Παρακολούθηση
James Jordon
James Jordon
Research Assistant, The Alan Turing Institute
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα turing.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Gain: Missing data imputation using generative adversarial nets
J Yoon, J Jordon, M Schaar
International Conference on Machine Learning, 5689-5698, 2018
5332018
PATE-GAN: Generating Synthetic Data with Differential Privacy Guarantees
J Jordon, J Yoon, M van der Schaar
2832018
GANITE: Estimation of individualized treatment effects using generative adversarial nets
J Yoon, J Jordon, M Van Der Schaar
International Conference on Learning Representations, 2018
2152018
INVASE: Instance-wise Variable Selection using Neural Networks
J Yoon, J Jordon, M van der Schaar
992018
Estimating counterfactual treatment outcomes over time through adversarially balanced representations
I Bica, AM Alaa, J Jordon, M van der Schaar
arXiv preprint arXiv:2002.04083, 2020
692020
KnockoffGAN: Generating Knockoffs for Feature Selection using Generative Adversarial Networks
J Jordon, J Yoon, M van der Schaar
522018
Lifelong Bayesian Optimization
Y Zhang, J Jordon, AM Alaa, M van der Schaar
arXiv preprint arXiv:1905.12280, 2019
47*2019
Deep-Treat: Learning Optimal Personalized Treatments From Observational Data Using Neural Networks.
O Atan, J Jordon, M van der Schaar
AAAI, 2018
442018
VIME: Extending the Success of Self-and Semi-supervised Learning to Tabular Domain
J Yoon, Y Zhang, J Jordon, M van der Schaar
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 2020
412020
RadialGAN: Leveraging multiple datasets to improve target-specific predictive models using Generative Adversarial Networks
J Yoon, J Jordon, M van der Schaar
arXiv preprint arXiv:1802.06403, 2018
272018
Measuring the quality of Synthetic data for use in competitions
J Jordon, J Yoon, M van der Schaar
arXiv preprint arXiv:1806.11345, 2018
252018
Estimating the effects of continuous-valued interventions using generative adversarial networks
I Bica, J Jordon, M van der Schaar
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 16434-16445, 2020
242020
OrganITE: Optimal transplant donor organ offering using an individual treatment effect
J Berrevoets, J Jordon, I Bica, M van der Schaar
Advances in Neural Information Processing Systems 33, 2020
132020
Differentially Private Bagging: Improved utility and cheaper privacy than subsample-and-aggregate
J Jordon, J Yoon, M van der Schaar
Advances in Neural Information Processing Systems, 4325-4334, 2019
132019
Contextual Constrained Learning for Dose-Finding Clinical Trials
HS Lee, C Shen, J Jordon, M van der Schaar
arXiv preprint arXiv:2001.02463, 2020
102020
Hide-and-Seek Privacy Challenge
J Jordon, D Jarrett, J Yoon, T Barnes, P Elbers, P Thoral, A Ercole, ...
arXiv preprint arXiv:2007.12087, 2020
72020
Hide-and-Seek Privacy Challenge: Synthetic Data Generation vs. Patient Re-identification
J Jordon, D Jarrett, E Saveliev, J Yoon, P Elbers, P Thoral, A Ercole, ...
NeurIPS 2020 Competition and Demonstration Track, 206-215, 2021
62021
ASAC: Active Sensing using Actor-Critic models
J Yoon, J Jordon, M van der Schaar
arXiv preprint arXiv:1906.06796, 2019
62019
Learning Queueing Policies for Organ Transplantation Allocation using Interpretable Counterfactual Survival Analysis
J Berrevoets, A Alaa, Z Qian, J Jordon, AES Gimson, M Van Der Schaar
International Conference on Machine Learning, 792-802, 2021
52021
Synthetic Data: Opening the data floodgates to enable faster, more directed development of machine learning methods
J Jordon, A Wilson, M van der Schaar
arXiv preprint arXiv:2012.04580, 2020
52020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20