Παρακολούθηση
Richard Phillips
Richard Phillips
Seabird Ecologist, British Antarctic Survey
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έχει επαληθευτεί στον τομέα bas.ac.uk
Τίτλος
Παρατίθεται από
Παρατίθεται από
Έτος
Revisiting Lévy flight search patterns of wandering albatrosses, bumblebees and deer
AM Edwards, RA Phillips, NW Watkins, MP Freeman, EJ Murphy, ...
Nature 449 (7165), 1044-1048, 2007
10322007
Tracking of Arctic terns Sterna paradisaea reveals longest animal migration
C Egevang, IJ Stenhouse, RA Phillips, A Petersen, JW Fox, JRD Silk
Proceedings of the National Academy of Sciences 107 (5), 2078-2081, 2010
7342010
Threats to seabirds: a global assessment
MP Dias, R Martin, EJ Pearmain, IJ Burfield, C Small, RA Phillips, O Yates, ...
Biological Conservation 237, 525-537, 2019
6672019
Effects of satellite transmitters on albatrosses and petrels
RA Phillips, JC Xavier, JP Croxall
The Auk 120 (4), 1082-1090, 2003
6452003
Accuracy of geolocation estimates for flying seabirds
RA Phillips, JRD Silk, JP Croxall, V Afanasyev, DR Briggs
Marine Ecology Progress Series 266, 265-272, 2004
6082004
Key questions in marine megafauna movement ecology
GC Hays, LC Ferreira, AMM Sequeira, MG Meekan, CM Duarte, H Bailey, ...
Trends in ecology & evolution 31 (6), 463-475, 2016
5202016
Global circumnavigations: tracking year-round ranges of nonbreeding albatrosses
JP Croxall, JRD Silk, RA Phillips, V Afanasyev, DR Briggs
Science 307 (5707), 249-250, 2005
3912005
Seasonal sexual segregation in two Thalassarche albatross species: competitive exclusion, reproductive role specialization or foraging niche divergence?
RA Phillips, JRD Silk, B Phalan, P Catry, JP Croxall
Proceedings of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences …, 2004
3682004
Changes in fisheries discard rates and seabird communities
SC Votier, RW Furness, S Bearhop, JE Crane, RWG Caldow, P Catry, ...
Nature 427 (6976), 727-730, 2004
3612004
Translating marine animal tracking data into conservation policy and management
GC Hays, H Bailey, SJ Bograd, WD Bowen, C Campagna, RH Carmichael, ...
Trends in ecology & evolution 34 (5), 459-473, 2019
3382019
Stable isotopes indicate sex-specific and long-term individual foraging specialisation in diving seabirds
S Bearhop, RA Phillips, R McGill, Y Cherel, DA Dawson, JP Croxall
Marine Ecology Progress Series 311, 157-164, 2006
3332006
Summer distribution and migration of nonbreeding albatrosses: individual consistencies and implications for conservation
RA Phillips, JRD Silk, JP Croxall, V Afanasyev, VJ Bennett
Ecology 86 (9), 2386-2396, 2005
3062005
Migration and stopover in a small pelagic seabird, the Manx shearwater Puffinus puffinus: insights from machine learning
T Guilford, J Meade, J Willis, RA Phillips, D Boyle, S Roberts, M Collett, ...
Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences 276 (1660), 1215-1223, 2009
2992009
Year-round distribution of white-chinned petrels from South Georgia: relationships with oceanography and fisheries
RA Phillips, JRD Silk, JP Croxall, V Afanasyev
Biological Conservation 129 (3), 336-347, 2006
2652006
Multicolony tracking reveals the winter distribution of a pelagic seabird on an ocean basin scale
M Frederiksen, B Moe, F Daunt, RA Phillips, RT Barrett, MI Bogdanova, ...
Diversity and distributions 18 (6), 530-542, 2012
2642012
Applying global criteria to tracking data to define important areas for marine conservation
BG Lascelles, PR Taylor, MGR Miller, MP Dias, S Oppel, L Torres, A Hedd, ...
Diversity and Distributions 22 (4), 422-431, 2016
2542016
Quantifying habitat use and preferences of pelagic seabirds using individual movement data: a review
ED Wakefield, RA Phillips, J Matthiopoulos
Marine Ecology Progress Series 391, 165-182, 2009
2492009
Stable isotopes reveal individual variation in migration strategies and habitat preferences in a suite of seabirds during the nonbreeding period
RA Phillips, S Bearhop, RAR Mcgill, DA Dawson
Oecologia 160, 795-806, 2009
2332009
The conservation status and priorities for albatrosses and large petrels
RA Phillips, R Gales, GB Baker, MC Double, M Favero, F Quintana, ...
Biological Conservation 201, 169-183, 2016
2242016
Research priorities for seabirds: improving conservation and management in the 21st century
R Lewison, D Oro, BJ Godley, L Underhill, S Bearhop, RP Wilson, ...
Endangered Species Research 17 (2), 93-121, 2012
2152012
Δεν είναι δυνατή η εκτέλεση της ενέργειας από το σύστημα αυτή τη στιγμή. Προσπαθήστε ξανά αργότερα.
Άρθρα 1–20