Παρακολούθηση
Eva Loukogeorgaki
Eva Loukogeorgaki
Professor, Department of Civil Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα civil.auth.gr - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
GIS-based multi-criteria decision analysis for site selection of hybrid offshore wind and wave energy systems in Greece
M Vasileiou, E Loukogeorgaki, DG Vagiona
Renewable and sustainable energy reviews 73, 745-757, 2017
2542017
Stiffness of mooring lines and performance of floating breakwater in three dimensions
E Loukogeorgaki, DC Angelides
Applied Ocean Research 27 (4-5), 187-208, 2005
1182005
Response analysis and optimum configuration of a modular floating structure with flexible connectors
C Michailides, E Loukogeorgaki, DC Angelides
Applied Ocean Research 43, 112-130, 2013
852013
Hydroelastic analysis of a flexible mat-shaped floating breakwater under oblique wave action
E Loukogeorgaki, C Michailides, DC Angelides
Journal of Fluids and structures 31, 103-124, 2012
822012
3D Experimental investigation of the structural response and the effectiveness of a moored floating breakwater with flexibly connected modules
E Loukogeorgaki, O Yagci, MS Kabdasli
Coastal Engineering 91, 164-180, 2014
732014
Offshore wind turbine risk quantification/evaluation under extreme environmental conditions
AA Taflanidis, E Loukogeorgaki, DC Angelides
Reliability Engineering & System Safety 115, 19-32, 2013
502013
Sustainable spatial energy planning of large-scale wind and PV farms in Israel: A collaborative and participatory planning approach
S Spyridonidou, G Sismani, E Loukogeorgaki, DG Vagiona, H Ulanovsky, ...
Energies 14 (3), 551, 2021
482021
Site selection of hybrid offshore wind and wave energy systems in Greece incorporating environmental impact assessment
E Loukogeorgaki, DG Vagiona, M Vasileiou
Energies 11 (8), 2095, 2018
432018
Strategic planning of offshore wind farms in Greece
S Spyridonidou, DG Vagiona, E Loukogeorgaki
Sustainability 12 (3), 905, 2020
352020
Experimental investigation of the hydroelastic and the structural response of a moored pontoon-type modular floating breakwater with flexible connectors
E Loukogeorgaki, EN Lentsiou, M Aksel, O Yagci
Coastal Engineering 121, 240-254, 2017
282017
Impact of modeling and excitation uncertainties on operational and structural reliability of tension leg platforms
AA Taflanidis, C Vetter, E Loukogeorgaki
Applied Ocean Research 43, 131-147, 2013
272013
Layout optimization of heaving Wave Energy Converters linear arrays in front of a vertical wall
E Loukogeorgaki, C Michailides, G Lavidas, IK Chatjigeorgiou
Renewable Energy 179, 189-203, 2021
222021
Performance of an array of oblate spheroidal heaving wave energy converters in front of a wall
E Loukogeorgaki, I Boufidi, IK Chatjigeorgiou
Water 12 (1), 188, 2020
222020
Site selection of offshore solar farm deployment in the Aegean Sea, Greece
DG Vagiona, G Tzekakis, E Loukogeorgaki, N Karanikolas
Journal of Marine Science and Engineering 10 (2), 224, 2022
192022
A strategic approach for supporting the future of civil engineering education in Europe
DC Angelides, E Loukogeorgaki
European Journal of Engineering Education 30 (1), 37-50, 2005
172005
Performance of an inclined thin plate in wave attenuation
L Acanal, E Loukogeorgaki, O Yagci, VSO Kirca, A Akgül
Journal of Coastal Research, 141-146, 2013
142013
Performance of moored floating breakwaters
E Loukogeorgaki, DC Angelides
International Journal of Offshore and Polar Engineering 15 (4), 264-273, 2005
142005
Frequency-based performance analysis of an array of wave energy converters around a hybrid wind–wave monopile support structure
S Gkaraklova, P Chotzoglou, E Loukogeorgaki
Journal of Marine Science and Engineering 9 (1), 2, 2020
132020
3D analysis of free and moored twin-pontoon floating breakwaters
I Diamantoulaki, E Loukogeorgaki, DC Angelides
ISOPE International Ocean and Polar Engineering Conference, ISOPE-I-07-395, 2007
132007
Hydrodynamic performance of an array of wave energy converters in front of a vertical wall
E Loukogeorgaki, IK Chatjigeorgiou
Proceedings of the 13th European Wave and Tidal Energy Conference (EWTEC …, 2019
122019
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20