Παρακολούθηση
Zhu Wang
Zhu Wang
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα math.sc.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Proper orthogonal decomposition closure models for turbulent flows: a numerical comparison
Z Wang, I Akhtar, J Borggaard, T Iliescu
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 237, 10-26, 2012
2962012
Two-level discretizations of nonlinear closure models for proper orthogonal decomposition
Z Wang, I Akhtar, J Borggaard, T Iliescu
Journal of Computational Physics 230 (1), 126-146, 2011
1152011
Variational multiscale proper orthogonal decomposition: Navier‐stokes equations
T Iliescu, Z Wang
Numerical Methods for Partial Differential Equations 30 (2), 641-663, 2014
1122014
Approximate deconvolution large eddy simulation of a barotropic ocean circulation model
O San, AE Staples, Z Wang, T Iliescu
Ocean Modelling 40 (2), 120-132, 2011
682011
An evolve‐then‐filter regularized reduced order model for convection‐dominated flows
D Wells, Z Wang, X Xie, T Iliescu
International Journal for Numerical Methods in Fluids 84 (10), 598-615, 2017
66*2017
Variational multiscale proper orthogonal decomposition: Convection-dominated convection-diffusion-reaction equations
T Iliescu, Z Wang
Mathematics of Computation 82 (283), 1357-1378, 2013
662013
Approximate deconvolution reduced order modeling
X Xie, D Wells, Z Wang, T Iliescu
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 313, 512-534, 2017
612017
Artificial viscosity proper orthogonal decomposition
J Borggaard, T Iliescu, Z Wang
Mathematical and Computer Modelling 53 (1-2), 269-279, 2011
592011
Non-iterative domain decomposition methods for a non-stationary Stokes–Darcy model with Beavers–Joseph interface condition
W Feng, X He, Z Wang, X Zhang
Applied Mathematics and Computation 219 (2), 453-463, 2012
562012
Are the Snapshot Difference Quotients Needed in the Proper Orthogonal Decomposition?
T Iliescu, Z Wang
SIAM Journal on Scientific Computing 36 (3), A1221-A1250, 2014
492014
An Efficient Algorithm for Simulating Ensembles of Parameterized Flow Problems
M Gunzburger, N Jiang, Z Wang.
IMA J. Numer. Anal. 39 (3), 1180-1205, 2019
402019
A second-order time-stepping scheme for simulating ensembles of parameterized flow problems
M Gunzburger, N Jiang, Z Wang
Computational Methods in Applied Mathematics 19 (3), 681-701, 2019
372019
A finite element discretization of the streamfunction formulation of the stationary quasi-geostrophic equations of the ocean
EL Foster, T Iliescu, Z Wang
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 261, 105-117, 2013
372013
A new closure strategy for proper orthogonal decomposition reduced-order models
I Akhtar, Z Wang, J Borggaard, T Iliescu
Journal of Computational and Nonlinear Dynamics 7 (3), 034503, 2012
372012
Structure-preserving Galerkin POD reduced-order modeling of Hamiltonian systems
Y Gong, Q Wang, Z Wang
Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering 315, 780-798, 2017
332017
POD/DEIM Reduced-Order Modeling of Time-Fractional Partial Differential Equations with Applications in Parameter Identification
H Fu, H Wang, Z Wang
Journal of Scientific Computing 74 (1), 220-243, 2018
322018
Approximate partitioned method of snapshots for pod
Z Wang, B McBee, T Iliescu
Journal of Computational and Applied Mathematics 307, 374-384, 2016
322016
An ensemble algorithm for numerical solutions to deterministic and random parabolic PDEs
Y Luo, Z Wang
SIAM Journal on Numerical Analysis 56 (2), 859-876, 2018
302018
Numerical analysis of the Leray reduced order model
X Xie, D Wells, Z Wang, T Iliescu
Journal of Computational and Applied Mathematics 328, 12-29, 2018
302018
Extrapolation algorithms for solving mixed boundary integral equations of the Helmholtz equation by mechanical quadrature methods
J Huang, Z Wang
SIAM Journal on Scientific Computing 31 (6), 4115-4129, 2010
302010
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20