Bayesian online learning for multi-label and multi-variate performance measures
X Zhang, T Graepel, R Herbrich
Proceedings of the Thirteenth International Conference on Artificial …, 2010
522010
Generalized conditional gradient for sparse estimation
Y Yu, X Zhang, D Schuurmans
Journal of Machine Learning Research 18 (144), 1-46, 2017
502017
Kernel measures of independence for non-iid data
X Zhang, L Song, A Gretton, A Smola
Advances in neural information processing systems 21, 1937-1944, 2008
462008
Certified Robustness of Graph Convolution Networks for Graph Classification under Topological Attacks
H Jin, Z Shi, VJSA Peruri, X Zhang
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 2020
452020
Consistent image analogies using semi-supervised learning
L Cheng, SVN Vishwanathan, X Zhang
2008 IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 1-8, 2008
422008
Smoothing multivariate performance measures
X Zhang, A Saha, SVN Vishwanathan
Journal of Machine Learning Research 13 (Dec), 3623-3680, 2012
382012
Convex Sparse Coding, Subspace Learning, and Semi-Supervised Extensions.
X Zhang, Y Yu, M White, R Huang, D Schuurmans
AAAI, 2011
382011
Convex deep learning via normalized kernels
Ö Aslan, X Zhang, D Schuurmans
Advances in Neural Information Processing Systems, 3275-3283, 2014
362014
Scalable and Sound Low-Rank Tensor Learning
H Cheng, Y Yu, X Zhang, E Xing, D Schuurmans
Proceedings of the 19th International Conference on Artificial Intelligence …, 2016
312016
Conditional random fields for multi-agent reinforcement learning
X Zhang, D Aberdeen, SVN Vishwanathan
Proceedings of the 24th international conference on Machine learning, 1143-1150, 2007
312007
Bregman Divergence for Stochastic Variance Reduction: Saddle-Point and Adversarial Prediction
Z Shi, X Zhang, Y Yu
Advances in Neural Information Processing Systems, 6033-6043, 2017
292017
Decomposition-Invariant Conditional Gradient for General Polytopes with Line Search
MA Bashiri, X Zhang
Advances in Neural Information Processing Systems, 2687-2697, 2017
282017
New approximation algorithms for minimum enclosing convex shapes
A Saha, SVN Vishwanathan, X Zhang
Proceedings of the twenty-second annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2011
282011
New approximation algorithms for minimum enclosing convex shapes
A Saha, SVN Vishwanathan, X Zhang
Proceedings of the twenty-second annual ACM-SIAM symposium on Discrete …, 2011
282011
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20