Παρακολούθηση
António Jorge Monteiro
António Jorge Monteiro
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα tecnico.ulisboa.pt
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Battle of the water networks II
A Marchi, E Salomons, A Ostfeld, Z Kapelan, AR Simpson, AC Zecchin, ...
Journal of water resources planning and management 140 (7), 04014009, 2014
1322014
Application of performance indicators in water utilities management-a case-study in Portugal
RC Marques, AJ Monteiro
Water Science and Technology 44 (2-3), 95-102, 2001
662001
Application of performance indicators to control losses-results from the Portuguese water sector
R Marques, A Monteiro
Water Supply 3 (1-2), 127-133, 2003
20*2003
Water Infrastructure Asset Management: A Methodology to Define Investment Prioritization
P Alegre, H., Covas, D., Monteiro, A., Duarte
Water Distribution Systems Analysis Symposium 2006, 1-22, 2006
14*2006
Managing the urban water cycle in a changing environment
RP de Oliveira, JS Matos, AJ Monteiro
Water Util J 9, 3-12, 2015
132015
Measuring productivity and efficiency of water and sewerage utilities. A total factor productivity approach
RC Marques, AJ Monteiro
II International Conference: Efficiency use and management of urban water …, 2003
132003
Management tools for hydro energy interventions in water supply systems
J Frijns, EC Marchet, N Carriço, D Covas, AJ Monteiro, HM Ramos, ...
Water Practice and Technology 10 (2), 214-228, 2015
122015
Eutrofização
AJ MONTEIRO
Instituto Superior Técnico, 2004
122004
Intervention concepts for energy saving, recovery and generation from the urban water system
J Frijns, A Monteiro, M de Graaff, N Carriço, D Covas, E Cabrera Marcet, ...
92014
Benchmarking the water losses in Portugal
R Marques, R Gomes, A Monteiro
Leakage 2005, Specialized Conference Proceedings, 2005
92005
Benchmarking the economic performance of Portuguese water and sewerage services
RC Marques, AJ Monteiro
Data Envelopment Analysis and Performance Management 63, 2004
82004
Wastewater diffusion in the Estoril Coast: theoretical calculations and field studies
J Matos, A Monteiro, P Costa, R Neves, A Bettencourt, A Frazao, C Santos
Water science and technology 38 (10), 337-344, 1998
81998
Modelling transport and dispersion of effluent outfalls
AJ Monteiro, RJ Neves, ER Sousa
Water Science and Technology 25 (9), 143-154, 1992
81992
Technical efficiency of the water and sewerage services. An empirical study
R Marques, A Monteiro
3th International Conference Effi cient Use and Manage $ ment of Water for …, 2005
72005
Guided Evolutionary Approaches for Redesigning Water Distribution Networks
JP Matos, AJ Monteiro, N Matias, AJ Schleiss
Procedia Engineering 89, 87-94, 2014
62014
Órgãos Gerais dos Sistemas de Drenagem
ER Sousa, AJ Monteiro
Lisboa: ISP-Departamento de Engenharia Civil e Arquitectura, 2011
62011
Redesigning water distribution networks using a guided evolutionary approach
JP Matos, AJ Monteiro, NM Matias, AJ Schleiss
Journal of Water Resources Planning and Management 142 (5), C4015004, 2016
52016
Custos de referência de infraestruturas do ciclo urbano de água, de valorização de resíduos urbanos sólidos e de proteção da orla costeira Relatório Final–Volume II
D Covas, AJ Monteiro, AT Teixeira, A Cabeças, C Barros, D Figueiredo, ...
Relatório Final 2, 2015
52015
Redesigning water distribution networks through a structured evolutionary approach
JP Matos, AJ Monteiro, N Matias
WDSA 2012: 14th Water Distribution Systems Analysis Conference, 24-27 …, 2012
52012
Measuring the economic performance of the water services. A statistical non-parametric approach
RC Marques, AJ Monteiro
IWA International Conference on Water Economics, Statistics, and Finance, 8-10, 2005
52005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20