Παρακολούθηση
Bernardo Magnini
Bernardo Magnini
Researcher, Fondazone Bruno Kessler - FBK, Trento, Italy
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα fbk.eu
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The pascal recognising textual entailment challenge
I Dagan, O Glickman, B Magnini
Machine learning challenges workshop, 177-190, 2005
25492005
The third pascal recognizing textual entailment challenge
D Giampiccolo, B Magnini, I Dagan, WB Dolan
Proceedings of the ACL-PASCAL workshop on textual entailment and …, 2007
8732007
The Fifth PASCAL Recognizing Textual Entailment Challenge.
L Bentivogli, P Clark, I Dagan, D Giampiccolo
TAC 7 (8), 1, 2009
8182009
Ontology learning from text: methods, evaluation and applications
P Buitelaar, P Cimiano, B Magnini
IOS press, 2005
6022005
Integrating Subject Field Codes into WordNet.
B Magnini, G Cavaglia
LREC 1413, 2000
5842000
Ontology learning from text: An overview
P Buitelaar, P Cimiano, B Magnini
Ontology learning from text: Methods, evaluation and applications 123, 2005
4662005
Recognizing textual entailment: Rational, evaluation and approaches–erratum
I Dagan, B Dolan, B Magnini, D Roth
Natural Language Engineering 16 (1), 105-105, 2010
3702010
Revising the wordnet domains hierarchy: semantics, coverage and balancing
L Bentivogli, P Forner, B Magnini, E Pianta
Proceedings of the workshop on multilingual linguistic resources, 94-101, 2004
3242004
Is it the right answer? exploiting web redundancy for answer validation
B Magnini, M Negri, R Prevete, H Tanev
proceedings of the 40th annual meeting of the association for computational …, 2002
2522002
The role of domain information in word sense disambiguation
B Magnini, C Strapparava, G Pezzulo, A Gliozzo
Natural Language Engineering 8 (4), 359-373, 2002
2392002
The second pascal recognising textual entailment challenge
RB Haim, I Dagan, B Dolan, L Ferro, D Giampiccolo, B Magnini, I Szpektor
Proceedings of the Second PASCAL Challenges Workshop on Recognising Textual …, 2006
2002006
The meaning multilingual central repository
J Atserias, L Villarejo, G Rigau, E Agirre, J Carroll, B Magnini, P Vossen
2nd International Global Wordnet Conference, January 20-23, 2004 …, 2004
1782004
Recognizing textual entailment with tree edit distance algorithms
M Kouylekov, B Magnini
Proceedings of the First Challenge Workshop Recognising Textual Entailment …, 2005
1622005
Weakly supervised approaches for ontology population
H Tanev, B Magnini
11th Conference of the European Chapter of the Association for Computational …, 2006
1402006
Improving user modelling with content-based techniques
B Magnini, C Strapparava
User Modeling 2001: 8th International Conference, UM 2001 Sonthofen, Germany …, 2001
1392001
The generalized upper model knowledge base: Organization and use
J Bateman, B Magnini, G Fabris
Instituto per la ricerca scientifica e technologica, 1995
1311995
Overview of the CLEF 2005 multilingual question answering track
A Vallin, B Magnini, D Giampiccolo, L Aunimo, C Ayache, P Osenova, ...
Accessing Multilingual Information Repositories: 6th Workshop of the Cross …, 2006
1282006
The multiple language question answering track at CLEF 2003
B Magnini, S Romagnoli, A Vallin, J Herrera, A Penas, V Peinado, ...
Comparative Evaluation of Multilingual Information Access Systems: 4th …, 2004
1252004
QAKiS: an open domain QA system based on relational patterns
E Cabrio, J Cojan, AP Aprosio, B Magnini, A Lavelli, F Gandon
International Semantic Web Conference, ISWC 2012, 2012
1222012
Overview of the CLEF 2004 multilingual question answering track
B Magnini, A Vallin, C Ayache, G Erbach, A Peñas, M De Rijke, P Rocha, ...
Multilingual Information Access for Text, Speech and Images: 5th Workshop of …, 2005
1212005
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20