Παρακολούθηση
Marta Recasens
Marta Recasens
Research Scientist, Google Inc.
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Ancora: Multilevel annotated corpora for catalan and spanish
M Taulé, MA Martí, M Recasens
Proceedings of the Sixth International Conference on Language Resources and …, 2008
3542008
Linguistic models for analyzing and detecting biased language
M Recasens, C Danescu-Niculescu-Mizil, D Jurafsky
Proceedings of the 51st Annual Meeting of the Association for Computational …, 2013
3222013
BLANC: Implementing the Rand index for coreference evaluation
M Recasens, E Hovy
Natural language engineering 17 (4), 485-510, 2011
2532011
Joint entity and event coreference resolution across documents
H Lee, M Recasens, A Chang, M Surdeanu, D Jurafsky
Proceedings of the 2012 Joint Conference on Empirical Methods in Natural …, 2012
2442012
The life and death of discourse entities: Identifying singleton mentions
M Recasens, MC De Marneffe, C Potts
Proceedings of the 2013 Conference of the North American Chapter of the …, 2013
1822013
Scoring coreference partitions of predicted mentions: A reference implementation
S Pradhan, X Luo, M Recasens, E Hovy, V Ng, M Strube
Proceedings of the conference. Association for Computational Linguistics …, 2014
1762014
Mind the GAP: A balanced corpus of gendered ambiguous pronouns
K Webster, M Recasens, V Axelrod, J Baldridge
Transactions of the Association for Computational Linguistics 6, 605-617, 2018
1672018
Semeval-2010 task 1: Coreference resolution in multiple languages
M Recasens, L Màrquez, E Sapena, MA Martí, M Taulé, V Hoste, ...
Proceedings of the 5th International Workshop on Semantic Evaluation, 1-8, 2010
1582010
AnCora-CO: Coreferentially annotated corpora for Spanish and Catalan
M Recasens, MA Martí
Language resources and evaluation 44 (4), 315-345, 2010
1372010
Identity, non-identity, and near-identity: Addressing the complexity of coreference
M Recasens, E Hovy, MA Martí
Lingua 121 (6), 1138-1152, 2011
742011
A typology of near-identity relations for coreference (NIDENT)
M Recasens, E Hovy, MA Martí
Proceedings of the Seventh International Conference on Language Resources …, 2010
562010
Lluıs Marquez, Emili Sapena, M. Antonia Martı, Mariona Taulé, Véronique Hoste, Massimo Poesio, and Yannick Versley. 2010. Semeval-2010 task 1: Coreference resolution in …
M Recasens
Proceedings of the 5th International Workshop on Semantic Evaluation, 1-8, 2010
542010
A deeper look into features for coreference resolution
M Recasens, E Hovy
Discourse Anaphora and Anaphor Resolution Colloquium, 29-42, 2009
522009
Coreference: Theory, Annotation, Resolution and Evaluation.
M Recasens
Universitat de Barcelona, 2010
442010
“The moustache sits down first”: on the acquisition of metonymy
IL Falkum, M Recasens, EV Clark
Journal of Child Language 44 (1), 87-119, 2017
392017
On paraphrase and coreference
M Recasens, M Vila
Computational Linguistics 36 (4), 639-647, 2010
382010
Coreference resolution across corpora: Languages, coding schemes, and preprocessing information
M Recasens, E Hovy
Proceedings of the 48th Annual Meeting of the Association for Computational …, 2010
342010
An extension of BLANC to system mentions
X Luo, S Pradhan, M Recasens, E Hovy
Proceedings of the conference. Association for Computational Linguistics …, 2014
332014
AnCoraPipe: A tool for multilevel annotation
M Bertran, O Borrega, M Recasens, B Soriano
Procesamiento del lenguaje Natural 41, 2008
322008
Annotating near-identity from coreference disagreements
M Recasens, MA Martí, C Orǎsan
Proceedings of the Eighth International Conference on Language Resources and …, 2012
292012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20