Παρακολούθηση
Nikolaos Gkanatsios
Nikolaos Gkanatsios
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα andrew.cmu.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Attention-translation-relation network for scalable scene graph generation
N Gkanatsios, V Pitsikalis, P Koutras, P Maragos
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2019
192019
Orientation attentive robotic grasp synthesis with augmented grasp map representation
G Chalvatzaki, N Gkanatsios, P Maragos, J Peters
arXiv preprint arXiv:2006.05123, 2020
16*2020
Bottom up top down detection transformers for language grounding in images and point clouds
A Jain, N Gkanatsios, I Mediratta, K Fragkiadaki
Computer Vision–ECCV 2022: 17th European Conference, Tel Aviv, Israel …, 2022
15*2022
Deeply supervised multimodal attentional translation embeddings for visual relationship detection
N Gkanatsios, V Pitsikalis, P Koutras, A Zlatintsi, P Maragos
2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 1840-1844, 2019
142019
Grounding consistency: Distilling spatial common sense for precise visual relationship detection
M Diomataris, N Gkanatsios, V Pitsikalis, P Maragos
Proceedings of the IEEE/CVF International Conference on Computer Vision …, 2021
62021
From Saturation to Zero-Shot Visual Relationship Detection Using Local Context
N Gkanatsios, V Pitsikalis, P Maragos
Proceedings of the 31st BMVA British Machine Vision Virtual Conference, 2020
62020
Energy-based Models as Zero-Shot Planners for Compositional Scene Rearrangement
N Gkanatsios, A Jain, Z Xian, Y Zhang, C Atkeson, K Fragkiadaki
arXiv preprint arXiv:2304.14391, 2023
12023
Showcasing Deeply Supervised Multimodal Attentional Translation Embeddings: a Demo for Visual Relationship Detection
N Gkanatsios, V Pitsikalis, P Koutras, A Zlatintsi, P Maragos
2019 IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), 2456-2456, 2019
12019
Analogy-Forming Transformers for Few-Shot 3D Parsing
N Gkanatsios, M Singh, Z Fang, S Tulsiani, K Fragkiadaki
International Conference on Learning Representations, ICLR, 2023, 2023
2023
Revisiting Grasp Map Representation with a Focus on Orientation in Grasp Synthesis
N Gkanatsios, G Chalvatzaki, P Maragos, J Peters
Visual Learning and Reasoning for Robotic Manipulation, RSS Workshop, 2020
2020
Metis: A Scalable Natural-Language-Based Intelligent Personal Assistant for Maritime Services
N Gkanatsios, K Mermikli, S Katsikas
Information and Software Technologies: 24th International Conference, ICIST …, 2018
2018
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–11