Παρακολούθηση
Jon Barron
Jon Barron
Senior Staff Research Scientist at Google Research
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα google.com - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
NeRF: Representing scenes as neural radiance fields for view synthesis
B Mildenhall, PP Srinivasan, M Tancik, JT Barron, R Ramamoorthi, R Ng
European Conference on Computer Vision, 2020
19382020
Multiscale combinatorial grouping
P Arbeláez, J Pont-Tuset, JT Barron, F Marques, J Malik
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2014
13302014
Fourier features let networks learn high frequency functions in low dimensional domains
M Tancik, PP Srinivasan, B Mildenhall, S Fridovich-Keil, N Raghavan, ...
Advances in Neural Information Processing Systems, 2020
6802020
Shape, illumination, and reflectance from shading
JT Barron, J Malik
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 37 (8), 1670-1687, 2014
6702014
Multiscale combinatorial grouping for image segmentation and object proposal generation
J Pont-Tuset, P Arbelaez, JT Barron, F Marques, J Malik
IEEE transactions on pattern analysis and machine intelligence 39 (1), 128-140, 2016
5472016
Deep bilateral learning for real-time image enhancement
M Gharbi, J Chen, JT Barron, SW Hasinoff, F Durand
ACM Transactions on Graphics (TOG) 36 (4), 1-12, 2017
5352017
A category-level 3d object dataset: Putting the kinect to work
A Janoch, S Karayev, Y Jia, JT Barron, M Fritz, K Saenko, T Darrell
Consumer depth cameras for computer vision, 141-165, 2013
5232013
Nerf in the wild: Neural radiance fields for unconstrained photo collections
R Martin-Brualla, N Radwan, MSM Sajjadi, JT Barron, A Dosovitskiy, ...
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2021
4102021
A general and adaptive robust loss function
JT Barron
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
3892019
Burst photography for high dynamic range and low-light imaging on mobile cameras
SW Hasinoff, D Sharlet, R Geiss, A Adams, JT Barron, F Kainz, J Chen, ...
ACM Transactions on Graphics (ToG) 35 (6), 1-12, 2016
3632016
Semantic image segmentation with task-specific edge detection using cnns and a discriminatively trained domain transform
LC Chen, JT Barron, G Papandreou, K Murphy, AL Yuille
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2016
3622016
The fast bilateral solver
JT Barron, B Poole
European Conference on Computer Vision, 617-632, 2016
3372016
Burst denoising with kernel prediction networks
B Mildenhall, JT Barron, J Chen, D Sharlet, R Ng, R Carroll
Proceedings of the IEEE conference on computer vision and pattern …, 2018
2842018
Intrinsic Scene Properties from a Single RGB-D Image
JT Barron, J Malik
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2013
2842013
Unprocessing images for learned raw denoising
T Brooks, B Mildenhall, T Xue, J Chen, D Sharlet, JT Barron
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
2702019
Nerfies: Deformable neural radiance fields
K Park, U Sinha, JT Barron, S Bouaziz, DB Goldman, SM Seitz, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
2432021
Jump: virtual reality video
R Anderson, D Gallup, JT Barron, J Kontkanen, N Snavely, C Hernández, ...
ACM Transactions on Graphics (TOG) 35 (6), 1-13, 2016
2372016
Pushing the boundaries of view extrapolation with multiplane images
PP Srinivasan, R Tucker, JT Barron, R Ramamoorthi, R Ng, N Snavely
Proceedings of the IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern …, 2019
2172019
3D self-portraits
H Li, E Vouga, A Gudym, L Luo, JT Barron, G Gusev
ACM Transactions on Graphics (TOG) 32 (6), 1-9, 2013
2162013
Mip-NeRF: A Multiscale Representation for Anti-Aliasing Neural Radiance Fields
JT Barron, B Mildenhall, M Tancik, P Hedman, R Martin-Brualla, ...
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision, 2021
2132021
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20