Παρακολούθηση
Bogdan Sacaleanu
Bogdan Sacaleanu
Head of AI, Accenture Labs Dublin
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα accenture.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Overview of the CLEF 2005 multilingual question answering track
A Vallin, B Magnini, D Giampiccolo, L Aunimo, C Ayache, P Osenova, ...
Accessing Multilingual Information Repositories: 6th Workshop of the Cross …, 2006
1282006
Overview of the CLEF 2006 multilingual question answering track
B Magnini, D Giampiccolo, P Forner, C Ayache, V Jijkoun, P Osenova, ...
Evaluation of Multilingual and Multi-modal Information Retrieval: 7th …, 2007
1192007
Semantic annotation for concept-based cross-language medical information retrieval
M Volk, B Ripplinger, Š Vintar, P Buitelaar, D Raileanu, B Sacaleanu
International Journal of Medical Informatics 67 (1-3), 97-112, 2002
972002
Overview of the CLEF 2007 multilingual question answering track
D Giampiccolo, P Forner, J Herrera, A Peñas, C Ayache, C Forascu, ...
Advances in Multilingual and Multimodal Information Retrieval: 8th Workshop …, 2008
862008
Ranking and selecting synsets by domain relevance
P Buitelaar, B Sacaleanu
Proceedings of WordNet and Other Lexical Resources: Applications, Extensions …, 2001
862001
MorphoSaurus
K Markó, S Schulz, U Hahn
Methods of information in medicine 44 (04), 537-545, 2005
762005
Overview of the clef 2008 multilingual question answering track
P Forner, A Peñas, E Agirre, I Alegria, C Forăscu, N Moreau, P Osenova, ...
Evaluating Systems for Multilingual and Multimodal Information Access: 9th …, 2009
752009
Experiments on robust NL question interpretation and multi-layered document annotation for a cross–language question/answering system
G Neumann, B Sacaleanu
Multilingual Information Access for Text, Speech and Images: 5th Workshop of …, 2005
542005
Extending synsets with medical terms
P Buitelaar, B Sacaleanu
Proceedings of the First International WordNet Conference 324, 2002
472002
A cross–language question/answering–system for german and english
G Neumann, B Sacaleanu
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 559-571, 2003
412003
Entailment-based question answering for structured data
B Sacaleanu, C Orǎsan, C Spurk, S Ou, O Ferrandez, M Kouylekov, ...
Coling 2008: Companion volume: Demonstrations, 173-176, 2008
362008
Authoring system for bayesian networks automatically extracted from text
LT Bounouane, L Deleris, BE Sacaleanu, BF White
US Patent 9,652,719, 2017
272017
An efficient and flexible format for linguistic and semantic annotation
Š Vintar, P Buitelaar, B Ripplinger, B Sacaleanu, D Raileanu, D Prescher
Annotation 3, 3.1, 2002
242002
DFKI's LT-lab at the CLEF 2005 Multiple Language Question Answering Track.
G Neumann, B Sacaleanu
CLEF (Working Notes), 2005
212005
A multi-layered, xml-based approach to the integration of linguistic and semantic annotations
P Buitelaar, T Declerck, B Sacaleanu, Š Vintar, D Raileanu, C Crispi
Proceedings of EACL 2003 Workshop on Language Technology and the Semantic …, 2003
172003
Authoring system for bayesian networks automatically extracted from text
LT Bounouane, L Deleris, BE Sacaleanu, BF White
US Patent 9,361,587, 2016
162016
Evaluation resources for concept-based cross-lingual information retrieval in the medical domain
P Buitelaar, D Steffen, M Volk, D Widdows, B Sacaleanu, S Vintar, ...
University of Zurich, 2004
162004
Dfki-lt at qa@ clef 2008
B Sacaleanu, G Neumann, C Spurk
Workshop of the Cross-Language Evaluation Forum for European Languages, 429-437, 2008
132008
MIMICause: Representation and automatic extraction of causal relation types from clinical notes
V Khetan, MIH Rizvi, J Huber, P Bartusiak, B Sacaleanu, A Fano
arXiv preprint arXiv:2110.07090, 2021
122021
DFKI-LT at the CLEF 2006 Multiple Language Question Answering Track.
B Sacaleanu, G Neumann
CLEF (Working Notes), 2006
112006
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20