Παρακολούθηση
Cameron Ainsworth
Cameron Ainsworth
University of South Florida (College of Marine Science)
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα usf.edu - Αρχική σελίδα
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Lessons in modelling and management of marine ecosystems: the Atlantis experience
EA Fulton, JS Link, IC Kaplan, M Savina‐Rolland, P Johnson, ...
Fish and fisheries 12 (2), 171-188, 2011
5712011
Potential impacts of climate change on Northeast Pacific marine foodwebs and fisheries
CH Ainsworth, JF Samhouri, DS Busch, WWL Cheung, J Dunne, TA Okey
ICES Journal of Marine Science 68 (6), 1217-1229, 2011
2072011
Coasts under stress: Restructuring and social-ecological health
RE Ommer
McGill-Queen's University Press, 2007
1912007
Evidence of fishery depletions and shifting cognitive baselines in Eastern Indonesia
CH Ainsworth, TJ Pitcher, C Rotinsulu
Biological Conservation 141 (3), 848-859, 2008
1742008
Identifying thresholds for ecosystem-based management
JF Samhouri, PS Levin, CH Ainsworth
PLoS One 5 (1), e8907, 2010
1662010
Transforming management of tropical coastal seas to cope with challenges of the 21st century
PF Sale, T Agardy, CH Ainsworth, BE Feist, JD Bell, P Christie, ...
Marine Pollution Bulletin 85 (1), 8-23, 2014
1432014
Improvements to Rapfish: a rapid evaluation technique for fisheries integrating ecological and human dimensionsa
TJ Pitcher, ME Lam, C Ainsworth, A Martindale, K Nakamura, RI Perry, ...
Journal of Fish Biology 83 (4), 865-889, 2013
1272013
Guidance for implementation of integrated ecosystem assessments: a US perspective
PS Levin, CR Kelble, RL Shuford, C Ainsworth, Y deReynier, R Dunsmore, ...
ICES Journal of Marine Science 71 (5), 1198-1204, 2014
1242014
Illegal, unreported and unregulated fisheries catch in Raja Ampat Regency, Eastern Indonesia
DA Varkey, CH Ainsworth, TJ Pitcher, Y Goram, R Sumaila
Marine Policy 34 (2), 228-236, 2010
1122010
Generalized additive models used to predict species abundance in the Gulf of Mexico: an ecosystem modeling tool
M Drexler, CH Ainsworth
PloS one 8 (5), e64458, 2013
1072013
Modifying Kempton's species diversity index for use with ecosystem simulation models
CH Ainsworth, TJ Pitcher
Ecological Indicators 6 (3), 623-630, 2006
1002006
Estimating illegal, unreported and unregulated catch in British Columbia's marine fisheries
CH Ainsworth, TJ Pitcher
Fisheries research 75 (1-3), 40-55, 2005
992005
Impacts of the Deepwater Horizon oil spill evaluated using an end-to-end ecosystem model
CH Ainsworth, CB Paris, N Perlin, LN Dornberger, WF Patterson III, ...
PloS one 13 (1), e0190840, 2018
962018
Using delta generalized additive models to produce distribution maps for spatially explicit ecosystem models
A Grüss, M Drexler, CH Ainsworth
Fisheries Research 159, 11-24, 2014
782014
Ecosystem models of Northern British Columbia for the time periods 2000, 1950, 1900 and 1750
C Ainsworth, JJS Heymans, T Pitcher, M Vasconcellos
Fisheries Centre. University of British Columbia, 2002
752002
Coral–algal phase shifts alter fish communities and reduce fisheries production
CH Ainsworth, PJ Mumby
Global Change Biology 21 (1), 165-172, 2015
672015
Ecosystem simulations supporting ecosystem-based fisheries management in the Coral Triangle, Indonesia
CH Ainsworth, DA Varkey, TJ Pitcher
Ecological modelling 214 (2-4), 361-374, 2008
662008
Ecosystem effects of invertebrate fisheries
TD Eddy, HK Lotze, EA Fulton, M Coll, CH Ainsworth, JN de Araújo, ...
Fish and fisheries 18 (1), 40-53, 2017
542017
A statistical approach for estimating fish diet compositions from multiple data sources: Gulf of California case study
CH Ainsworth, IC Kaplan, PS Levin, M Mangel
Ecological Applications 20 (8), 2188-2202, 2010
542010
Reconstructing historical marine ecosystems using food web models: Northern British Columbia from Pre-European contact to present
CH Ainsworth, TJ Pitcher, JJ Heymans, M Vasconcellos
Ecological Modelling 216 (3-4), 354-368, 2008
542008
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20