Παρακολούθηση
Timmy Gambin
Timmy Gambin
Department of Classics and Archaeology, University of Malta
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα um.edu.mt - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Underwater photogrammetry and object modeling: a case study of Xlendi Wreck in Malta
P Drap, D Merad, B Hijazi, L Gaoua, MM Nawaf, M Saccone, B Chemisky, ...
Sensors 15 (12), 30351-30384, 2015
762015
The Malta cistern mapping project: Underwater robot mapping and localization within ancient tunnel systems
C White, D Hiranandani, CS Olstad, K Buhagiar, T Gambin, CM Clark
Journal of Field Robotics 27 (4), 399-411, 2010
542010
Vegetation dynamics during the early to mid-Holocene transition in NW Malta, human impact versus climatic forcing
M Djamali, B Gambin, N Marriner, V Andrieu-Ponel, T Gambin, ...
Vegetation History and Archaeobotany 22, 367-380, 2013
432013
Archaeology via underwater robots: Mapping and localization within maltese cistern systems
CM Clark, CS Olstad, K Buhagiar, T Gambin
2008 10th International Conference on Control, Automation, Robotics and …, 2008
422008
7300 years of vegetation history and climate for NW Malta: a Holocene perspective
MD B. Gambin, V. Andrieu-Ponel, F. Médail, N. Marriner, O. Peyron, V ...
Climates Past 12, 273-297, 2016
342016
Marine notches in the Maltese islands (central Mediterranean Sea)
S Furlani, F Antonioli, T Gambin, R Gauci, A Ninfo, E Zavagno, A Micallef, ...
Quaternary International 439, 158-168, 2017
262017
Ontology-based photogrammetric survey in underwater archaeology
P Drap, O Papini, JC Sourisseau, T Gambin
The Semantic Web: ESWC 2017 Satellite Events: ESWC 2017 Satellite Events …, 2017
212017
Making the Invisible Visible: Underwater Malta—A Virtual Museum for Submerged Cultural Heritage
T Gambin, K Hyttinen, M Sausmekat, J Wood
Remote Sensing 13 (8), 1558, 2021
202021
Machine learning techniques for AUV side-scan sonar data feature extraction as applied to intelligent search for underwater archaeological sites
N Nayak, M Nara, T Gambin, Z Wood, CM Clark
Field and Service Robotics: Results of the 12th International Conference …, 2021
202021
Ontology-based web tools for retrieving photogrammetric cultural heritage models
MB Ellefi, P Drap, O Papini, D Merad, J Royer, M Nawaf, E Nocerino, ...
International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial …, 2019
182019
Intelligent shipwreck search using autonomous underwater vehicles
J Rutledge, W Yuan, J Wu, S Freed, A Lewis, Z Wood, T Gambin, C Clark
2018 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 6175-6182, 2018
182018
Multi‐AUV motion planning for archeological site mapping and photogrammetric reconstruction
J Wu, RC Bingham, S Ting, K Yager, ZJ Wood, T Gambin, CM Clark
Journal of Field Robotics 36 (7), 1250-1269, 2019
172019
Fire as a motor of rapid environmental degradation during the earliest peopling of Malta 7500 years ago
N Marriner, D Kaniewski, T Gambin, B Gambin, B Vannière, C Morhange, ...
Quaternary Science Reviews 212, 199-205, 2019
162019
AUV motion-planning for photogrammetric reconstruction of marine archaeological sites
VK Viswanathan, Z Lobo, J Lupanow, SS von Fock, Z Wood, T Gambin, ...
2017 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 5096-5103, 2017
162017
Maritime activity and the divine-an overview of religious expression by Mediterranean seafarers, fishermen and travellers
T Gambin
Archeopress Archeology, 2014
152014
Underwater robots with sonar and smart tether for underground cistern mapping and exploration
D Hiranandani, C White, CM Clark, T Gambin, K Buhagiar
VAST, 2009
152009
Exploring the Phoenician shipwreck off Xlendi bay, Gozo. A report on methodologies used for the study of a deep-water site
T Gambin, P Drap, B Chemisky, K Hyttinen, G Kozak
Society for Underwater Technology, 2018
142018
Surface reconstruction of maltese cisterns using rov sonar data for archeological study
C Forney, J Forrester, B Bagley, W McVicker, J White, T Smith, J Batryn, ...
Advances in Visual Computing: 7th International Symposium, ISVC 2011, Las …, 2011
142011
Pantelleria Island as a centre of production for the Archaic Phoenician trade in basaltic millstones: New evidence recovered and sampled from a shipwreck off Gozo (Malta) and a …
A Renzulli, P Santi, T Gambin, PB Serrano
Journal of Archaeological Science: Reports 24, 338-349, 2019
122019
Islands of the Middle Sea: an archaeology of a coastline
T Gambin
Evolución paleoambiental de los puertos y fondeaderos antiguos en el …, 2004
122004
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20