Παρακολούθηση
Konstantinos Toutouzas
Konstantinos Toutouzas
National and Kapodistrian University of Athens, Medical School, First Department of Cardiology
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα med.uoa.gr
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Thermal heterogeneity within human atherosclerotic coronary arteries detected in vivo: a new method of detection by application of a special thermography catheter
C Stefanadis, L Diamantopoulos, C Vlachopoulos, E Tsiamis, J Dernellis, ...
Circulation 99 (15), 1965-1971, 1999
5151999
Effect of colchicine vs standard care on cardiac and inflammatory biomarkers and clinical outcomes in patients hospitalized with coronavirus disease 2019: the GRECCO-19 …
SG Deftereos, G Giannopoulos, DA Vrachatis, GD Siasos, SG Giotaki, ...
JAMA network open 3 (6), e2013136-e2013136, 2020
4162020
Expert review document part 2: methodology, terminology and clinical applications of optical coherence tomography for the assessment of interventional procedures
F Prati, G Guagliumi, GS Mintz, M Costa, E Regar, T Akasaka, P Barlis, ...
European heart journal 33 (20), 2513-2520, 2012
3762012
Results and long-term predictors of adverse clinical events after elective percutaneous interventions on unprotected left main coronary artery
T Takagi, G Stankovic, L Finci, K Toutouzas, A Chieffo, V Spanos, F Liistro, ...
Circulation 106 (6), 698-702, 2002
3082002
Inflammation and restenosis after percutaneous coronary interventions
K Toutouzas, A Colombo, C Stefanadis
European heart journal 25 (19), 1679-1687, 2004
2982004
Unfavorable effect of smoking on the elastic properties of the human aorta
C Stefanadis, E Tsiamis, C Vlachopoulos, C Stratos, K Toutouzas, ...
Circulation 95 (1), 31-38, 1997
2911997
Vascular toxicities of cancer therapies: the old and the new–an evolving avenue
J Herrmann, EH Yang, CA Iliescu, M Cilingiroglu, K Charitakis, A Hakeem, ...
Circulation 133 (13), 1272-1289, 2016
2732016
Pressure-diameter relation of the human aorta: a new method of determination by the application of a special ultrasonic dimension catheter
C Stefanadis, C Stratos, C Vlachopoulos, S Marakas, H Boudoulas, ...
Circulation 92 (8), 2210-2219, 1995
2451995
Increased local temperature in human coronary atherosclerotic plaques: an independent predictor of clinical outcome in patients undergoing a percutaneous coronary intervention
C Stefanadis, K Toutouzas, E Tsiamis, C Stratos, M Vavuranakis, ...
Journal of the American College of Cardiology 37 (5), 1277-1283, 2001
2412001
SCAI expert consensus statement: evaluation, management, and special considerations of cardio‐oncology patients in the cardiac catheterization laboratory (Endorsed by the …
CA Iliescu, CL Grines, J Herrmann, EH Yang, M Cilingiroglu, K Charitakis, ...
Catheterization and cardiovascular interventions 87 (5), E202-E223, 2016
2332016
Unfavorable effects of passive smoking on aortic function in men
C Stefanadis, C Vlachopoulos, E Tsiamis, L Diamantopoulos, ...
Annals of internal medicine 128 (6), 426-434, 1998
2031998
Heat production of atherosclerotic plaques and inflammation assessed by the acute phase proteins in acute coronary syndromes
C Stefanadis, L Diamantopoulos, J Dernellis, E Economou, E Tsiamis, ...
Journal of Molecular and Cellular Cardiology 32 (1), 43-52, 2000
1972000
Aortic function in arterial hypertension determined by pressure-diameter relation: effects of diltiazem
C Stefanadis, J Dernellis, C Vlachopoulos, C Tsioufis, E Tsiamis, ...
Circulation 96 (6), 1853-1858, 1997
1971997
Left atrial mechanical function in the healthy elderly: new insights from a combined assessment of changes in atrial volume and transmitral flow velocity
F Triposkiadis, K Tentolouris, A Androulakis, A Trikas, K Toutouzas, ...
Journal of the American Society of Echocardiography 8 (6), 801-809, 1995
1851995
Aortic stiffness in young patients with heterozygous familial hypercholesterolemia
C Pitsavos, K Toutouzas, J Dernellis, J Skoumas, E Skoumbourdis, ...
American heart journal 135 (4), 604-608, 1998
1801998
Regional and directional variations in the mechanical properties of ascending thoracic aortic aneurysms
DC Iliopoulos, RP Deveja, EP Kritharis, D Perrea, GD Sionis, K Toutouzas, ...
Medical engineering & physics 31 (1), 1-9, 2009
1682009
Pathophysiology of atherosclerosis: the role of inflammation
D Tousoulis, AM Kampoli, N Papageorgiou, E Androulakis, C Antoniades, ...
Current pharmaceutical design 17 (37), 4089-4110, 2011
1612011
Subendocardial viability ratio as an index of impaired coronary flow reserve in hypertensives without significant coronary artery stenoses
D Tsiachris, C Tsioufis, D Syrseloudis, D Roussos, I Tatsis, K Dimitriadis, ...
Journal of human hypertension 26 (1), 64-70, 2012
1462012
Prevalence and predictors of culprit plaque rupture at OCT in patients with coronary artery disease: a meta-analysis
M Iannaccone, G Quadri, S Taha, F D'Ascenzo, A Montefusco, P Omede’, ...
European Heart Journal-Cardiovascular Imaging 17 (10), 1128-1137, 2016
1232016
Stent deployment in calcified lesions: Can we overcome calcific restraint with high‐pressure balloon inflations?
M Vavuranakis, K Toutouzas, C Stefanadis, C Chrisohou, D Markou, ...
Catheterization and cardiovascular interventions 52 (2), 164-172, 2001
1202001
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20