Παρακολούθηση
Ioannis Papaefstathiou
Ioannis Papaefstathiou
Professor, School of ECE, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ece.auth.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
A review of lightweight block ciphers
G Hatzivasilis, K Fysarakis, I Papaefstathiou, C Manifavas
Journal of cryptographic Engineering 8, 141-184, 2018
2522018
Lightweight & secure industrial IoT communications via the MQ telemetry transport protocol
S Katsikeas, K Fysarakis, A Miaoudakis, A Van Bemten, I Askoxylakis, ...
2017 IEEE Symposium on Computers and Communications (ISCC), 1193-1200, 2017
1272017
Fast and efficient FPGA-based feature detection employing the SURF algorithm
D Bouris, A Nikitakis, I Papaefstathiou
2010 18th IEEE Annual International Symposium on Field-Programmable Custom …, 2010
1232010
Variable packet size buffered crossbar (CICQ) switches
M Katevenis, G Passas, D Simos, I Papaefstathiou, N Chrysos
2004 IEEE International Conference on Communications (IEEE Cat. No …, 2004
1162004
A survey of lightweight stream ciphers for embedded systems
C Manifavas, G Hatzivasilis, K Fysarakis, Y Papaefstathiou
Security and Communication Networks 9 (10), 1226-1246, 2016
1152016
Which IoT protocol? Comparing standardized approaches over a common M2M application
K Fysarakis, I Askoxylakis, O Soultatos, I Papaefstathiou, C Manifavas, ...
2016 IEEE Global Communications Conference (GLOBECOM), 1-7, 2016
992016
SCOTRES: secure routing for IoT and CPS
G Hatzivasilis, I Papaefstathiou, C Manifavas
IEEE Internet of Things Journal 4 (6), 2129-2141, 2017
982017
The Industrial Internet of Things as an enabler for a Circular Economy Hy-LP: A novel IIoT protocol, evaluated on a wind park’s SDN/NFV-enabled 5G industrial network
G Hatzivasilis, K Fysarakis, O Soultatos, I Askoxylakis, I Papaefstathiou, ...
Computer communications 119, 127-137, 2018
962018
Design and implementation of a trust-aware routing protocol for large WSNs
T Zahariadis, H Leligou, P Karkazis, P Trakadas, I Papaefstathiou, ...
International Journal of Network Security & Its Applications (IJNSA) 2 (3 …, 2010
742010
HC-CART: A parallel system implementation of data mining classification and regression tree (CART) algorithm on a multi-FPGA system
G Chrysos, P Dagritzikos, I Papaefstathiou, A Dollas
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO) 9 (4), 1-25, 2013
702013
Evaluating routing metric composition approaches for QoS differentiation in low power and lossy networks
P Karkazis, P Trakadas, HC Leligou, L Sarakis, I Papaefstathiou, ...
Wireless networks 19, 1269-1284, 2013
662013
A memory-efficient reconfigurable Aho-Corasick FSM implementation for intrusion detection systems
V Dimopoulos, I Papaefstathiou, D Pnevmatikatos
2007 International Conference on Embedded Computer Systems: Architectures …, 2007
632007
A memory-efficient FPGA-based classification engine
A Nikitakis, L Papaefstathiou
2008 16th International Symposium on Field-Programmable Custom Computing …, 2008
602008
Memory-efficient 5D packet classification at 40 Gbps
I Papaefstathiou, V Papaefstathiou
IEEE INFOCOM 2007-26th IEEE International Conference on Computer …, 2007
592007
Ecoscale: Reconfigurable computing and runtime system for future exascale systems
I Mavroidis, I Papaefstathiou, L Lavagno, DS Nikolopoulos, D Koch, ...
2016 Design, Automation & Test in Europe Conference & Exhibition (DATE), 696-701, 2016
552016
Software security, privacy, and dependability: Metrics and measurement
G Hatzivasilis, I Papaefstathiou, C Manifavas
IEEE Software 33 (4), 46-54, 2016
532016
Breaking the GSM A5/1 cryptography algorithm with rainbow tables and high-end FPGAS
M Kalenderi, D Pnevmatikatos, I Papaefstathiou, C Manifavas
22nd International conference on field programmable logic and applications …, 2012
532012
High-speed FPGA-based implementations of a genetic algorithm
M Vavouras, K Papadimitriou, I Papaefstathiou
2009 International Symposium on Systems, Architectures, Modeling, and …, 2009
482009
A fully-programmable memory management system optimizing queue handling at multi gigabit rates
G Kornaros, I Papaefstathiou, A Nikologiannis, N Zervos
Proceedings of the 40th annual Design Automation Conference, 54-59, 2003
462003
Evaluation of micropayment transaction costs
I Papaefstathiou, C Manifavas, B Capital
Journal of Electronic Commerce Research 5 (2), 99-113, 2004
452004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20