Παρακολούθηση
Matthias Zschunke
Matthias Zschunke
Transinsight GmbH
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα freenet.de
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
An overview of the BIOASQ large-scale biomedical semantic indexing and question answering competition
G Tsatsaronis, G Balikas, P Malakasiotis, I Partalas, M Zschunke, ...
BMC bioinformatics 16, 1-28, 2015
5842015
Bioasq: A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering
G Tsatsaronis, M Schroeder, G Paliouras, Y Almirantis, I Androutsopoulos, ...
2012 AAAI Fall Symposium Series, 2012
1092012
Chromatin modifications induced by PML-RARα repress critical targets in leukemogenesis as analyzed by ChIP-Chip
C Hoemme, A Peerzada, G Behre, Y Wang, M McClelland, K Nieselt, ...
Blood, The Journal of the American Society of Hematology 111 (5), 2887-2895, 2008
872008
Bioasq: A challenge on large-scale biomedical semantic indexing and question answering
G Balikas, A Krithara, I Partalas, G Paliouras
Multimodal Retrieval in the Medical Domain: First International Workshop …, 2015
412015
How to become a group leader? or modeling author types based on graph mining
G Tsatsaronis, I Varlamis, S Torge, M Reimann, K Nørvåg, M Schroeder, ...
Research and Advanced Technology for Digital Libraries: International …, 2011
352011
Gopubmed: Exploring pubmed with ontological background knowledge
H Dietze, D Alexopoulou, MR Alvers, L Barrio-Alvers, B Andreopoulos, ...
Bioinformatics for Systems Biology, 385-399, 2009
342009
Connecting R to Mayday
M Zschunke
Studienarbeit, Universität Tübingen, 2004
42004
Clustering algorithms (overview)
M Zschunke
Seminar, 2003
42003
Report on existing and selected datasets
G Tsatsaronis, M Zschunke, MR Alvers, C Plonka
Technical Report, 2013
22013
Dissemination Report
G Tsatsaronis, D Eisinger, A Petrova, M Schroeder, Y Zhang, C Pilarsky, ...
CIP Competitiveness and Innovation Framework Programme, 2014
12014
Report on Pilot Sites Preparation Activities, Detailed Planning of the Pilot Operations and Training
J Mendez, M Zschunke, E Karanastasis, E Chondroyannis, V Andronikou, ...
2015
Dissemination Report
AJ Bunevicius, G Iervasi, F Van den Boom, G Verhenneman, M Zschunke, ...
2015
Exploitation and Dissemination Plan
M Alvers, G Tsatsaronis, M Zschunke, ACN Ngomo
2014
Stakeholders, Technical and Financial Evaluation
C Pantos, I Mourouzis, A Bunevicius, I Birbilaite, T Tagarev, P Tagareva, ...
2014
Automatic sorting of toxicological information into the IUCLID (International Uniform Chemical Information Database) endpoint-categories making use of the semantic search …
UG Sauer, T Wächter, L Hareng, B Wareing, A Langsch, M Zschunke, ...
Toxicology in Vitro 28 (4), 571-587, 2014
2014
Report on Pilot Sites Preparation Activities, Detailed Planning of the Pilot Operations and Training
M Zschunke, J Mendez, S Katanastasis, E Chondroyannis, V Andronikou, ...
2014
Sustainability Plans
AB Hugelier, I Birbilaite, A Juskiene
2013
OpenScienceLink Platform Architecture and Background Platform Specifications
G Tsatsaronis, D Eisinger, J Mendez, A Petrova, E Karanastasis, ...
OpenScienceLink Consortium, 2013
2013
Requirements, Use Cases and KPIs
A Bunevicius, T Tagarev, P Tagareva, V Andronikou, S Karanastasis, ...
2013
Detailed Specification of OpenScienceLink Pilot Scenarios and Services
V Andronikou, E Karanastasis, G Tsatsaronis, M Zschunke, T Tagarev, ...
OpenScienceLink Consortium, 2013
2013
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20