Παρακολούθηση
Paulo Cardieri
Paulo Cardieri
Associate Professor of Electrical Engineering, State University of Campinas
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα decom.fee.unicamp.br
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of spatial channel models for antenna array communication systems
RB Ertel, P Cardieri, KW Sowerby, TS Rappaport, JH Reed
IEEE personal communications 5 (1), 10-22, 1998
12531998
Modeling interference in wireless ad hoc networks
P Cardieri
IEEE Communications Surveys & Tutorials 12 (4), 551-572, 2010
3292010
Models for the modern power grid
PHJ Nardelli, N Rubido, C Wang, MS Baptista, C Pomalaza-Raez, ...
The European Physical Journal Special Topics 223, 2423-2437, 2014
1322014
Statistics of the sum of lognormal variables in wireless communications
P Cardieri, TS Rappaport
VTC2000-Spring. 2000 IEEE 51st Vehicular Technology Conference Proceedings …, 2000
1052000
Efficiency of wireless networks under different hopping strategies
PHJ Nardelli, P Cardieri, M Latva-aho
IEEE Transactions on Wireless Communications 11 (1), 15-20, 2011
652011
Statistical analysis of co‐channel interference in wireless communications systems
P Cardieri, TS Rappaport
Wireless Communications and Mobile Computing 1 (1), 111-121, 2001
542001
Throughput optimization in wireless networks under stability and packet loss constraints
PHJ Nardelli, M Kountouris, P Cardieri, M Latva-Aho
IEEE Transactions on Mobile Computing 13 (8), 1883-1895, 2013
512013
Simple accurate lognormal approximation to lognormal sums
JCS Santos Filho, P Cardieri, MD Yacoub
Electronics Letters 41 (18), 1, 2005
502005
Optimal transmission capacity of ad hoc networks with packet retransmissions
PHJ Nardelli, M Kaynia, P Cardieri, M Latva-aho
IEEE Transactions on Wireless Communications 11 (8), 2760-2766, 2012
462012
Resource allocation and adaptive antennas in cellular communications
P Cardieri
Virginia Tech, 2000
332000
Application of narrow-beam antennas and fractional loading factor in cellular communication systems
P Cardieri, TS Rappaport
IEEE transactions on vehicular technology 50 (2), 430-440, 2001
292001
Coverage prediction and performance evaluation of wireless metropolitan area networks based on IEEE 802.16
FL Figueiredo, P Cardieri
Journal of Communication and Information Systems 20 (3), 2005
282005
A PBL-based methodology for IoT teaching
LCBC Ferreira, OC Branquinho, PR Chaves, P Cardieri, F Fruett, ...
IEEE Communications Magazine 57 (11), 20-26, 2019
252019
Highly accurate range-adaptive lognormal approximation to lognormal sum distributions
JCS Santos Filho, MD Yacoub, P Cardieri
Electronics Letters 42 (6), 1, 2006
252006
Emerging MIMO technologies for 6G networks
V Dala Pegorara Souto, PS Dester, M Soares Pereira Facina, ...
Sensors 23 (4), 1921, 2023
232023
Performance of LoRaWAN for handling telemetry and alarm messages in industrial applications
FHC Santos Filho, PS Dester, EMG Stancanelli, P Cardieri, PHJ Nardelli, ...
Sensors 20 (11), 3061, 2020
232020
Performance of IEEE 802.11 in wireless mesh networks
CE Seo, EJ Leonardo, P Cardieri, MD Yacoub, DM Gallego, ...
SBMO/IEEE MTT-S International Conference on Microwave and Optoelectronics …, 2005
202005
Multi-hop aggregate information efficiency in wireless ad hoc networks
PHJ Nardelli, GTF de Abreu, P Cardieri
2009 IEEE International Conference on Communications, 1-6, 2009
142009
Performance Analysis and Optimization of a -Class Bipolar Network
PS Dester, P Cardieri, PHJ Nardelli, JMC Brito
IEEE access 7, 135118-135132, 2019
132019
Throughput analysis of cognitive wireless networks with Poisson distributed nodes based on location information
PHJ Nardelli, CHM de Lima, H Alves, P Cardieri, M Latva-aho
Ad Hoc Networks 33, 1-15, 2015
132015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20