Παρακολούθηση
Panagiotis Zoumpoulakis
Panagiotis Zoumpoulakis
University of West Attica, Department of Food Science and Technology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniwa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Novel 4-thiazolidinone derivatives as potential antifungal and antibacterial drugs
K Omar, A Geronikaki, P Zoumpoulakis, C Camoutsis, M Soković, A Ćirić, ...
Bioorganic & medicinal chemistry 18 (1), 426-432, 2010
3582010
Sulfonamide-1, 2, 4-triazole derivatives as antifungal and antibacterial agents: Synthesis, biological evaluation, lipophilicity, and conformational studies
IR Ezabadi, C Camoutsis, P Zoumpoulakis, A Geronikaki, M Soković, ...
Bioorganic & Medicinal Chemistry 16 (3), 1150-1161, 2008
3282008
Antioxidant capacity of selected plant extracts and their essential oils
C Proestos, K Lytoudi, OK Mavromelanidou, P Zoumpoulakis, ...
Antioxidants 2 (1), 11-22, 2013
2902013
Synthesis of novel sulfonamide-1, 2, 4-triazoles, 1, 3, 4-thiadiazoles and 1, 3, 4-oxadiazoles, as potential antibacterial and antifungal agents. Biological evaluation and …
P Zoumpoulakis, C Camoutsis, G Pairas, M Soković, J Glamočlija, ...
Bioorganic & medicinal chemistry 20 (4), 1569-1583, 2012
2542012
Choline chloride and tartaric acid, a Natural Deep Eutectic Solvent for the efficient extraction of phenolic and carotenoid compounds
S Koutsoukos, T Tsiaka, A Tzani, P Zoumpoulakis, A Detsi
Journal of Cleaner Production 241, 118384, 2019
1452019
Nanosystems for the encapsulation of natural products: The case of chitosan biopolymer as a matrix
A Detsi, E Kavetsou, I Kostopoulou, I Pitterou, ARN Pontillo, A Tzani, ...
Pharmaceutics 12 (7), 669, 2020
1282020
Αntioxidant activity of Cynara scolymus L. and Cynara cardunculus L. extracts obtained by different extraction techniques
E Kollia, P Markaki, P Zoumpoulakis, C Proestos
Natural product research 31 (10), 1163-1167, 2017
1272017
Sulfonamide-1, 2, 4-thiadiazole derivatives as antifungal and antibacterial agents: synthesis, biological evaluation, lipophilicity, and conformational studies
C Camoutsis, A Geronikaki, A Ciric, M Soković, P Zoumpoulakis, ...
Chemical and Pharmaceutical Bulletin 58 (2), 160-167, 2010
952010
Metabolic and antioxidant profiles of herbal infusions and decoctions
C Fotakis, D Tsigrimani, T Tsiaka, DZ Lantzouraki, IF Strati, C Makris, ...
Food Chemistry 211, 963-971, 2016
902016
NMR metabolite fingerprinting in grape derived products: An overview
C Fotakis, K Kokkotou, P Zoumpoulakis, M Zervou
Food Research International 54 (1), 1184-1194, 2013
852013
Lipid and fatty acid profile of the edible fungus Laetiporus sulphurous. Antifungal and antibacterial properties
VJ Sinanoglou, P Zoumpoulakis, G Heropoulos, C Proestos, A Ćirić, ...
Journal of Food Science and Technology 52, 3264-3272, 2015
782015
Structural variation and rheological properties of water-extractable arabinoxylans from six Greek wheat cultivars
A Skendi, CG Biliaderis, MS Izydorczyk, M Zervou, P Zoumpoulakis
Food Chemistry 126 (2), 526-536, 2011
752011
Losartan’s molecular basis of interaction with membranes and AT1 receptor
P Zoumpoulakis, I Daliani, M Zervou, I Kyrikou, E Siapi, G Lamprinidis, ...
Chemistry and physics of lipids 125 (1), 13-25, 2003
722003
Antiradical–antimicrobial activity and phenolic profile of pomegranate (Punica granatum L.) juices from different cultivars: A comparative study
DZ Lantzouraki, VJ Sinanoglou, PG Zoumpoulakis, J Glamočlija, A Ćirić, ...
Rsc Advances 5 (4), 2602-2614, 2015
692015
Factors affecting human colostrum fatty acid profile: A case study
VJ Sinanoglou, D Cavouras, T Boutsikou, DD Briana, DZ Lantzouraki, ...
PLoS One 12 (4), e0175817, 2017
652017
The σ‐Hole Phenomenon of Halogen Atoms Forms the Structural Basis of the Strong Inhibitory Potency of C5 Halogen Substituted Glucopyranosyl Nucleosides towards Glycogen …
AL Kantsadi, JM Hayes, S Manta, VT Skamnaki, C Kiritsis, AMG Psarra, ...
ChemMedChem 7 (4), 722-732, 2012
632012
Response surface methodology toward the optimization of high-energy carotenoid extraction from Aristeus antennatus shrimp
T Tsiaka, P Zoumpoulakis, VJ Sinanoglou, C Makris, GA Heropoulos, ...
Analytica chimica acta 877, 100-110, 2015
622015
Physicochemical interactions between rice starch and caffeic acid during boiling
PE Igoumenidis, P Zoumpoulakis, VT Karathanos
Food research international 109, 589-595, 2018
582018
Synthesis and anticancer activity of novel 3, 6-disubstituted 1, 2, 4-triazolo-[3, 4-b]-1, 3, 4-thiadiazole derivatives
G Charitos, DT Trafalis, P Dalezis, C Potamitis, V Sarli, P Zoumpoulakis, ...
Arabian Journal of Chemistry 12 (8), 4784-4794, 2019
552019
Different extraction methodologies and their influence on the bioactivity of the wild edible mushroom Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill
J Petrović, M Papandreou, J Glamočlija, A Ćirić, C Baskakis, C Proestos, ...
Food & function 5 (11), 2948-2960, 2014
532014
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20