Παρακολούθηση
Goran Latisko
Goran Latisko
Senior Software Engineer, Siemens Industry, Inc
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα siemens.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Automated monitoring and analysis of circuit breaker operation
M Kezunovic, Z Ren, G Latisko, DR Sevcik, JS Lucey, WE Cook, EA Koch
IEEE Transactions on Power Delivery 20 (3), 1910-1918, 2005
1522005
Automated monitoring functions for improved power system operation and control
M Kezunovic, G Latisko
IEEE Power Engineering Society General Meeting, 2005, 2708-2711, 2005
522005
Real-time monitoring and assessment of circuit breaker operations for diagnostics and control applications
M Kezunovic, G Latisko, N Ved
EPRI Substation Equipment Diagnostics Conference XIII, 2005
242005
Automated Analysis of Circuit Breaker Operation
M Kezunović, G Latiško, Z Ren, D Sevcik, J Lucey, E Koch, W Cook
17th International Conference on Electricity Distribution–CIRED 2003, 2003
92003
Application of IEC61970 and IEC61968 at KCP&L smart grid demonstration project
G Latisko, D Bhati, V Landenberger
ISGT 2014, 1-5, 2014
52014
The journey to the centralized CIM based network data model management at ONCOR
D Bogen, G Latisko, K Dziegielewski
2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 1-5, 2012
52012
Exchange of network model diagrams using CIM standard at the California ISO
E Haq, E Rodriguez, M Miller, G Latisko
2011 IEEE Power and Energy Society General Meeting, 1-4, 2011
52011
Requirements specification for and evaluation of an automated substation monitoring System
M Kezunovic, G Latisko
CIGRE Meeting, Calgary, Canada, 8-16, 2005
52005
Automation of Fault Analysis: Implementation Approaches and Related Benefits
M KEZUNOVIC, G LATISKO, M KNEZEV, T POPOVIC
International Conference on Electrical Engineering, ICEE 7, 0
2
Requirements for Automated Analysis of Substation Data
J Ciufo, K Rolston, H One, M Kezunovic, G Latisko, A Aty–Edris
North American Transmission and Distribution Conference&Expo, Toronto, Canada, 2005
12005
SOFTVERSKI DRAJVER PC KARTICE ZA TESTIRANJE ZAŠ TITNIH RELEJA
G Latiško, I Mezei, V Malbaša
AUTOMATED ANALYSIS OF CIRCUIT BREAKER OPERATIONS
W Cook, E Koch, Z Ren, G Latisko
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–12