Παρακολούθηση
Thomas Henzinger
Thomas Henzinger
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα ist.ac.at - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The theory of hybrid automata
TA Henzinger
IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 278-292, 1996
32241996
The algorithmic analysis of hybrid systems
R Alur, C Courcoubetis, N Halbwachs, TA Henzinger, PH Ho, X Nicollin, ...
Theoretical Computer Science 138 (1), 3-34, 1995
28671995
Hybrid automata: An algorithmic approach to the specification and verification of hybrid systems
R Alur, C Courcoubetis, TA Henzinger, PH Ho
Hybrid Systems, 209-229, 1991
19111991
Alternating-time temporal logic
R Alur, TA Henzinger, O Kupferman
Journal of the ACM 49 (5), 672-713, 2002
19012002
Interface automata
L De Alfaro, TA Henzinger
ACM SIGSOFT Software Engineering Notes 26 (5), 109-120, 2001
17852001
Symbolic model checking for real-time systems
TA Henzinger, X Nicollin, J Sifakis, S Yovine
Information and Computation 111 (2), 193-244, 1994
17851994
HyTech: A model checker for hybrid systems
TA Henzinger, PH Ho, H Wong-Toi
Software Tools for Technology Transfer 1 (1-2), 110-122, 1997
17421997
What's decidable about hybrid automata?
TA Henzinger, PW Kopke, A Puri, P Varaiya
Journal of Computer and System Sciences 57 (1), 94-124, 1998
15971998
Lazy abstraction
TA Henzinger, R Jhala, R Majumdar, G Sutre
ACM SIGPLAN Notices 37 (1), 58-70, 2002
15592002
Discrete abstractions of hybrid systems
R Alur, TA Henzinger, G Lafferriere, GJ Pappas
Proceedings of the IEEE 88 (7), 971-984, 2000
10852000
Reactive modules
R Alur, TA Henzinger
Formal Methods in System Design 15 (1), 7-48, 1999
10061999
A really temporal logic
R Alur, TA Henzinger
Journal of the ACM 41 (1), 181-203, 1994
9971994
Logics and models of real time: A survey
R Alur, TA Henzinger
Workshop of the REX Project, 74-106, 1991
9781991
The benefits of relaxing punctuality
R Alur, T Feder, TA Henzinger
Journal of the ACM 43 (1), 116-146, 1996
9551996
Automatic symbolic verification of embedded systems
R Alur, TA Henzinger, PH Ho
IEEE Transactions on Software Engineering 22 (3), 181-201, 1996
9461996
The software model checker Blast: Applications to software engineering
D Beyer, TA Henzinger, R Jhala, R Majumdar
Software Tools for Technology Transfer 9 (5-6), 505-525, 2007
8612007
Real-time logics: Complexity and expressiveness
R Alur, TA Henzinger
IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 390-401, 1990
8201990
Computing simulations on finite and infinite graphs
MR Henzinger, TA Henzinger, PW Kopke
IEEE Symposium on Foundations of Computer Science, 453-462, 1995
7161995
Software verification with Blast
TA Henzinger, R Jhala, R Majumdar, G Sutre
SPIN Workshop on Model Checking of Software, 235-239, 2003
7152003
Abstractions from proofs
TA Henzinger, R Jhala, R Majumdar, KL McMillan
ACM SIGPLAN Notices 39 (1), 232-244, 2004
6992004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20