Παρακολούθηση
Katalin Mády
Katalin Mády
HUN-REN Hungarian Research Centre for Linguistics
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα nytud.hu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Dynamic near‐real‐time magnetic resonance imaging for analyzing the velopharyngeal closure in comparison with videofluoroscopy
AJ Beer, P Hellerhoff, A Zimmermann, K Mady, R Sader, EJ Rummeny, ...
Journal of Magnetic Resonance Imaging: An Official Journal of the …, 2004
712004
The long and the short and the final: Phonological vowel length and prosodic timing in Hungarian
L White, K Mády
4th speech prosody conference, Campinas, Brasil, 363-366, 2008
382008
Entrainment profiles: Comparison by gender, role, and feature set
UD Reichel, Š Beňuš, K Mády
Speech Communication 100, 46-57, 2018
372018
Speech evaluation and swallowing ability after intra‐oral cancer
K Mády, R Sader, PH Hoole, A Zimmermann, HH Horch
Clinical linguistics & phonetics 17 (4-5), 411-420, 2003
352003
Quantity distinction in the Hungarian vowel system-just theory or also reality?
K Mády, UD Reichel
322007
Comparing parameterizations of pitch register and its discontinuities at prosodic boundaries for Hungarian
UD Reichel, K Mády
International Speech Communication Association, 2014
302014
Variation of pitch accent patterns in Hungarian
K Mády, F Kleber
302010
Use of real-time MRI in assessment of consonant articulation before and after tongue surgery and tongue reconstruction
K Mády, R Sader, A Zimmermann, P Hoole, A Beer, H Zeilhofe, ...
4th Int. Speech Motor Conf, 142-145, 2001
292001
Are initial-consonant lengthening and final-vowel lengthening both universal word segmentation cues?
L White, S Benavides-Varela, K Mády
Journal of Phonetics 81, 100982, 2020
282020
Assessment of consonant articulation in glossectomee speech by dynamic MRI.
K Mády, R Sader, A Zimmermann, P Hoole, A Beer, HF Zeilhofer, ...
Interspeech, 2002
232002
Prosodic (non-) realisation of broad, narrow and contrastive focus in Hungarian: a production and a perception study
K Mády
ISCA, 2015
212015
Teasing apart lexical stress and sentence accent in Hungarian and German
Á Szalontai, P Wagner, K Mády, A Windmann
Munich University, 2016
202016
Effects of lexical stress and speech rate on the quantity and quality of Slovak vowels
Š Beňuš, K Mády
182010
A fókusz prozódiai jelölése felolvasásban és spontán beszédben|[Prosodic marking of focus in read and spontaneous speech]
K Mády
Akadémiai Kiadó, 2012
172012
Is Hungarian losing the vowel quantity distinction?
K Mády, L Bombien, UD Reichel
162008
Newborn infants differently process adult directed and infant directed speech
GP Háden, K Mády, M Török, I Winkler
International Journal of Psychophysiology 147, 107-112, 2020
152020
Parameterization of F0 register and discontinuity to predict prosodic boundary strength in Hungarian spontaneous speech
UD Reichel, K Mády
TUDpress, 2013
142013
The influence of oral cavity tumour treatment on the voice quality and on fundamental frequency
A Zimmermann, R Sader, P Hoole, T Bressmann, K Mady, HH Horch
Clinical linguistics & phonetics 17 (4-5), 273-281, 2003
142003
Modeling accentual phrase intonation in Slovak and Hungarian
S Benus, UD Reichel, K Mády
Palacký University 4, 677-689, 2014
132014
Shortening of long high vowels in Hungarian: a perceptual loss?
K Mády
132010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20