Παρακολούθηση
Costas Papaconstantinou
Costas Papaconstantinou
Researcher, Former Director of the Institute of Marine Biological Resources, HCMR
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα hcmr.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
The general specifications of the MEDITS surveys
JA Bertrand, LG de Sola, C Papaconstantinou, G Relini, A Souplet
Scientia marina 66 (S2), 9-17, 2002
5452002
Fisheries in the Mediterranean
C Papaconstantinou, H Farrugio
Mediterranean Marine Science 1 (1), 5-18, 2000
1982000
An international bottom trawl survey in the Mediterranean: the MEDITS programme
JA Bertrand, LG De Sola, C Papaconstantinou, G Relini, A Souplet
Actes de Colloques-IFREMER, 76-96, 2000
1952000
Bottom trawl discards in the northeastern Mediterranean Sea
A Machias, V Vassilopoulou, D Vatsos, P Bekas, A Kallianiotis, ...
Fisheries research 53 (2), 181-195, 2001
1922001
Deep-water fish fauna in the Eastern Ionian Sea
C Mytilineou, CY Politou, C Papaconstantinou, S Kavadas, G D onghia, ...
Belgian Journal of Zoology 135 (2), 229, 2005
1462005
Changes in wild fish assemblages after the establishment of a fish farming zone in an oligotrophic marine ecosystem
A Machias, I Karakassis, M Labropoulou, S Somarakis, KN Papadopoulou, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 60 (4), 771-779, 2004
1412004
Food-web traits of the North Aegean Sea ecosystem (Eastern Mediterranean) and comparison with other Mediterranean ecosystems
K Tsagarakis, M Coll, M Giannoulaki, S Somarakis, C Papaconstantinou, ...
Estuarine, Coastal and Shelf Science 88 (2), 233-248, 2010
1132010
European Red List of marine fishes
A Nieto, GM Ralph, MT Comeros-Raynal, HJL Heessen, AD Rijnsdorp
Publications Office of the European Union, 2015
1082015
The spreading of lessepsian fish migrants into the Aegean Sea (Greece).
C Papaconstantinou
Scientia marina, 1990
941990
Community structure of deep-sea demersal fish in the North Aegean Sea (northeastern Mediterranean)
M Labropoulou, C Papaconstantinou
Island, Ocean and Deep-Sea Biology, 281-296, 2000
902000
Fauna Graeciae. An updated checklist of the fishes in the Hellenic Seas
C Papaconstantinou
882014
Spawning habitat and daily egg production of sardine (Sardina pilchardus) in the eastern Mediterranean
S Somarakis, K Ganias, A Siapatis, C Koutsikopoulos, A Machias, ...
Fisheries Oceanography 15 (4), 281-292, 2006
862006
Comparison of otolith growth and somatic growth in two macrourid fishes
M Labropoulou, C Papaconstantinou
Fisheries research 46 (1-3), 177-188, 2000
842000
Seabird mortality from longline fishing in the Meditarranean Sea and Macaronesian waters: A review and a way forward
J Cooper, N Baccetti, EJ Belda, JJ Borg, D Oro, C Papaconstantinou, ...
Consejo Superior de Investigaciones Científicas, 2003
822003
Distribution of Mullus barbatus and M. surmuletus (Osteichthyes: Perciformes) in the Mediterranean continental shelf: implications for management
G Tserpes, F Fiorentino, D Levi, A Cau, M Murenu, ADA Zamboni, ...
Scientia Marina 66 (S2), 39-54, 2002
822002
Distribution of the Mediterranean hake populations (Merluccius merluccius smiridus Rafinesque, 1810) (Ostheichthyes: Gadiformes) based on six years monitoring …
LO Relini, C Papaconstantinou, S Jukic-Peladic, A Souplet, LG de Sola, ...
Scientia Marina 66 (S2), 21-38, 2002
822002
Biology and fisheries of eastern Mediterranean hake (M. merluccius)
C Papaconstantinou, KI Stergiou
Hake, 149-180, 1995
82*1995
Coherent assessments of Europe’s marine fishes show regional divergence and megafauna loss
PG Fernandes, GM Ralph, A Nieto, MG Criado, P Vasilakopoulos, ...
Nature Ecology & Evolution 1 (7), 1-9, 2017
812017
Community structure and diversity of demersal fish assemblages: the role of fishery
M Labropoulou, C Papaconstantinou
Scientia Marina 68 (S1), 215-226, 2004
772004
Distribution and population structure of the red shrimp (Aristeus antennatus) on an unexploited fishing ground in the Greek Ionian Sea
C Papaconstantinou, K Kapiris
Aquatic Living Resources 14 (5), 303-312, 2001
722001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20