Παρακολούθηση
Panagiotis Tampakis
Panagiotis Tampakis
Assistant Professor, University of Southern Denmark
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα imada.sdu.dk - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Hermoupolis: a trajectory generator for simulating generalized mobility patterns
N Pelekis, C Ntrigkogias, P Tampakis, S Sideridis, Y Theodoridis
Machine Learning and Knowledge Discovery in Databases: European Conference …, 2013
392013
Maritime data analytics
P Tampakis, S Sideridis, P Nikitopoulos, N Pelekis, Y Theodoridis
Guide to Maritime Informatics, 119-147, 2021
35*2021
Scalable Distributed Subtrajectory Clustering
P Tampakis, N Pelekis, C Doulkeridis, Y Theodoridis
2019 IEEE International Conference on Big Data (Big Data), 950-959, 2019
352019
Distributed Subtrajectory Join on Massive Datasets
P Tampakis, C Doulkeridis, N Pelekis, Y Theodoridis
ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems 6 (2), Article No.: 8 pp 1-29, 2020
312020
On temporal-constrained sub-trajectory cluster analysis
N Pelekis, P Tampakis, M Vodas, C Doulkeridis, Y Theodoridis
Data Mining and Knowledge Discovery 31, 1294-1330, 2017
312017
In-DBMS Sampling-based Sub-trajectory Clustering.
N Pelekis, P Tampakis, M Vodas, C Panagiotakis, Y Theodoridis
EDBT, 632-643, 2017
312017
Hermoupolis: a semantic trajectory generator in the data science era
N Pelekis, S Sideridis, P Tampakis, Y Theodoridis
SIGSPATIAL Special 7 (1), 19-26, 2015
222015
Online long-term trajectory prediction based on mined route patterns
P Petrou, P Tampakis, H Georgiou, N Pelekis, Y Theodoridis
International Workshop on Multiple-Aspect Analysis of Semantic Trajectories …, 2019
172019
Time-Aware Sub-Trajectory Clustering in Hermes@ PostgreSQL
P Tampakis, N Pelekis, N Andrienko, G Andrienko, G Fuchs, ...
2018 IEEE 34th International Conference on Data Engineering (ICDE), 1581-1584, 2018
162018
ARGO: A Big Data Framework for Online Trajectory Prediction
P Petrou, P Nikitopoulos, P Tampakis, A Glenis, N Koutroumanis, ...
Proceedings of the 16th International Symposium on Spatial and Temporal …, 2019
142019
Simulating our LifeSteps by example
N Pelekis, S Sideridis, P Tampakis, Y Theodoridis
ACM Transactions on Spatial Algorithms and Systems (TSAS) 2 (3), 1-39, 2016
12*2016
i4sea: a big data platform for sea area monitoring and analysis of fishing vessels activity
P Tampakis, E Chondrodima, A Tritsarolis, A Pikrakis, Y Theodoridis, ...
Geo-Spatial Information Science 25 (2), 132-154, 2022
102022
A Novel Indexing Method for Spatial-Keyword Range Queries
P Tampakis, D Spyrellis, C Doulkeridis, N Pelekis, C Kalyvas, A Vlachou
17th International Symposium on Spatial and Temporal Databases, 54-63, 2021
102021
Offline Trajectory Analytics
P Tampakis, S Sideridis, P Nikitopoulos, N Pelekis, C Doulkeridis, ...
Big Data Analytics for Time-Critical Mobility Forecasting, 275-312, 2020
8*2020
Detecting wandering behavior of people with dementia
NS Andersen, M Chiarandini, S Jänicke, P Tampakis, A Zimek
2021 International Conference on Data Mining Workshops (ICDMW), 727-733, 2021
72021
Sea area monitoring and analysis of fishing vessels activity: The i4sea big data platform
P Tampakis, E Chondrodima, A Pikrakis, Y Theodoridis, K Pristouris, ...
2020 21st IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 275-280, 2020
72020
Online Co-movement Pattern Prediction in Mobility Data
A Tritsarolis, E Chondrodima, P Tampakis, A Pikrakis
Proceedings of the Workshops of the EDBT/ICDT 2021 Joint Conference, Nicosia …, 2021
62021
Evaluation of probability distribution distance metrics in traffic flow outlier detection
E Andersen, M Chiarandini, M Hassani, S Jänicke, P Tampakis, A Zimek
2022 23rd IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 64-69, 2022
52022
Future location and trajectory prediction
H Georgiou, P Petrou, P Tampakis, S Sideridis, E Chondrodima, ...
Big data analytics for time-critical mobility forecasting: From raw data to …, 2020
52020
Big Mobility Data Analytics: algorithms and techniques for efficient trajectory clustering
P Tampakis
2020 21st IEEE International Conference on Mobile Data Management (MDM), 244-245, 2020
42020
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20