Παρακολούθηση
Elena Volpi
Elena Volpi
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα uniroma3.it
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Changing climate shifts timing of European floods
G Blöschl, J Hall, J Parajka, RAP Perdigão, B Merz, B Arheimer, ...
Science 357 (6351), 588-590, 2017
5412017
Changing climate both increases and decreases European river floods
G Blöschl, J Hall, A Viglione, RAP Perdigão, J Parajka, B Merz, D Lun, ...
Nature 573 (7772), 108-111, 2019
5072019
Twenty-three unsolved problems in hydrology (UPH)–a community perspective
G Blöschl, MFP Bierkens, A Chambel, C Cudennec, G Destouni, A Fiori, ...
Hydrological sciences journal 64 (10), 1141-1158, 2019
3652019
Impact of climate change on the hydrology of upper Tiber River Basin using bias corrected regional climate model
BM Fiseha, SG Setegn, AM Melesse, E Volpi, A Fiori
Water Resources Management 28 (5), 1327-1343, 2014
942014
Hydraulic structures subject to bivariate hydrological loads: Return period, design, and risk assessment
E Volpi, A Fiori
Water Resources Research 50 (2), 885-897, 2014
872014
Design event selection in bivariate hydrological frequency analysis
E Volpi, A Fiori
Hydrological Sciences Journal 57 (8), 1506-1515, 2012
762012
One hundred years of return period: Strengths and limitations
E Volpi, A Fiori, S Grimaldi, F Lombardo, D Koutsoyiannis
Water Resources Research 51 (10), 8570-8585, 2015
712015
Rainfall downscaling in time: theoretical and empirical comparison between multifractal and Hurst-Kolmogorov discrete random cascades
F Lombardo, E Volpi, D Koutsoyiannis
Hydrological Sciences Journal 57 (6), 1052-1066, 2012
642012
Just two moments! A cautionary note against use of high-order moments in multifractal models in hydrology
F Lombardo, E Volpi, D Koutsoyiannis, SM Papalexiou
Hydrology and Earth System Sciences 18 (1), 243-255, 2014
622014
Selection of the probabilistic model of extreme floods: The case of the River Tiber in Rome
G Calenda, CP Mancini, E Volpi
Journal of Hydrology 371 (1-4), 1-11, 2009
592009
Distribution of the extreme peak floods of the Tiber River from the XV century
G Calenda, CP Mancini, E Volpi
Advances in water resources 28 (6), 615-625, 2005
552005
Statistical downscaling of precipitation and temperature for the Upper Tiber Basin in Central Italy
BM Fiseha, AM Melesse, E Romano, E Volpi, A Fiori
International journal of water sciences 1, 2012
512012
Hydrological analysis of the Upper Tiber River Basin, Central Italy: a watershed modelling approach
BM Fiseha, SG Setegn, AM Melesse, E Volpi, A Fiori
Hydrological processes 27 (16), 2339-2351, 2013
482013
The stationarity paradigm revisited: Hypothesis testing using diagnostics, summary metrics, and DREAM(ABC)
M Sadegh, JA Vrugt, C Xu, E Volpi
Water Resources Research 51 (11), 9207-9231, 2015
422015
A European Flood Database: facilitating comprehensive flood research beyond administrative boundaries
J Hall, B Arheimer, GT Aronica, A Bilibashi, M Boháč, O Bonacci, M Borga, ...
Proceedings of the International Association of Hydrological Sciences 370, 89-95, 2015
402015
Reservoir effects on flood peak discharge at the catchment scale
E Volpi, M Di Lazzaro, M Bertola, A Viglione, A Fiori
Water Resources Research 54 (11), 9623-9636, 2018
362018
Advective transport in heterogeneous aquifers: Are proxy models predictive?
A Fiori, A Zarlenga, H Gotovac, I Jankovic, E Volpi, V Cvetkovic, G Dagan
Water resources research 51 (12), 9577-9594, 2015
342015
Raindrop size distribution: Fitting performance of common theoretical models
E Adirosi, E Volpi, F Lombardo, L Baldini
Advances in Water Resources 96, 290-305, 2016
332016
Sworn testimony of the model evidence: G aussian M ixture I mportance (GAME) sampling
E Volpi, G Schoups, G Firmani, JA Vrugt
Water Resources Research 53 (7), 6133-6158, 2017
322017
Comparison of different fittings of drop spectra for rainfall retrievals
E Adirosi, L Baldini, F Lombardo, F Russo, F Napolitano, E Volpi, A Tokay
Advances in water resources 83, 55-67, 2015
312015
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20